Præsentation er lastning. Vent venligst

Præsentation er lastning. Vent venligst

22. september 2008 i Landstingssalen, Christiansborg Direktør Bjarne Hastrup Ældre Sagen Den gode genoptræning.

Lignende præsentationer


Præsentationer af emnet: "22. september 2008 i Landstingssalen, Christiansborg Direktør Bjarne Hastrup Ældre Sagen Den gode genoptræning."— Præsentationens transcript:

1 22. september 2008 i Landstingssalen, Christiansborg Direktør Bjarne Hastrup Ældre Sagen Den gode genoptræning

2 Ældre skal kunne leve et langt og aktivt, meningsfuldt liv sammen med andre Derfor hører genoptræning og rehabilitering med til Ældre Sagens indsatsområder

3

4 Kommunal træning af ældre 2008 Ældre Sagen har bl.a. undersøgt Genoptræningsplanernes anvendelighed Ventetid på genoptræning efter udskrivning fra sygehus (Sundhedsloven) Ventetid på genoptræning efter Serviceloven Specialtilrettede genoptræningstilbud Visitators mulighed for også at visitere til træning, når der visiteres til praktisk og personlig hjælp

5 Genoptræningsplanernes anvendelighed Anvendeligheden øget siden 2007 Skala fra 1 til 10, (1 = ikke-anvendelig, 10 = fuldt anvendelig) Fortsat ikke tilstrækkeligt (trods LOV siden 2001) Af adspurgte kommuner vurderes planerne nu Fuldt eller næsten fuldt anvendelige (9-10) 7 % Anvendelighed under middel (1-5) 28 % Tilfredsheden størst på Sjælland og i Syddanmark Utilfredsheden størst i Midtjylland og Hovedstaden

6 Ventetider på genoptræning efter udskrivning fra sygehus - Sundhedsloven Uændret i forhold til 2007 Af de adspurgte kommuner har: 52% en ventetid på 1 uge eller mindre 28% en ventetid på 2 uger 4% en ventetid på 3-4 uger 16% kender ikke ventetiden Ventetiden kortest i Midtjylland og Sjælland Længst i Syddanmark og Hovedstaden Ventetiden kan og skal blive kortere

7 Ventetid på genoptræning efter Serviceloven Uden sygehusindlæggelse Af de adspurgte kommuner har: 43% en ventetid på 1 uge eller mindre 29% en ventetid på 2 uger 10% en ventetid på 3-4 uger 7% en ventetid på 5 uger og mere 16% kender ikke ventetiden Ventetid kortest i Midtjylland, længst på Sjælland

8 Ventetid på træning efter Serviceloven Uden sygehusindlæggelse. er længere end efter sygehusindlæggelse længste ventetider ved vedligeholdelsestræningen Er det rimeligt? Ventetiden på både genoptræning og vedligeholdelsestræning er uændret fra 2007 til 2008 Ventetiden kan og skal blive endnu kortere

9 Specialtilrettede genoptræningstilbud Store regionale forskelle på udbuddet af disse genoptræningstilbud - som i 2007 % af adspurgte kommuner havde tilbud til: KOL 69% Ryglidelser 67% Ortopædkirurgi64% Apopleksi 61% Cancer 39% Hjertelidelser 36% Demens 24% Ingen særlige tilbud 9%

10 Kommunal træning af ældre 2008 Kan visitator visitere til træning efter Serviceloven, når der visiteres til praktisk eller personlig hjælp? % af adspurgte kommuner svarer: Visitering første gang Ja72% Nej27% Ved ikke 1% Revisitering Ja77% Nej23%

11 Konklusion Hvad har betydning for genoptræning Behov Bopælskommune  Sygehus  Som i Ældre Sagens genoptræningsundersøgelser i 2002 og 2007, gennemført af DSI og Synovate Sådan skal det ikke fortsætte

12 Kvalitet i genoptræning Det handler ikke bare om økonomi Vi har redskaberne. Sundhedsaftalerne - skal forbedres og efterleves Genoptræningsplaner - skulle 8 år ikke være nok? Lære af det gode eksempel - men det handler også om økonomi.

13 Det handler også om økonomi Behov for: Flere ressourcer til området Forskning og rehabilitering, Hvidbog fra 2004 Efter- og videreuddannelse Kortere ventetider

14 Ældre Sagens motionsfrivillige Tilbud til: Mindre mobile og Friske, rørige mobile Jeg deltager for at: være sammen med andre 92% røre mig/bruge min krop 90% forbedre helbredet 89% blive i bedre form 84% blive i bedre humør 82% Vi mangler 1. lokaler i dagtimerne for kørestols- og rollatorbrugere 2. penge til en transportordning til en fornuftig pris Kommuner: Hjælp os med at gøre det endnu bedre


Download ppt "22. september 2008 i Landstingssalen, Christiansborg Direktør Bjarne Hastrup Ældre Sagen Den gode genoptræning."

Lignende præsentationer


Annoncer fra Google