Præsentation er lastning. Vent venligst

Præsentation er lastning. Vent venligst

Overordnet målsætning:

Lignende præsentationer


Præsentationer af emnet: "Overordnet målsætning:"— Præsentationens transcript:

1 Overordnet målsætning:
Vejledningspraksis Overordnet målsætning: - At indarbejde et dokumentations-system, som gør det muligt for mig hurtigt at kunne sætte mig ind i, hvor jeg er i vejledningsforløbet, selvom der går lang tid mellem møderne.

2 Vejledningsbrev Praksis – Jeg sender det til den studerende, når jeg første gang kontaktes omkring specialevejledning. Rationale – Forventningsafklaring, så de ved, hvordan jeg forventer forløbet vil være, og jeg ved, at de har fået disse oplysninger på skrift. Resultat og forslag – Min specialestuderende ytrede uopfordret, at det var en rigtig god ting at få og var meget glad for den måde at indlede vores samarbejde på. Instituttets vejledningskontrakt/Projektstyringsskema Praksis – Formalisering af relationen. Herudover bliver den studerende i kontrakten bedt om at lave en arbejdsplan. Rationale – Denne arbejdsplan giver et godt redskab (som til dels overlapper med projektstyringsskemaet) til at både jeg og den studerende får overblik over de 6 måneder, der ligger foran os. Rent pædagogisk bliver forløbet altså brudt ned, så den studerende kan disponere arbejdsbyrden. Det giver også mig en mulighed for at planlægge forløbet og få overblik over i hvilke perioder, jeg skal sætte tid af til at kunne læse længere passager. Resultat og forslag – Allerede nu er det tydeligt, at en arbejdsplan selvfølgelig er under konstant revision. Ikke desto mindre har jeg tænkt at blive ved med at vende tilbage til den, så vi begge to hele tiden har overblik over, hvor langt vi er i processen.

3 -kontakt Praksis – Jeg har lavet en mappe i min inbox med den pågældende studerendes navn, hvor vores korrespondance ryger hen. Rationale – Denne praksis gør det nemmere for mig at gå tilbage i tidligere korrespondancer. Resultat og forslag – Det virker fint i øjeblikket, hvor jeg blot har én specialestuderende. Når jeg skal til at vejlede større hold forestiller jeg mig, at det er mere hensigtsmæssigt at lave mapper efter hold, frem for efter den enkelte. Skemaer fra Akademisk Skrivecenter Praksis – til første møde tog jeg især udgangspunkt i pentagonet, som vi talte igennem i forhold til den problemformulering og synopsis den studerende havde sent mig. Rationale – God måde at være sikker på at komme omkring mange af de centrale ting i forhold til specialets opbygning og problemformulering. Samt hjælp til at klargøre emnet for den studerende selv. Resultat og forslag – Det vil jeg bestemt benytte mig af igen. Men det kræver også en forståelse af hvilken slags studerende man har over for sig – om det er én der har brug for mest sparring på struktur eller ideer. Brugen af pentagonet som redskab må altså tilpasses den enkelte studerendes vejledningsmæssige behov.

4 Paper-trail Praksis – Før hvert møde har jeg i et word-dokument noteret ned de punkter, som vi skal tale om på næste møde. Efter mødet uddyber jeg med hvad vi talte om, og evt hvilke aftaler vi har indgået. Dette supplerer altså skemaet over vejledninger. Rationale – Giver mig et overblik over vejledningens forløb – både mine intentioner, men også de diskussioner, vi har haft og en log over hvilke aftaler, der indgås. Det lidt længere format giver mig mulighed for at uddybe i forhold til skemaet. Resultat og forslag – Fungerer godt indtil videre. Skemaet vil nok være mere påkrævet, når der er mere end én studerende at holde styr på. Skriftligt materiale Praksis – Skriftlige kommentarer til de kapitler, jeg læser. Rationale – Både for den studerendes skyld, men også så jeg selv har en dokumentation af, hvad min tanker omkring specialet har været og hvad jeg har formidlet videre af ideer og kritik. Resultat og forslag – Fungerer godt.

5 Evalueringsskemaet Praksis – Det vil jeg bestemt benytte mig af. Rationale – Det giver mig en bedre forståelse af, hvordan vejledningsforløbet har set ud fra den anden side af skrivebordet og dermed muligheder for at forbedre mig. Den studerende føler sig hørt. Resultat og forslag – endnu ikke udført. Dokumentation Praksis – Når forløbet er slut vil jeg samle den samlede dokumentation i et omslag inkl. s, bedømmelse og alt hvad der hertil hører. Rationale – At udarbejde et kartotek over mine vejledningsforløb, som jeg kan bruge til konsultation ved senere lejlighed/ inspiration til andre vejledningsforløb.


Download ppt "Overordnet målsætning:"

Lignende præsentationer


Annoncer fra Google