Præsentation er lastning. Vent venligst

Præsentation er lastning. Vent venligst

Virksomhedsnetværksmøde 11. juni 2014

Lignende præsentationer


Præsentationer af emnet: "Virksomhedsnetværksmøde 11. juni 2014"— Præsentationens transcript:

1 Hvordan kan vi arbejde med den nye sygedagpengereform i forhold til relationen med virksomhedernene
Virksomhedsnetværksmøde 11. juni 2014 Arbejdsmarkedschef Lone Lykke Marker og Afdelingsleder Gitte Rønman

2 Oversigt over oplæg Virksomhedernes og kommunernes incitamenter for tidlig og tæt samarbejde. Lejre kommunes hidtidige fokus på arbejdsfastholdelse og opnåede resultater. Erfaringer fra konkrete projekter og fokusindsatser i jobcenter Lejre Lovændringer der har betydning for samarbejdet med virksomheder Jobcenter Lejres udviklingsfokusområder Tværkommunalt udviklingspotentiale.

3 Incitamenter Virksomhedens incitamenter for tidlig samarbejde med kommunerne Kommunernes incitamenter for tidlig samarbejde med virksomhederne

4 Lejre kommunes hidtidige fokus
Overordnet strategi i Lejre kommune Som følge af handleplan om nedbringelse af sygefravær 2009

5 Sygedagpenge. Andel i beskæftigelse 1, 3, 6 og 12 mdr
Sygedagpenge. Andel i beskæftigelse 1, 3, 6 og 12 mdr. efter afsluttet sygedagpengeforløb. Forløb afsluttet i 4. kvartal kvartal 2013.

6 Delvis raskmeldinger Et stort sagsbehandlerfokus igennem de seneste år har medvirket til stigning i delvise raskmeldinger. Fra 1 kvt til 1. kvt stigning fra 11, 1 % - 13,5 % Sammenligningsgrundlag Stigning fra 9,4 % - 10,5 % Dilemma – nyt fokus

7 Erfaringer fra projekter og fokusområder
Projekt arbejdsfastholdelse Sygemeldte der bor og arbejder i kommunen Aktiv syg-projekt. Før sygemelding Handicapkompenserende redskaber Delvis rask – praktik på egen arbejdsplads (også virksomhedsrevalidering i anden funktion) Rundbordsamtaler med arbejdsgiver / læge Hjerneskade – ergoterapeut Se

8 Lovændringer, der har betydning for virksomheder
Fast Track En arbejdsgiver eller en sygemeldt, som forventer sygemelding over 8 uger fra første sygedag, kan anmode kommunen om tidlig opfølgning. Her skal første opfølgning ske senest 2 uger efter anmodningen (med mindre borger ikke ønsker det)

9 Lovændringer, der har betydning for virksomheder
Nedsættelse af ydelsen Sygedagpenge i 5 mdr. Jobafklaringsforløb Ressourceforløb

10 Lovændringer, der har betydning for virksomheder
Fastholdelsesfleksjob pr. 1. jan. 2013 Ansættelse efter de sociale kapitler de seneste 12 mdr. Skriftlig dokumentation igennem fastholdelseplan Undtagelse akut skade eller sygdom

11 Jobcenter Lejres udviklingsfokusområder
Organisering – partnerskabsaftaler Bred rådgivning til arbejdspladser Indsats sammen med arbejds-medicinsk klinik Tidligt samarbejde med arbejdsgiver

12 Tværkommunalt udviklingspotentiale.
Lejres bud på styrket samarbejde mellem jobcentre, der har sygemeldte borgere, der arbejder i virksomheder i andre kommuner.


Download ppt "Virksomhedsnetværksmøde 11. juni 2014"

Lignende præsentationer


Annoncer fra Google