Præsentation er lastning. Vent venligst

Præsentation er lastning. Vent venligst

KOMPETENCEBEVISET udenfor produktionsskolen

Lignende præsentationer


Præsentationer af emnet: "KOMPETENCEBEVISET udenfor produktionsskolen"— Præsentationens transcript:

1 KOMPETENCEBEVISET udenfor produktionsskolen
På Århus Social- og Sundhedsskole i samarbejde med 6 produktionsskoler

2 Præsentation Mette Birgitte Bessing, Århus Social- og Sundhedsskole Koordinator for kombinationsforløb Har deltaget i følgegruppen, som havde til opgave at komme med input og kommentarer for at kvalificere kompetencebeviset

3 Samarbejdspartnere Århus Produktionsskole Egå Produktionshøjskole
Odder Produktionsskole Gøgler Produktionsskolen Skanderborg/ Hørning Produktionsskole Faurskov Produktionsskole Vi samarbejder omkring kombinationsforløb, pitstop og forbedrede overgange til Social- og Sundhedsskolen

4

5 Styrkelse af samarbejde mellem produktions- og erhvervsskoler
Svage faglige forudsætninger: ”Hver fjerde af de unge der påbegynder en erhvervsuddannelse har ikke fået minimum 02 i dansk og/eller matematik” Erhvervsskolereformen får betydning for øget samarbejde fx: Udvidede kombinationsforløb inden optagelse Samarbejde om fleksuddannelse Nye samarbejdsformer/overgange til erhvervsuddannelse

6 Fælles indsats Eleven bliver afklaret med eventuel fremtidig uddannelse indenfor området og får styrket motivation og lyst til uddannelse Lette overgang mellem PS og Grundforløb ved håndholdt indsats Et lille forspring – overskud i opstart Styrke elevernes faglige/sociale/personlige kompetencer via tydelige og konkrete mål – kombievaluering i Forløbsplaner Tryghed i opstart pga sociale relationer Vende tidligere skolenederlag Gode ”ambassadører” Øget fastholdelse i uddannelse

7 Lille opgave Snak med sidemanden:
Hvad er det vigtigt for eleven at få på kompetencebeviset? Hvad er vigtigt for jer som produktionsskole? Hvad er vigtigt for aftageren?

8 Kompetencebeviset Forskellige EUD-indgange – forskellige behov
Dokumentation af den unges interesse og flair for uddannelsesretningen - hvordan viser den unge engagement? - interesse for områdets særlige faglighed - kompetencer fra undervisnings-/værkstedssituationer specifikke redskaber fx demo- stue, handleservice, sms- og Wii, børnehaver

9 Kompetencebeviset Grundlæggende skolefærdig-
heder dokumenteres fx dansk Mødestabilitet Motivation og interesse Samarbejde og ansvarlighed Anvendelse af IT Kompetencer fra samtaler i Forløbsplaner

10 Hvad er vigtigt for det kan lykkes?
Kompetencebeviset ses i forlængelse af samarbejde omkring kombinationsforløb Overgangssamtaler styrker elevens valg- og erkendelsesprocesser – ses på kompetencebeviset Se beviset i forhold til den enkelte erhvervsskoles kompetencemål Fokus på eleven og ikke på organisationer – PS som et kompetenceløft, alle elever får (VIA)

11

12 Hvor er kompetencebeviset en gevinst?
I optagelsen – forsiden: Information om erhvervsrelevante og arbejdsrelevante aktiviteter og kompetenceafklaring fra kombinationsforløb Dokumentation af opnåede kompetencer og gennemførte aktiviteter Fælles PS-taksonomi gør beviset let anvendeligt Ensartet layout – let afkodeligt i forhold til relevant information om faglighed Elevers faglighed og standpunkt i fx dansk giver et klart billede af kompetencer – bedre indplacering på Grundforløbspakke

13

14 Hvor er kompetencebeviset en gevinst?
Tydeligt ved alle PS-elever, også de der allerede har et grundforløb i anden EUD-indgang – overskueligt at følge kompetenceudvikling på kompetencebeviset Kan anvendes både i indslusningssamtale og i RKV de første 2 uger evt sammen med portfolio Kontaktlærer får bedre mulighed for at se elevens allerede opnåede kompetencer hvis kompetencebeviset bruges aktivt i Elevplan Den enkelte unge får anerkendt sine kompetencer ved påbegyndelse af uddannelsen

15

16

17

18 Hvilke kompetencer vægtes på Sosu?
Faglighed og tilknytning til personlige/sociale kompetencer fylder meget hos os Mødestabilitet Engagement i uddannelsesretningen Fornemmelse for håndelaget Interesse for områdets særlige faglighed Tør komme på banen med andre mennesker Hvilke situationer der kræver eleven er udadvendt Kompetenceområder på situationer

19 Kompetencebevisets standardbilag
Bilag vigtigt for erhvervsskolen: Værkstedsbeskrivelse Beskrivelse opgaver/produktioner og andre aktiviteter fx almen undervisning, elevrådsarbejde Kompetenceafklaring fra kombinationsforløb Udtalelse praktiksted

20 Yderligere informationer
Mette Birgitte Bessing: Århus Social- og Sundhedsskole Mobil


Download ppt "KOMPETENCEBEVISET udenfor produktionsskolen"

Lignende præsentationer


Annoncer fra Google