Præsentation er lastning. Vent venligst

Præsentation er lastning. Vent venligst

Udfordringer og dilemmaer i samarbejdet med brugere og pårørende Knud Kristensen DE9 - Foreninger for pårørende til psykisk syge i Midtjylland Skovagervej.

Lignende præsentationer


Præsentationer af emnet: "Udfordringer og dilemmaer i samarbejdet med brugere og pårørende Knud Kristensen DE9 - Foreninger for pårørende til psykisk syge i Midtjylland Skovagervej."— Præsentationens transcript:

1 Udfordringer og dilemmaer i samarbejdet med brugere og pårørende Knud Kristensen DE9 - Foreninger for pårørende til psykisk syge i Midtjylland Skovagervej 2, 8240 Risskov, Psykiatrisk Hospital, Bygning 23, st.

2 Hvem er DE9? Tværgående organisationer Landsforeningen BEDRE PSYKIATRI – pårørende til sindslidende i Århus Amt SIND’s Pårørenderådgivning Århus Amt Støtteforeningen for sindslidende i Randers-regionen Diagnose-relaterede organisationer ADHD-foreningen Århus (tidligere DAMP- foreningen) Landsforeningen Autisme Århus Kreds Landsforeningen mod Huntingtons Chorea OCD-foreningen Århus Amt PS LANDSFORENING – PÅRØRENDE TIL SPISEFORSTYRREDE Organisationer, der pt. ikke er aktive i DE9 DepressionsForeningen Alzheimerforeningen

3 Behandlingspsykiatri og socialpsykiatri? 3 ligeværdige behandlingselementer Den biologiske behandling Den terapeutiske behandling Den socialpsykiatriske behandling Alle 3 behandlingselementer skal indgå i behandlingen (afhængigt af behov) Socialpsykiatrien ekskluderes begrebs- og holdningsmæssigt (efterbehandling, rehabilitering, genoptræning) Manglende synlighed førende til ringere oplevet tilfredshed Manglende sammenhæng i behandlingen og degradering af socialpsykiatrien (bosteder og/eller bostøtte) Forskellige ansvarlige myndigheder

4 Egon Olsens mange planer Behandlingsplanen – nu med kopi til brugeren (psykiatrilovens § 3, stk. 3) Udskrivningsaftaler/koordinationsplaner (psykiatrilovens §§ 13 a og 13 b) Handleplan og delhandleplaner (servicelovens § 141) Opfølgningsplaner (sygedagpengelovens § 16)) Genoptræningsplaner (sundhedslovens § 84) Patienter der ved udskrivningen har et lægefagligt begrundet behov for genoptræning Omfatter bl.a. de socialpsykiatriske elementer Lægens ansvar - men kommunen skal gennemføre genoptræningen Indenrigs- og sundhedsministeriet, socialministeriet og beskæftigelsesministeriet

5 Det lægelige ansvar under pres Det lægelige ansvar sikrer, at ingen nægtes behandling med henvisning til manglende ressourcer Økonomi og økonomistyring får stigende indflydelse Generelle standarder (NIP, referenceprogrammer og Den Danske Kvalitetsmodel) Bindende kliniske retningslinjer fra Indenrigs- og sundhedsministeren (sundhedslovens § 193)

6 God psykiatrisk sygehusstandard Personalets kompetence og politikker i forhold til brugere og pårørende bliver en del af god psykiatrisk sygehusstandard MEN psykiatriloven gælder efter sin ordlyd kun for behandling på psykiatriske afdelinger Hvad med den ambulante behandling i distriktspsykiatrien? Hvad med den socialpsykiatriske behandling?

7 Formel contra reel retssikkerhed for psykiatribrugere Formel retssikkerhed OK Trusler mod den reelle retssikkerhed Uoverskuelig lovgivning (fx mange love og myndigheder) Utilstrækkelig viden (bl.a. et resultat af uoverskueligheden) Manglende ressourcer (fx penge og speciallæger) Grænsefladeproblemer mellem myndigheder (både internt og eksternt) Politiske prioriteringer på 3 niveauer (økonomisk på 2)


Download ppt "Udfordringer og dilemmaer i samarbejdet med brugere og pårørende Knud Kristensen DE9 - Foreninger for pårørende til psykisk syge i Midtjylland Skovagervej."

Lignende præsentationer


Annoncer fra Google