Præsentation er lastning. Vent venligst

Præsentation er lastning. Vent venligst

It og medier for fuld fart 26. april 2011

Lignende præsentationer


Præsentationer af emnet: "It og medier for fuld fart 26. april 2011"— Præsentationens transcript:

1 It og medier for fuld fart 26. april 2011
Nye læringsscenarier i praksis Professions-simulering Lektor, ph.d. Jeppe Bundsgaard Danmarks Pædagogiske Universitet

2 Hvad kan vi lære af computerspil?*
James Paul Gee What Video Games Have to Teach Us About Learning and Literacy (2003) Good Video Games + Good Learning (2007) *Det samme som læringsvidenskaberne allerede har lært os (hvis vi havde lyttet).

3 13 principper, bl.a.: Co-design Identity
God læring kræver at de lærende føler sig aktive (producenter), ikke bare passive modtagere. Identity God læring kræver udvidet engagement (commitment) – og det bliver særlig stærkt hvis personerne påtager sig en ny identitet, som de værdsætter og som de involveres i.

4 13 principper, fortsat Manipulation and Distributed Knowledge
Mennesker føler empowerment og udfolder sig når de kan håndtere kraftfulde værktøjer på komplicerede måder Well-Ordered Problems De problemer lærende møder tidligt, er afgørende og skal være veldesignede for at lede dem til hypoteser der fungerer, ikke blot ifht. disse problemer, men også som aspekter af senere, sværere problemer. Information ”On Demand” and ”Just in Time” Fish Tanks Sandboxes

5 13 principper, fortsat Skills as Strategies System Thinking
Mennesker lærer og øver sig bedst i færdigheder når de oplever dem som del af et sæt af relaterede færdigheder som en strategi til at opnå et ønsket mål. System Thinking Mennesker lærer bedst færdigheder, strategier og ideer når de ser hvordan de passer ind i et større system som giver mening. Meaning as action image Mennesker tænker ikke gennem generelle definitioner og logiske principper. De tænker gennem erfaringer som de har haft og forestillede rekonstruerede erfaringer.

6 Skal eleverne læse manualer?
Game manuals, just like science textbooks, make little sense if one tries to read them before having played the game … After playing the game, the manual is lucid and clear because every word in it now has a meaning related to an action image, can be situated in different contexts of use for dialogue or action (Gee, 2007, p. 38).

7 Professions-simulation
Since fruitful thinking involves building simulations in our heads that prepare us for action, thinking is itself somewhat like a video game, given that video games are external simulations. Full Spectrum Warrior allows players to experience in a visual and embodied way military situations. They can learn to build simulations of these in their heads and think about possible actions and outcomes before rushing into action. They can then act in the game, judge the consequences (partly based on the values and identity that military doctrine has given them), and build new, perhaps better, simulations to prepare for better actions. Without doubt the same process would work for learning in other domains, say, such as biology, physics, or social science, the sorts of things we learn in school (Gee, 2007, p. 80f.).

8 Recepten The recipe is simple:
Give people well designed visual and embodied experiences of a domain, through simulations or in reality (or both). Help them use these experiences to build simulations in their heads through which they can think about and imaginatively test out future actions and hypotheses. Let them act and experience consequences, but in a protected way when they are learners. Then help them to evaluate their actions and the consequences of their actions ... in ways that lead them to build better simulations for better future actions (Gee, 2007, p. 81).

9 Simuler praksisfællesskaber
Journalist Rådgivende ingeniører Filmskaber Forfatter Kommunikationsrådgiver Arkitekt Miljøkonsulent Læge Lærer/læremiddeludvikler Innovationskonsulenter Osv.

10 PraksisStilladserende interaktiv platform
10

11 Udfordringer Faglighed Kaos At få alle med Struktur på arbejdet
Drukner let i produktmålet Kaos Lærerens tid går med organisering At få alle med Hvordan identificeres de der har svært ved arbejdet? Struktur på arbejdet Hvad skal jeg nu gøre?

12 Praksis-Stilladserende Interaktiv Platform
Stilladserer Organiserer samarbejde Strukturerer processen Stiller relevante redskaber til rådighed for deltagerne Gør praksisfællesskabet relevant for skolen ved at Fokusere på de aspekter af praksisfællesskabet som aktualiserer relevante kompetencer Understøtte udviklingen af faglige kompetencer Reducerer kompleksiteten i praksis

13 Ekstra Bladet Redaktionen
Elever producerer avis online Avisen trykkes i 1000 eksemplarer Gratis

14 Elevernes arbejde struktureres
Faser fra profil over planlægning, research, foto, fokus og skrivning til Layout og Deadline 14

15 Kaos håndteres Organisering af arbejdet fra start til slut
Eleverne opretter artikler … fordeler opgaver … sætter deadlines … Eleverne ved hvad de skal Læreren har overblikket Læreren kan sætte ind hvor der er behov. 15

16 Future City Future City er i problemer
Bruger for meget energi fra kulkraftværker, forurener åer og søer, har mest tung industri osv. Arbejdsløshed, dårlige skoler etc. Eleverne er rådgivende ingeniører. Mål: At præsentere den bedste plan for Future City.

17 En ingeniørarbejdsplads...

18 Vision Rammefortælling (Borgmester og Teknisk Direktør)

19 Bliv ingeniør Eleverne uddannes som eksperter: Natur og Miljø, Energi, Infrastruktur, Produktion og Bolig og Teknik.

20 Eleverne arbejder i tværgrupper
Innovation Eleverne arbejder i tværgrupper

21 Klassen forhandler ét løsningsforslag på plads
Forhandling Klassen forhandler ét løsningsforslag på plads

22 Klassens løsningsforslag præsenteres
Præsentation Klassens løsningsforslag præsenteres

23 Organiserer samarbejdet – og understøtter lærerens overblik

24 Faglige begreber og metoder når der er brug for dem…
Udfordringen for læreren: At få faglige aspekter af arbejdet tematiseret når der er behov for det. At kunne gennemskue hvad der er faglighed i At kende alle de faglige aspekter 24 24

25 Faglige loops i projektarbejde
Interaktive assistenter Karsten Schnack 2000 25

26 Faglighed: Interaktive assistenter
Tager udgangspunkt i elevernes konkrete opgave Leder elevene gennem arbejdsgangen eller erkendelsen Computeren strukturerer – eleven tænker Computeren sidder ikke med alle svarene – de er ikke ”multiple choice” 26 26

27 Interaktive assistenter II
Computeren stiller nogle gennemtænkte spørgsmål, så eleven tænker videre Computeren integrerer elevens respons i den videre proces Præsenterer faglige begreber og metoder undervejs – integreret 27 27

28 Forsøgsopstillinger og artikler

29 Assistentrapport 29

30 Assistentrapport En oversigt over Kan vises til og
svar på de vigtigste spørgsmål Kan vises til og diskuteres med læreren Kan fungere som rettesnor ifht. diskussionen som grundlag for argumenter i diskussionen i tværgrupperne, som erindring om faglige overvejelser osv. 30

31 Landsdækkende konkurrence
City Slam Landsdækkende konkurrence

32 Miljøkonsulent

33 Forfatter ”Far, jeg har lige fået en ide.”
”Vi kan samle Rosas og mine stile, Rosas Robinsonade og min pandekagehistorie og myrehistorien, i en bog. Så kan vi indbinde den og læse den højt for Sofie, og give den i gave til Villi.” ”Far, vi er en slags forfatterbørn.” ”Far, jeg skriver en 2'er-historie om pandekagerne. Jeg kan godt lide at skrive historier.”

34 Hvordan arbejder en forfatter?
Får ideer til temaer, personer, intriger. Vil noget med sine tekster. Skriver Går i stå, går en tur, bliver frustreret, smider tekster ud, starter forfra Får respons fra kolleger, venner, familie – og redaktører. Redigerer Sender til forlag Læser korrektur Får bog/tekst udgivet – den sælges og står på biblioteker Får anmeldelser Giver interviews Møder sine læsere til oplæsning og foredrag Diskuterer sine tekster med kolleger og læsere

35 Hvad sker der på en forfatterskole?
Kursus Oplæg og små skriveøvelser, fx At præsentere en person Lære sin hovedperson at kende: Opstille et scenarie – fx: Din hovedperson er vidne til et bankrøveri, hvordan reagerer hun. Hvilke udsagnsord har jeg brugt. Hvilke tillægsord har jeg brugt. At starte så tæt på begivenheden som muligt. At skrive en meget langsom historie og en meget hurtig osv. Kritik-møde Giver konstruktiv kritik på hinandens historier Deler erfaringer med at skrive historier Læse Læser litteratur Taler om hvilken litteratur der inspirerer Møder forfattere Der fortæller om sine egne skriveerfaringer

36 Gør det ! Vælg en genre (fx socialrealisme, eventyr, dyrefabel, teenagenovelle, fantasy etc.) Lav forfatterskole Lav inspirationsøvelser Skriv Giv respons Udgiv Layout Korrektur Teknik Tryk a5 på begge sider (som brochure). Bind ind. Book on demand, fx BoD.dk Lav markedsføring Interviews, forfatterarrangementer med forældre og yngre elever

37 Innovationskonsulent
Eleverne udvikler ideer til forbedring af forholdene inden for et forvalgt område Edison - Et læringsforløb for lærere og elever Camp for lærer (med overnatning) - august Camp for elever - afholdes på skolen og handler om idégenerering og intro til Edison. - september Årets emne offentliggøres I løbet af efteråret arbejdes med løsning af emnet/problemet ude på de enkelte skoler. Elevholdene præsenterer deres løsninger på en messe, og vinderne kåres og går videre til DM. Video: Innovationsdag i vejle.

38 Filmskaber Designerstar
/home/jeppe/Dokumenter/Foredrag/Læsning og skrivning i fritidslivet/Designerstar.mp4

39 Lav en film Vado Mobiltelefon Webcam

40 Lav en film Start uden forberedelse
Klip filmen fx i MovieMaker, VideoPad, Kino osv.

41 Lav en filmskole Giv kritik
På teknikken Historien, rekvisitter, locations Tal om kameravinkler, klippeteknik, berettermodel Lav manuskripter Lav storyboards Lav rekvisitter Fordel roller

42 Berettermodel

43 Storyboard

44 Lav stop-motion http://ssclc.wordpress.com/2009/08/10/animation/
Software

45 Så simpelt... Tag billeder med mobilen Klik hurtigt gennem billederne
Se selv...

46 Lav ”film” med fotos Photo Story http://vimeo.com/7943542
e/photostory1.mspx

47 Eller lav den helt store produktion

48 Zig-Zag-modellen

49 Udgivelse Publiceres på Skoletube, Vimeo eller Youtube
Der udarbejdes marketingsmateriale, bag-om- filmen-film, undervisningsmateriale osv. Præsenteres til forældreaften, morgensamling osv.

50 Summe Ok, hvordan gør vi det?
Hvad med teknikken, teamsamarbejde, tilrettelæggelse? Hvad med fagligheden? Elevernes Lærernes Hvordan sætter vi det i gang?

51 Tak for nu www.jeppe.bundsgaard.net jebu@dpu.dk
Spørgsmål og kommentarer?


Download ppt "It og medier for fuld fart 26. april 2011"

Lignende præsentationer


Annoncer fra Google