Præsentation er lastning. Vent venligst

Præsentation er lastning. Vent venligst

Ekstra Bladet Redaktionen - Et PracSIP

Lignende præsentationer


Præsentationer af emnet: "Ekstra Bladet Redaktionen - Et PracSIP"— Præsentationens transcript:

1 Ekstra Bladet Redaktionen - Et PracSIP
Jeppe Bundsgaard, lektor, ph.d. Danmarks Pædagogiske Universitetsskole

2 Hvad var problemet? Traditionel undervisning Jeg gider ikke!
Motivation Hvad skal jeg bruge det til? Meningsfuldhed Hvordan skal jeg bruge det? Transfer Jeg har glemt hvad jeg lærte i går! Permanens 2

3 Løsning: Praksisfælleskaber?
Jean Lave and Etienne Wenger En gruppe individer deltager i en fælles aktivitet, mens de løbende skaber deres fælles identitet gennem at indgå i og bidrage til deres fællesskabs praksis og derved udvikler de et fælles repertoire 3

4 Projektarbejdets udfordringer
Faglighed Drukner let i produktmålet Kaos Lærerens tid går med organisering At få alle med De svage og de dovne dukker sig Struktur på arbejdet Hvad skal jeg nu gøre? 4

5 Alligevel kunne det nu være godt med praksisfællesskaber!
Mange af skolens kompetencer kan læres i praksis Det letter transfer & permanens Meningsfuldhed er iboende i praksis Det fremmer pluralistisk tænkning at man lærer at ”tænke som” læger, journalister, arkitekter osv. 5

6 Men… Praksisfællesskaber giver yderligere udfordringer for skolen
Der er ingen eksperter til at lede novicerne Praksis kan let være for svær… Repertoiret i praksisfællesskabet står ikke nødvendigvis til rådighed Praksisfællesskabets mål er ikke nødvendigvis overensstemmende med skolens mål. 6

7 Løsningen: PracSIP Praksis- Stilladserende Interaktiv Platform 7

8 PracSIP Praksis-Stilladserende Interaktiv Platform
Stilladserer Organiserer samarbejde Strukturerer processen Stiller relevante redskaber fra det delte repertoire til rådighed for deltagerne Gør praksisfællesskabet relevant for skolen ved at Fokusere på de aspekter af praksisfællesskabet som aktualiserer relevante kompetencer Understøtte faglige kompetencer Reducerer kompleksiteten i praksis

9 Elevernes arbejde struktureres
Faser fra profil over planlægning, research, foto, fokus og skrivning til Layout og Deadline 9

10 Kaos håndteres Organisering af arbejdet fra start til slut
Eleverne opretter artikler … fordeler opgaver … sætter deadlines … Eleverne ved hvad de skal Læreren har overblikket Læreren kan sætte ind hvor der er behov. 10

11 Og så var der det der med fagligheden…
Udfordringen for læreren: At få faglige aspekter af arbejdet tematiseret når der er behov for det. At kunne gennemskue hvad der er faglighed i At kende alle de faglige aspekter 11

12 Faglige loops i projektarbejde Interaktive assistenter
Karsten Schnack 2000 12

13 Faglighed: Interaktive assistenter
Tager udgangspunkt i en konkret opgave som eleven har Leder eleven gennem arbejdsgangen eller erkendelsen Computeren strukturerer – eleven tænker Computeren sidder ikke med alle svarene – de er ikke ”multiple choice” 13

14 Interaktive assistenter II
Computeren stiller nogle gennemtænkte spørgsmål, så eleven tænker videre Computeren integrerer elevens respons i den videre proces Præsenterer faglige begreber og metoder undervejs – integreret 14

15 Assistentrapport

16 Assistentrapport En oversigt over svar på de vigtigste spørgsmål
Kan vises til og diskuteres med læreren Kan fungere som rettesnor ifht. opgaven fx som interviewguide, disposition til artikelskrivningen osv.

17 Mere end 40 Interaktive assistenter
Eleverne bruger dem på mange måder Fx til at få et førstehåndsindtryk af systemet Som inspiration Når de har brug for hjælp… Læreren kan med fordel sætte sig ind i de interaktive assistenter (”bladre”) så hun kan udpege nogle som alle skal igennem og nogle som er særlig velegnede til nogle, men ikke til andre De gemte assistent-rapporter ligger i resurse-boksen til senere brug – og så lærere og redaktionsmedlemmer kan følge med i arbejdet

18 Den nye lærerrolle Eleverne Lærerne er
er aktive og i gang over hele skolen og udenfor arbejder på hvert sit projekt/delprojekt møder fagligt udfordrende opgaver – men uden nødvendigvis selv at opdage at de er fagligt udfordrende Lærerne er vidensleder, organisator, faglig sparringspartner, den med nogenlunde overblik

19 Værktøjerne i systemet

20 Struktur på skriveprocessen
Artiklerne er inddelt i deleelementer (rubrik, underrubrik, brødtekst, faktaboks osv.) Når en artikel er skrevet, markeres den som klar til respons. Dernæst som klar til korrektur, og til sidst som klar til layout. Når en artikel er klar til respons kan den ses af klassekammerater og lærere i artikeloversigten. Derved struktureres elevernes skrivearbejde og de offentliggør ikke noget der ikke har været igennem redaktion

21 Artikelskrivning - stilladser

22 Respons Meget svært at give respons – selv for lærere!
Elevens projekt – lærerens udfordringer At sætte sig ind i hvad den anden vil sige med sin tekst ikke rette, men kommentere og hjælpe fremad med projektet Responsassistenter støtter Først forberedelse af respons Så givning af respons – både fra læreren og fra klassekammeraterne. Fx kan elever der venter/er færdige bedes om at give respons Først dernæst: Korrektur.

23 Forbered respons

24 Giv respons

25 Artikler klar til respons

26 Fasefilm

27 Profilværktøj

28 Noteværktøj

29 Mindmap

30 Billedredigering

31 Layoutværktøj

32 Deadline

33 Et dilemmaspil Kan spilles som optakt til arbejdet med Redaktionen
Velkommen på forsiden Et dilemmaspil Kan spilles som optakt til arbejdet med Redaktionen

34 Velkommen på forsiden Et spil om at skabe den bedste forside
Som at være der selv Journalist Fotograf Redaktør 2 lektioner God indledning til Redaktionen 34

35 35

36 36

37 37

38 38

39 39

40 40

41 Velkommen på forsiden…
Eleverne kan udvikle mere kritisk sans over for avisernes nyheder Lærer om presseetik Lærer om journalisters, fotografers og redaktørers roller (deres tankerammer) Eleverne diskuterer på baggrund af forskellig viden – har behov for hinandens viden 41

42 Videre læsning jebu@dpu.dk ∙ www.jeppe.bundsgaard.net
Bundsgaard, Jeppe (2008): PracSIP – At bygge praksisfællesskaber i skolen. Designværkstedet. design.emu.dk. Bundsgaard, Jeppe (2008). PracSIP: Practice Scaffolding Interactive Platform (presented at Designs for Learning, Stockholm marts 2008). Bundsgaard, Jeppe og Lisbet Kühn (2007): Danskfagets it- didaktik. København: Gyldendal. Bundsgaard, Jeppe (2005): Bidrag til danskfagets it- didaktik. Ph.d.-afhandling. Odense: Forlaget Ark. 42


Download ppt "Ekstra Bladet Redaktionen - Et PracSIP"

Lignende præsentationer


Annoncer fra Google