Præsentation er lastning. Vent venligst

Præsentation er lastning. Vent venligst

Workshop Cooperative learning

Lignende præsentationer


Præsentationer af emnet: "Workshop Cooperative learning"— Præsentationens transcript:

1 Workshop Cooperative learning
Forfatter UKL

2 dagsorden Introduktion af CL Arbejde i par og teams med strukturer
Plenum Afrunding Spørgsmål Forfatter UKL

3 Pædagogiske principper
I uddannelsens forløb ……. Lære at handle på helt nye måder. En af de mest hensigtsmæssige måder at lære det på er gennem erfaringer, oplevelser, refleksioner og fysiske aktiviteter (Grundprincip nr. 2, motivation) Her beskrives en læringscirkel, som den er beskrevet af David Kolb

4 UV skal sikre at alle deltagerne bliver medansvarlige og bidrager.
(Grundprincip nr. 3) ERFA-princip: Baseres på en struktur, hvor deltageres erfaringer nyttiggøres, og hvor der skabes situationer, som giver mulighed for nye erfaringer (Princip nr. 12, Uddannelsesprincipper) Pædagpoiske principper forpligter os på som undervisere, at soldaten skal præstere mere end tilstedeværelse. Det er jævnfør dette princip altså ikke længere i orden, at AL undervisning gennemføres lærercentreret. Soldaten skal være en del af undervisningsaktiviteten. Han skal bidrage aktivt for sig selv og andre.

5 Tænk-Par-Del 1 min: Hvor I tænker over hvordan man kan inkludere alle deltagere i undervisningen 2 min: Hvor I diskuterer med sidemanden (par) 5 min i teamet: på at diskutere de ting i er nået frem til i makkerparene. Prøv at blive enige om to gode ideer Forfatter UKL

6 Tænkning bag CL CL er en overordnet betegnelse for undervisning, hvor eleverne samarbejder efter bestemte principper med henblik på læring(46 strukturer) Læringssynet er konstruktivistisk Eleverne skal ikke lære èn af gangen, når læreren har tid, men samtidig. Og hver eneste elev i klassen skal engageres. Strukturerne skaber motivation Intensitet i læreprocesser Konstruktion af viden i fællesskab Elever inddrages aktivt og systematisk i læreprocessen for sig selv og andre Forfatter UKL

7 Forfatter UKL

8 Positiv indbyrdes afhængighed Individuel ansvarlighed Lige deltagelse
Fire principper Samtidig interaktion Positiv indbyrdes afhængighed Individuel ansvarlighed Lige deltagelse Strukturerne garanterer principperne Forfatter UKL

9 Klasseværelse A Klasseundervisning m. LÆ i centrum (80% af tid)
Al kommunikation gennem LÆ Ikke meget taletid pr. elev (20% / elever) Personlig risikofyldt at deltage Individuelle opgaver Elever står ”i kø” for at få hjælp Forfatter UKL

10 Klasseværelse B Gruppearbejde Ansvarsfordeling diffus
For styrende – for passiv Social og faglig status smitter af Man kan melde sig ud Hvem taler ? Forfatter UKL

11 Klasseværelse C CL strukturer, styret på tid Interaktion mellem elever
Ansvar er indbygget i struktur Alle formulerer sig aktivt (25 – 50 % af tid) Struktur gør aktiv deltagelse til en naturlig adfærd Forfatter UKL

12 xx min Hvert team får en eller to strukturer
I par: Find et eksempel på, hvordan I ser den pågældende struktur anvendt Del mellem par: feed-back Fremlæg kort i plenum Forfatter UKL

13 SPIL-principperne ? Forfatter UKL

14 Indhold + struktur  Undervisningsaktivitet
Strukturerne fremmer forskellige former for læring Forfatter UKL

15 De seks læreprocesdomæner
Teambuilding Classbuilding Viden og færdigheder Tænkefærdigheder Kommunikative færdigheder Videndeling (I UIP opereres med indlæringsområder) Forfatter UKL

16 CL - Strukturer Viden En-for-alle Mix-par-svar Flip-over-stafet
Et spgm. Alle i team skal vide svaret Mix-par-svar Opsummering eller rep. LÆ styrer progression Flip-over-stafet Rep. Af stof Forfatter UKL

17 CL-strukturer Færdigheder Par-tjek Chef-sekretær (3 mand frem)
Tjek med parret ved siden af Chef-sekretær (3 mand frem) På skift parret Team-par-solo Anvende Expert puslespil ”BSO-aktiviteter” Forfatter UKL

18 CL-strukturer Tænkefærdigheder
(sortere, analysere, prioritere, evaluere, kombinere, forme og teste hypoteser, argumentere, konkludere, reflektere) Expert-puslespil OP-TI-SI-MU Sortering 5-punktsbefaling Forfatter UKL

19 Tænkefærdigheder Tænk-par-del Team-erklæring
Tænke selv og forholde sig til andres løsningsforslag (RECCE) Team-erklæring Analytisk/kritisk, problemløsende eller innovativ tænkning (Vurdering af løsning ifm placering af poststade) Forfatter UKL

20 Tilpas til forsvaret / HBU
Systemet er udtænkt til folkeskole (børn og unge) og rettes mod ”klasseværelset” Derfor: TÆNK UD AF BOKSEN! Kombineres med andre UV-metoder 50 – 80 % med CL (anb. af forfatter) Stop-strukturer ved ”forelæsninger” Forfatter UKL

21 Hvordan starter jeg i min kommende DEL / UAFD (Modstand)
Kollegialt samarbejde Månedens struktur(er) Cooperative coaching Hvad gør vi på RESOFKUR? Forfatter UKL

22 Forslag: TÆNK i læringsstile Strukturér således: Forpligtende
Hvordan finder man en ”metode” ? TÆNK i læringsstile Strukturér således: Forpligtende Aktiverende Inkluderende Verbal Refleksiv Forslag: Cooperativ læring Forbedret UIP metode ”Din metode” Så underviserens første overvejelser bør inddrage (klik) Kolb’s læringscirkel. Metoden jeg vælger skal tilgodese flest mulige læringsstile. Dernæst må underviseren vælge de aktiviteter og strukturer, (klik) der naturligt indebærer forpligtende relationer, aktiverer alle enten ved tænkning, tale eller handling, inkluderer aktiviteten i selve læreprocessen (meta-læring/at lære at lære), gør samtale mellem elever nødvendig, og endelig giver mulighed for refleksive processer både under og efter læringsforløbet. Forfatter UKL 22

23 4MAT – den komplette model som anvendt på RESOF
På løjtnantsskolen tager vi udgangspunkt i læringscirklen, der har de samme udfaldsrum som FOKUS. CL er et værktøj, der hjælper os igennem læringscirklen. Strukturer skal varieres og styres benhårdt på tid. Forfatter UKL 23


Download ppt "Workshop Cooperative learning"

Lignende præsentationer


Annoncer fra Google