Præsentation er lastning. Vent venligst

Præsentation er lastning. Vent venligst

Susanne Minds Evaluator VIA University College

Lignende præsentationer


Præsentationer af emnet: "Susanne Minds Evaluator VIA University College"— Præsentationens transcript:

1 Susanne Minds Evaluator VIA University College
6. april 2017 Susanne Minds Evaluator VIA University College 1. oktober 2009 SUM

2 Fokus i FOKUS Erfaringer Samarbejde Fleksible forforløb
6. april 2017 Fokus i FOKUS Erfaringer Samarbejde Fleksible forforløb Betydning/værdi for de unge 1. oktober 2009 SUM

3 Dataindsamling Interviews midtvejs i projektets monitorering
6. april 2017 Dataindsamling Interviews midtvejs i projektets monitorering Deltagende udd.inst: Teknisk skole, SOSU-skole & Handelsskole Produktionshøjskolen UU Kommunen: ’Jobstart’ 1. oktober 2009 SUM

4 6. april 2017 Svar Samarbejde: Videndeling, forpligtethed og netværk Afgørende for at lykkes med, at eleverne får et sammenhængende forløb Netværket kan ikke eksistere uden en koordinator (FK) Vigtigt at der er en, man bare kan ringe til. Og vigtigt at der er en, der sikrer overlevering (PHS) Fleksible forforløb: Kort forløb på en uddannelse eller praktik i erhvervslivet Godt tilbud for de unge, som ikke har andre udfordringer end uafklarethed med uddannelsesvalg – ca 10% Giver et indblik i uddannelsen, hvad den kan bruges til. (ST) Svært at vide, hvad automekaniker reelt er – lettere med skraldemand (PHS) Betydning/værdi for de unge: Tryghed, undgå fiasko, helhedsorienteret støtte, føler sig taget af ved overgang/valg af udd. FOKUS er en god arena at prøve ting af i (SOSU) Det gode var, at eleven ikke bare blev udskrevet og ind i en anden udd. (SOSU) 1. oktober 2009 SUM

5 6. april 2017 Flere svar … FOKUS dækker et hul. Trods det at eleven er udd.parat, kan man godt være usikker (PHS) Forforløb giver mulighed for ikke at opleve nederlag samtidig med, at man er undersøgende på udd.valg (UU) I FOKUS må man gerne fejle (SOSU) Forforløb giver ikke kun mulighed for at se om det faglige niveau passer én. Det giver også mulighed for at fornemme det sociale miljø – og mærke om man føler sig tilpas/hjemme – det er vigtigt! Og giver tryghed for nogle af de svagere elever. Mange FOKUS elever har glæde af det håndholdte – det giver på sigt ikke så mange omvalg (UU) . 1. oktober 2009 SUM

6 FOKUS koordinator Vejledning med de unge om konkrete FOKUS forløb
6. april 2017 FOKUS koordinator Vejledning med de unge om konkrete FOKUS forløb Følger eleven tæt gennem HELE forløbet Vejledning på personlige, sociale og faglige områder – med særligt fokus på afklaring af udd.valg ’Edderkop’: Formidle viden i samarbejdet Knytte kontakter, skabe netværk Neutralt mellemled Samarbejde mellem ’parterne’ kan ikke erstatte den ’lim’ som fokuskoordinatoren kan tilbyde – netop fordi hun er neutral og tværgående Problemet er at udd.inst. sidder hver for sig og kontaktlæreren skal have mange bolde i luften – koordinering udadtil er vanskelig at afsætte ressourcer og overskud til. Det gør man ikke. Grænsen er sin egen skole (HG) 1. oktober 2009 SUM

7 6. april 2017 FOKUS eleverne Fokus forløbene skal bidrage til medansvar for valg og mestring af eget liv Afdække Afklare Understøtte Følge tæt Vejlede Det skaber mening! Elever der er i fokus, elsker det. Det har værdi at være i fokus. Eleverne vil gerne have en at snakke med – de vil gerne hjælpes og ’tages af’. Hør på mig!. Mange vil gerne i FOKUS. Kun oplevet én elev, der havde modstand mod FOKUS : ’Nej spørg ikke ind til mit liv. (PHS) Blev fokuseleven afklaret i forforløbet? Det er ikke sikkert, men hun fik et boost at selvtillid – mod på at prøve… (HG) 1. oktober 2009 SUM

8 Gode idéer Elevteams kan støtte FOKUS eleven gennem et forforløb
6. april 2017 Gode idéer Elevteams kan støtte FOKUS eleven gennem et forforløb Lokal konference, hvor de mange muligheder for støtte til de unge præsenteres En tidligere FOKUS elev kan vise nye FOKUS elever rundt v. opstart på forforløb Jo mere viden og bedre guidning 1. oktober 2009 SUM

9 Udfordringer og dilemmaer
6. april 2017 Udfordringer og dilemmaer Økonomi – samarbejdsaftaler, at få dem til at virke Ledelsesmæssig opbakning afgørende for succes Kender alle undervisere tilstrækkeligt til FOKUS? Alle kan få en FOKUS elev Forforløb – hvor fleksible? Grænsedragning ved vejledningsopgaver – Hvem gør hvad, hvornår? Hvem skal eleven spørge? Dilemmaer - skal vi se på nu…. 1. oktober 2009 SUM


Download ppt "Susanne Minds Evaluator VIA University College"

Lignende præsentationer


Annoncer fra Google