Præsentation er lastning. Vent venligst

Præsentation er lastning. Vent venligst

Socialpædagogisk praksis i demensomsorg - SPiDO

Lignende præsentationer


Præsentationer af emnet: "Socialpædagogisk praksis i demensomsorg - SPiDO"— Præsentationens transcript:

1 Socialpædagogisk praksis i demensomsorg - SPiDO
Hvad er meningen med SPiDO? Hvad er meningen med at arbejde socialpædagogisk i demensomsorgen? Hvad er meningen i samspillet mellem borger og personale? Anne Zimmer, underviser, supervisor og SPiDOkonsulent

2 Socialpædagogisk praksis i demensomsorg - hvad er meningen?
SPiDO er: Kompetenceudvikling som forebygger anvendelse af magt og øger livskvalitet, selvbestemmelse og arbejdsglæde En særlig tilgang til omsorgsarbejdet som forebygger anvendelse af magt og øger livskvalitet, selvbestemmelse og arbejdsglæde Dag 1 Dag 2 Dag 3 A P F

3 Målene med SPiDO: At forebygge magtanvendelse gennem socialpædagogisk praksis sætte fokus på den forebyggende indsats der minimerer magtanvendelsen. styrke det ledelsesmæssige fokus på den forebyggende indsats og den socialpædagogiske tænkning. Forebyggelse gennem helhed og opbakning At introducere en socialpædagogisk tænkning med fokus på etik og holdninger. inspirere til en kreativ og ikke instrumentel tilgang til den pædagogiske tænkning. Levende mennesker – levende praksis

4 Overblik – indsigt – udvikling
Målene med SPiDO: At styrke kursisternes evne til at se og udvikle egen praksis. skabe dialog og refleksion medarbejdere imellem og mellem ledelse og medarbejdere udvikle omsorgspersonernes kompetence til at arbejde med analyse, planlægning og implementering af en socialpædagogisk indsats gennem konkrete handleplaner Overblik – indsigt – udvikling

5 Den lærerige nødvendighed – den nødvendige læring
Målene med SPiDO: At udvikle og fastholde en udviklende og lærende tilgang til indberetning af magtanvendelse. understøtte kendskabet til den grundlæggende lovgivning på området understøtte forståelsen af registrering og indberetning som en forudsætning for tydelighed og dialog i arbejdet med personer med demens. Den lærerige nødvendighed – den nødvendige læring

6 Det faglige spændingsfelt i SPIDO
Jura: Indsigt i loven om magtanvendelse, selvbestemmelsesret og omsorgspligt Socialpædagogik: Støtte selvbestemmelse, mening og livskvalitet Demens: Faglig viden om omsorg for mennesker med demens

7 arbejde socialpædagogisk i demensomsorgen?
Hvad er meningen med at arbejde socialpædagogisk i demensomsorgen? Dilemmahåndtering Konflikthåndtering Fokus på magt Fokus på etik og værdier

8 Dilemmahåndtering Socialpædagogik er dilemmahåndtering…
Støtte borgerens deltagelse i fællesskabet - og samtidigt respektere borgerens individuelle behov og kompetencer Skabe tryghed og genkendelighed gennem rutiner og regler – og samtidigt være fleksible for at imødekomme den enkelte Ville noget med det andet menneske – og samtidigt være sensitiv over for hvad den anden selv vil

9 Den respektfulde relation
Demensomsorgen rummer et juridisk OG socialpædagogisk spændingsfelt, der skaber mange dilemmaer: På den ene side: Borgerens behov for omsorg - Og det offentliges pligt til at give den På den anden side: Borgerens behov for selvbestemmelse - Og det offentliges pligt til at respektere det

10 Konflikthåndtering Konflikter opstår
Når mennesker ikke føler sig forstået Når mennesker presses over evne - og ud over deres motivation Når mennesker føler sig truede på deres identitet (deres selvbestemmelse, opfattelse og oplevelse, værdier mv.) Socialpædagogikken har fokus på kvaliteter som Forståelse Kontakt Respekt Fællesskab Dynamisk omsorg (støtte selvbestemmelse – give omsorg)

11 Fokus på magt Omsorgsmedarbejderen anvender magt til at løse sine arbejdsopgaver når hun vælger, hvad hun vil, hvordan, hvornår, med hvem osv. Gennem socialpædagogisk praksis kan man afgive magt og give magt: Plejepersonalet kan f.eks støtte beboeren i selv at vælge og bestemme i situationer, hvor beboeren uden hjælp ville miste overblik og dømmekraft Målet for en socialpædagogisk praksis er, at omsorgspersonen bruger sin magt med faglig indsigt og med respekt for sine samarbejdspartnere; de ældre, kollegerne, de pårørende og andre.

12 Magtens mange former Magt udøves på forskelligt plan:
Direkte og indirekte: - Hvordan hjælper vi fysisk beboerne? Hvordan fortolkes beboernes adfærd? Sidstnævnte kaldes personalets definitionsmagt – altså deres magt til at definere beboernes behov mv. - Hvad er værdsat her og hvad betragtes som uacceptabelt? Hvad kan rummes og hvad forsøger vi at begrænse? ... Organisatorisk i form af rammer, regler og værdier: - Hvordan er dagen struktureret? Kan man få noget at spise kl. 10:30 – eller kl. 04:23? Hvilke aktiviteter prioriteres? ... Bevidsthed om magtens mange former kan mindske brug af magt

13 Fokus på det enkelte menneske – og det levede liv
Livshistorien Hvem er jeg? Identitet, betydningsfulde oplevelser og erfaringer Værdier Hvad er vigtigt for mig? Betydningsfulde aktiviteter og prioriteringer Rutiner og vaner Hvordan plejer det at være for mig? Dags- og døgnrytme, praktiske gøremål mv. Interesser Hvad skærper min opmærksomhed? Motivation, kompetencer

14 Elektrikeren

15 Etablering af en indsigtsfuld praksis
Analyse: Hvad ved vi? Hvad kan vi iagttage? Udforskning af egen antagelser: De kendte: Hvad tror vi? De nye: Hvad kan vi forestille os? Refleksion og kreativitet Hvordan kan vi gribe det an? Hvilke nye handlemuligheder ser vi? => Hvad gør vi? Konkrete og helhedsorienterede planer for handling

16 Etablering af en indsigtsfuld praksis
Det handler om FOKUS - og om at dvæle længe nok til at komme rundt om og ned i problemstillingen eller temaet Personalets forskellige viden, oplevelser og erfaringer (Forskellig faglighed, kultur, vagtlag, relation til borgeren) => nuanceret forståelse af borgeren => kreativitet i handling

17 i samspillet mellem borger og personale?
Hvad er meningen i samspillet mellem borger og personale?

18 Forståelse i samspillet mellem borger og personale
Socialpædagogisk praksis handler om at skabe forståelse: At leve sig ind i borgeren og forsøge at se situationen fra hans perspektiv Hvad er det mon han vil? Hvad er det han forsøger at fortælle os? Bruge sin indsigt og viden om borgerens liv og interesser mv. At gøre sig selv forståelig og blive tydelig for sig selv og den anden Hvad er det jeg vil? Hvordan kan jeg formidle det? Være nærværende i kommunikationen (handle sammen med og ikke med) Bruge alternative kommunikationsformer og – kanaler At sætte sig ud over ”stempler” og favoritfortolkninger Hvornår er Gerda IKKE utryg? Hvornår er Alfred IKKE kontaktsvag/dominerende/medgørlig? mmm.

19 ”Direktøren”

20 Et skarpt men kærligt blik
Socialpædagogisk praksis handler om at kunne justere sin egen del af samspillet efter borgerens initiativer: Skærpe blikket for borgerens initiativer… Når Esther tager sig til bleen… Når Axel bliver ved at spørge til dagens ret… Når Fru Vestergård i løbet af 15 min. har pillet alle servietterne fra hinanden… Skærpe blikket for hvornår borgeren er motiveret… Anna-Grethe tager selv kjolen af ved toiletbesøget kl. 17 Nielsine søger selv op i køkkenet Bruge sin indlevelse og viden til at forstå borgerens initiativer Når ”Direktøren” kommanderer og ”Elektrikeren” stikker af :o)

21 Hvad er meningen? Socialpædagogisk praksis handler om
sammen at undersøge, hvad meningen er for borgeren og sikre en respektfuld og indsigtsfuld omsorg og pleje med udgangspunkt i ressourcer, interesser og værdier og fokus på kontakt, fællesskab og glæde

22 Hvad er meningen? Hvad meningen for borgeren ude hos jer?
Hvilke ressourcer, interesser og værdier har han? Hvornår oplever han kontakt, fællesskab og glæde?


Download ppt "Socialpædagogisk praksis i demensomsorg - SPiDO"

Lignende præsentationer


Annoncer fra Google