Præsentation er lastning. Vent venligst

Præsentation er lastning. Vent venligst

Flere bekendte, lige så mange venner, men mere tid alene… - Nogle få perspektiver på ungdoms- og foreningsliv i en ”synes godt om”-kultur København 3.decemberr.

Lignende præsentationer


Præsentationer af emnet: "Flere bekendte, lige så mange venner, men mere tid alene… - Nogle få perspektiver på ungdoms- og foreningsliv i en ”synes godt om”-kultur København 3.decemberr."— Præsentationens transcript:

1 Flere bekendte, lige så mange venner, men mere tid alene… - Nogle få perspektiver på ungdoms- og foreningsliv i en ”synes godt om”-kultur København 3.decemberr 2012 Center for Ungdomsstudier (CUR) En

2 Center for Ungdomsstudier og Religionspædagogik (CUR)
Man går ikke længere til fritidsaktiviteter for at være sammen med sine venner…. Den tid 14-årige er sammen med hinanden ”F2F”er halveret siden 1987! – men samtidig ser det ud til at de er mere sammen! Man har tre grupper af venner: - Primær-venner – dem man deler historie med! Sekundær venner – dem man deler historie med! FB-venner

3 Det er venner der introducerer til en aktivitet!
Men det er kvaliteten der fastholder! Center for Ungdomstudier (CUR)

4 Når kulturbærerne og legemestrene forsvinder
Børne- og ungdomsliv i ”gamle dage”Kun Børne- og ungdomsliv anno 2012 Ofte i flok Færre flokke, mere tid alene og flere bekendte, men lige så mange venner! Overstruktureret Understruktureret Tæt kontakt mellem yngre og ældre Mere sammen med jævnaldrende Få og veldefinerede sociale roller Mange ”venner” i forskellige rum Var en del af en ”historie” Skal selv skrive sin historie! Man skulle finde sig selv! Kun for mig! - Man skal skabe sig selv! Center for Ungdomsstudier (CUR)

5 Venner kan man jo ikke rigtig bruge til noget!
”Snakke med en voksen? Det er på en anden måde end med mine venner, fordi vennerne jo er i samme suppedas som mig – og de giver mig jo altid bare ret…” Center for Ungdomsstudier (CUR)

6 Når man vokser op i en FB-kultur….
Center for Ungdomsstudier (CUR) Når man vokser op i en FB-kultur…. Vi lever i vid udstrækning i en deskriptiv kultur, hvor vi er gode til at fortælle om hvad vi gør – men sjældent snakker om hvorfor vi gør det vi gør!

7 Unge anno 2012 er ikke specielle
De har de samme drømme som unge altid har haft. De skal navigere i en anden verden – derfor andre strategier ”I gamle dage vidste man hvad det betød at tage pænt tøj på – i dag har man brug for et par guidelines” om det at vokse op i en understruktureret verden Center for Ungdomsstudier (CUR)

8 Unge anno 2012 er ikke specielle
”Kun for mig, kun for mig!” om det at vokse op i en individualiseret kultur, hvor min valg helst skal ”føles” rigtige. Center for Ungdomsstudier (CUR)

9 Hvad er vigtigt når man går til noget i 7-9-kl….
% Det skal være sjovt 95,5 Det skal være spændende 91,8 At jeg er tilfreds med lederne 79,8 At jeg er sammen med mine venner 77,2 At der er tid til at hygge sig 76,1 At det er seriøst 73,9 Center for Ungdomsstudier (CUR)

10 Hvad kunne du godt tænke dig var anderledes i forbindelse med de faste fritidsaktiviteter, du går til? Vil gerne udfordres noget mere 30,0 Vil gerne have flere spændende oplevelser 29,0 Vi gerne lære noget nyt 24,2 At det bliver mere seriøst 19,3

11 Fokus på de voksne/ledere/trænere?
De skal være dygtige! Fokus på de voksne/ledere/trænere? Center for Ungdomstudier (CUR)

12 De har ingen forventninger til voksne – udover at de er dygtige
”Ud over at han var en dygtig træner, havde jeg ikke de store forventninger. Altså, det er jo svært at have forventninger til nogen, man ikke kender…” Dreng 15 år , fodboldspiller Center for Ungdomsstudier (CUR)

13 Forventninger til voksne/ledere/trænere – helt overordnet
Ingen specielle forventninger til voksne i forbindelse med fritidsaktiviteter – udover at der fagligt dygtige ! Forventninger hænger sammen med historie Center for Ungdomsstudier (CUR)

14 Hvilke egenskaber efterspørger de hos voksne?
Nysgerrige voksne – som stiller spørgsmål i bevidstheden om at unge godt kan sige nej! Fagligt dygtige! Voksne der kan rumme ”forskellighed”! Center for Ungdomsstudier (CUR)

15 Tre skabeloner Formgiveren der qua sin egen person og ageren skaber trygge rum for unge uden at kræve en ensretning. Tourguiden der følger med i unges processer, fordi han/hun selv har været der før eller har en større livserfaring med at navigere i ukendt terræn uden at gå vild. Motivatoren/inspiratoren der udfordrer unge til at træde ud over den personlige komfort-zone og møde det, som er anderledes. Center for Ungdomstudier (CUR)

16 Kvalitet handler om at vi ved hvad projektet er?
Hvad er det egentlig det helt unikke som klubben/foreningen har at byde ind med – udover lige netop aktiviteter og kontinuitet? Hvad vil vi med de unge der søger ind i foreningslivet udover at lære dem at slå en god diagonal-aflevering eller binde knob? Og når man stiller dette spørgsmål i en lokal forening bliver der ofte meget stille!

17 at få et break i en presset hverdag….
Når man er år handler foreningsliv om langt mere end blot at score to mål mere end modstanderen, de bedste politiske statements eller lave de sejeste besnøringer! Det også om at blive: at blive set at få et break i en presset hverdag…. at blive accepteret og taget seriøst anerkendelse at jeg møder såkaldte ”betydende andre”, der gennem deres spørgsmål og input giver mig noget, jeg kan tage med videre på rejsen og en masse andre ting, der i udgangspunkt ikke har så meget med indspil til stregen at gøre!

18 Et par udfordringer i forhold til at udvikle aktiviteter kendetegnet ved god kvalitet:
At vi afklare projektet…. At vi uddanner medarbejdere, trænere og ledere der tør involvere sig og tør tænke ud af boksen! Vi må blive bedre til at lære af de udøvere/brugere der forlader fritidsaktiviteterne! At vi udvikler en intentionel praksis – at vi ved hvad vi gør og hvorfor!


Download ppt "Flere bekendte, lige så mange venner, men mere tid alene… - Nogle få perspektiver på ungdoms- og foreningsliv i en ”synes godt om”-kultur København 3.decemberr."

Lignende præsentationer


Annoncer fra Google