Præsentation er lastning. Vent venligst

Præsentation er lastning. Vent venligst

Hospicer i Region Midt.

Lignende præsentationer


Præsentationer af emnet: "Hospicer i Region Midt."— Præsentationens transcript:

1 Hospicer i Region Midt

2 Anker fjord hospice, Hvide Sande
12 pladser

3 Hospice Limfjord, Skive
12 pladser

4 Hospice Søholm, Aarhus Hospice Aarhus, 1.sept. 12
11 pladser

5 Hospice Djursland, Rønde
15 pladser

6 Fakta om hospice 2011 50 pladser i RM 2014 Yderligere 9 pladser
Selvejende institutioner, bestyrelse Driftsoverenskomst med region Midtjylland Frit hospicevalg i DK Lægedækning i samarbejde med region (palliativt team) Gode fysiske rammer. Tilknytning af frivillige

7 Hospice yder palliativ indsats på specialiseret niveau
Fokus på palliativ lindring, omsorg og individuelle værdier Fokus er ikke diagnosticering og behandling af sygdom

8 Hospice på specialiseret niveau
Tværfaglig teambaseret indsats Kvalificeret plejepersonale 24 timer Adgang til lægefaglig ekspertise på døgnbasis Tilknytning af flere relevante faggrupper Yder støtte og omsorg til de pårørende og senere efterlevende Uddanner studerende inden for det palliative felt Undervisning af fagproffesionelle (nøglepersonsuddannelse) Undervisning på det basale niveau (lokalt) National anbefaling: Øvelse gør mester Adgang til lægefaglig ekspertise. Døgndækkende beredskab

9 Tværfagligt personale
Ledelse Sygeplejersker Sosa Kok/ økonoma Fysioterapeut Præst Psykolog Læge Socialrådgiver Pedel Musikterapeut Studerende Frivillige

10 Frivillige på hospice Bringe hverdagslivet ind i hospice
Daglige opgaver Blomster Dække bord/hjælpe ved måltiderne Passe bibliotek Havearbejde Hjælpe med at skrive et brev Bare være – Vågekone /mand Hverdagssnak med pt. og pårørende Arrangementer i huset

11 Hospicepatienten

12 Hospicepatienten Lægehenvisning Screenes i EORTC – QLO –C15 -PAL
Visiteres i henhold til visitationskriterier: Patienter, der har forventet kort levetid (udarbejdet terminalerklæring), Pt., hvor helbredende behandling er ophørt, som har komplekse problemstillinger af fysisk, psykosocial eller eksistentiel karakter Behandlingsniveauet skal være afklaret, således at den henviste ikke har symptomer af en karakter, der fordrer indlæggelse på hospital. Pt. har et ønske om hospiceophold og er velinformeret om andre muligheder for ophold og støtte Pt. kan udskrives fra hospice, hvis tilstanden mod forventning stabiliseres og situationen muliggør dette. Anbefaling -ensartede visitationsretningslinjer i regionen - mulighed for lokale forskelle

13 Hospicepatienten Må gerne henvises i ”god” tid
Visiteres – informeres inden for 2 hverdage Visitation sker i samråd med pt./familie, læge og sygeplejerske Pårørende har mulighed for at bo på hospice. Betaler for forplejning. Plejeorlov ophører ved indlæggelse på hospice

14 Henvisning i praksis Henvisning hentes via hjemmeside
Sendes via fax, post eller edifact Kontakt os gerne for at drøfte situationen

15 Ud med myter - Ikke kun for kræftpatienter
Også for nederste sociale lag Det er gratis for patienten Pt. kan udskrives fra hospice Hospice er for alle trosretninger At der er lang venteliste

16 Man flytter ikke på hospice for at dø, men for at leve til man dør
HospiceLimfjord Skive Åbner til maj 2007 Man flytter ikke på hospice for at dø, men for at leve til man dør


Download ppt "Hospicer i Region Midt."

Lignende præsentationer


Annoncer fra Google