Præsentation er lastning. Vent venligst

Præsentation er lastning. Vent venligst

Sygeplejerskers juridiske ansvar mv.

Lignende præsentationer


Præsentationer af emnet: "Sygeplejerskers juridiske ansvar mv."— Præsentationens transcript:

1 Sygeplejerskers juridiske ansvar mv.
21. September 2011 Souschef, cand. jur., Anna Murphy Tilsyn og Patientsikkerhed, Sundhedsstyrelsen

2 Sygeplejerskers pligter og ansvar
Lovgivning relevant at nævne, når man taler om ansvar Autorisationsloven Sundhedsloven Lov om klage- og erstatningsadgang

3 Autorisationslovens § 54:
Uddannelse som sygeplejerske giver autorisation Autorisation indebærer en beskyttet titel Autorisation indebærer ikke beskyttet – forbeholdt - virksomhed

4 Sygeplejerskers virksomhed
Andre må godt udføre samme virksomhed, som sygeplejersker udfører. Sygeplejersker virksomhed kan generelt beskrives som sundhedsfremmende, sundhedsbevarende, forebyggende, behandlende, plejende, rehabiliterende, palliative opgaver mv.

5 Besværligt med regler 5

6 Sygeplejersker delegerede virksomhed
Sygeplejersker udøver ofte virksomhed på lægelig delegation - eksempelvis: Medicinadministration vaccinationer Blodprøvetagning og andre undersøgelser, hvor hud og væv gennembrydes mv. Anlæggelse af venflon Suturering af mindre flænger mv.

7 Ansvar ved delegeret virksomhed
Hvilket ansvar har en sygeplejerske, der som medhjælp har fået delegeret forbeholdt virksomhed? Medhjælpen er ansvarlig for at frasige sig en opgave, som den pågældende ikke ser sig i stand til at udføre forsvarligt. Medhjælpen er ansvarlig for at udføre denne opgave efter instruksen. Går medhjælpen ud over instruksen bliver den pågældende ansvarlig i forhold til sin egen autorisation

8 Videredelegation Definition: En medhjælp, der har fået delegeret en opgave, delegerer den videre til en anden person. Ansvar: Medhjælpen er ansvarlig for at videregive relevante instruktion om opgavens udførelse. Medhjælpen i fornødent omfang føre tilsyn med den person, der har fået opgaven videredelegeret.

9 Videredelegation fortsat
En autoriseret sundhedsperson kan ved overdragelse af en opgave tilkendegive, at videredelegation ikke må finde sted. I situationer, hvor der er ansat personale, der er uvant med at varetage udførelse af forbeholdte opgaver, f.eks. medicingivning, skal den delegerende læge være omhyggelig med at tilkendegive, om en opgave ikke kan videredelegeres.

10 Videredelegation i konkrete situationer
På sygehuse, plejehjem mv. er videredelegation af forbeholdte opgaver forsvarlig på grund af de organisatoriske forhold og finder naturlig sted. Ledelsen har det samlede ansvar for personalets faglige kvalifikationer, at det er instrueret/oplært i de relevante arbejdsopgaver. Ledelsen har ansvar for, at der foreligger instruks for en fagligt forsvarlig behandling af patienterne i forbindelse af delegation af opgaver.

11 Eks. På ledelsesansvaret
Kommunale institutioner: Kommunalbestyrelsens ansvar, at der er en ledelse, der kan sikre en arbejdstilrettelæggelse, der tilgodeser patientsikkerheden, f.eks. at sørge for bistand fra sundhedsfagligt personale til f.eks. udfærdigelse af instrukser om medicinhåndtering Plejehjem og lignende institutioner: Ledelsens ansvar for, at personalet er instrueret og oplært i at give almindelig medicin. Det er dermed ikke nødvendigt, at den ordinerende læge sætter sig ind i de forskellige personalegruppers uddannelse og kompetencer.

12 Eks. på ledelsesansvar fortsat
Hjemmesygeplejen: Kommunalbestyrelsens ansvar at sikre, at hjemmesygeplejen udføres af autoriserede sundhedspersoner med de nødvendige uddannelsesmæssige kvalifikationer. Ledelsen af hjemmesygeplejens ansvar, at der foreligger instruks for en forsvarlig arbejdstilrettelæggelse.

13


Download ppt "Sygeplejerskers juridiske ansvar mv."

Lignende præsentationer


Annoncer fra Google