Præsentation er lastning. Vent venligst

Præsentation er lastning. Vent venligst

Den konfuse ældre borger i eget hjem/plejebolig

Lignende præsentationer


Præsentationer af emnet: "Den konfuse ældre borger i eget hjem/plejebolig"— Præsentationens transcript:

1 Den konfuse ældre borger i eget hjem/plejebolig
Anette Wintlev-Jensen Susie Dybing

2 Hvad handler det om – Find årsag
Vær detektiv på borgers forvirringstilstand Objektiv fysisk vurdering af borger Værdier (respiration, temperatur , blodtryk , andet) Sygdomstilstande (UVI, sår, føling, andet) Mad, drikke, alkohol, medicin Hvilke sygdomme, problemstillinger har borger? Er lægefaglig eller anden sundhedsfaglig indsats er nødvendig?

3 Hvad handler det om – Find årsag
Vær detektiv på borgers forvirringstilstand Objektiv mental vurdering af borger Ændringer i hverdagslivet (rutiner, vaner) Familiemæssige ændringer (skilsmisse, dødsfald, andet) Flytning Demens Hvilke sygdomme, symptomer, problemstillinger har borger og hvor længe har de varet? Er lægefaglig eller anden sundhedsfaglig indsats er nødvendig?

4 Sundhedsfaglig tilgang
Hvilke muligheder har vi i kommunen ? Hjemmesygepleje og praktiserende læge Visitation - kvalitetsstandarder Demensfaglig ekspertise Midlertidig akut plads på plejecenter Indlæggelse/behandling

5 Hvilke muligheder har vi i kommunen ? Indretning af bolig
Pædagogisk tilgang Hvilke muligheder har vi i kommunen ? Indretning af bolig Demensfaglig ekspertise – netværk Personcentreret omsorg – teoretisk udgangspunkt Social-pædagogiske handleplaner

6 Genkendelighed Piktogrammer Kontraster Sorte huller
Indretning af bolig Genkendelighed Piktogrammer Kontraster Sorte huller Klare afgrænsninger Afledning Tips og tricks

7 Demensfaglig ekspertise
Uddannelse og demensfaglige netværk Demensvejleder Koordinerende demensvejleder Demenskoordinator

8 Tom Kitwood - Personcentreret omsorg
Tilknytning Trøst Identitet Inklusion Beskæftigelse

9 Social-pædagogiske handleplaner
Hvilke ressourcer har borger? Hvilke interesser har borger? Det er en udfordring at …? Beskriv borgers reaktioner og handlemønstre Analyse / refleksion Målformulering Handleplan Hvis det ikke lykkes at gennemføre handleplanen skal følgende gøres …

10 Hvornår er indlæggelse / behandling?
Behandling er nødvendig og kan ikke foregå i hjemmet/plejeboligen Lægefaglig monitorering nødvendigt Enlige hjemmeboende Akut aflastningsplads ikke muligt Psykotiske tilstande

11 Tid til spørgsmål


Download ppt "Den konfuse ældre borger i eget hjem/plejebolig"

Lignende præsentationer


Annoncer fra Google