Præsentation er lastning. Vent venligst

Præsentation er lastning. Vent venligst

Misbrugende sundhedspersoner Addiktiv Sygepleje Landskursus 2012

Lignende præsentationer


Præsentationer af emnet: "Misbrugende sundhedspersoner Addiktiv Sygepleje Landskursus 2012"— Præsentationens transcript:

1 Misbrugende sundhedspersoner Addiktiv Sygepleje Landskursus 2012
Embedslægeinstitutionen Øst Oversygeplejerske Helle Lerche Nordlund

2 Misbrugende sundhedspersoner
Særlig håndtering af sundhedspersoner i misbrugscentre Tænk på os i de behandlingsforløb, hvor det ikke går godt Det går bedre for sundhedspersonen i de sager, hvor Embedslægerne er involveret Forventninger til samarbejdet mellem Embedslægerne og misbrugscentrene Først tak for at jeg måtte komme og fortælle om dette vigtige emne – misbrugende sundhedspersoner er ikke på dagsordenen i den offentlige debat og det er fortsat tabuiseret i vore egne række – vi ser en lille åbning – blandt andet at hospitalerne altså regionerne forholder sig til problematikken i deres personalepolitik og har retningslinjer for hvordan der skal handles i tilfælde hvor der er mistanke/fast gerning. Min mission i dag er at fortælle jer om sagsgangen hos ELI, men vigtigst af alt at skabe opmærksomhed om denne gruppe af misbrugere At klæde jer op på til at arbejde med denne gruppe – I ved alt om behandlingen – det er sagsgangen jeg tænker på admininstrativt At være med til at skabe kontakt mellem jer og jeres lokale ELI

3 Lovhjemmel OBS intet værdighedsbegreb i Danmark! Sundhedsloven § 215
Sundhedspersoner er underlagt Sundhedsstyrelsens tilsyn Autorisationsloven § 6 autorisation kan fratages hvis personen må anses at være til fare for andre pga. fysisk tilstand sygdom, misbrug el. lign. som medfører ”mangelfuld sjælstilstand” grov forsømmelse eller overtrædelse af påbud (fagligt eller egnethed) OBS intet værdighedsbegreb i Danmark! Værdighedsbegreb i Norge og Sverige. I Norge tages autorisationen administrativt også ved spirituskørsel og eks mord (straffesager) – ingen opfølgning fra myndighederne. Sundhedspersonen sørger selv for behandling og søger om at generhverve autorisationen – ulempe myndighederne har ingen føling med hvad sundhedspersonen har foretaget sig – sundhedspersonen er uden fagligt virke/vedligeholder ikke færdigheder/manglende uddannelse osv i kortere eller længere tid. USA: fratager autorisationen øjeblikkelig – samme som i Norge også manglende børnepenge, økonomisk kriminalitet – sygesikring – fastlagte 12 trinsprogrammer – tæt samarbejde med arbejdsgiver. Søger selv om generhvervelse – ”offentlig” – en dommer og seks embedsmænd fra ”SST/USA”

4 Patientsikkerhed Problemer med misbrug Psykisk sygdom
Egnethedstilsyn med autoriserede sundhedspersoner: Sundhedsmyndighederne har ret og pligt til at gribe ind hvis en sundhedsperson på grund af sygdom eller misbrug af medicin eller alkohol ikke er i stand til at arbejde forsvarligt Formålet er at undgå risiko for patienter Bestemmelserne har dermed intet at gøre med at rehabilitere personen (men indgår også i vores arbejde) Først lidt om hvad er egnethedstilsyn Patientsikkerhed – de autoriserede sundhedspersoner: læger, tandlæger, sygeplejerske og social- og sundhedsassistenter. Egnethedstilsyn = ”de måske egnede” og de uegnede Problemer med misbrug alkohol, medicin, stoffer Psykisk sygdom ex bipolar lidelse, anorexi, skizofreni Somatisk sygdom (ex demens, ALS) ”Faglig uduelighed”

5 ”Det mindre i det mere” fastholde personen i arbejde,
Håndtering af egnethed i Danmark Princip: ”det mindre i det mere” (mere = autorisationsfratagelse) Dvs. Vi går meget langt for at fastholde personen i arbejde, fastholde i behandling og bevare autorisationen De nordisk lande har værdighedsprincip – fratager autorisationen administrativt. Spirituskørsel, mord, seksuelle krænkelser. USA værdighedsprincip: samkøring af registre, økonomisk kriminalitet, manglede børnepenge osv. Og det er her I kommer ind som en meget vigtig samarbejdspartner.

6 Kontrol går forud for arbejde Uforsvarligt uholdbart
Erkendelse af misbrugsproblem hos autoriseret sundhedsperson Møder i misbrugscenter Aftale: Behandling og kontrol udveksle oplysninger med arbejdsgiver /egen læge Ved egnethedssag / Embedslægerne Kontrol går forud for arbejde Går godt Holder ikke Uforsvarligt uholdbart Vi behøver ikke høre om dem det går godt … men hvad er ”godt” Ny aftale stramme op osv. Indberet til Embedslægerne Sundhedspersonen kommer af sig selv – med familie eller fra arbejdsgiver. Der lægges en behandlingsplan og allerede her er det lidt anderledes med sundhedspersoner – kontrol går forud for arbejde – arbejdstid og vagtplaner må lægges så det passer til kontrollen og ikke omvendt. Om nødvendigt inddrages arbejdsgiver her i forhold til arbejdstider og kontrol. KONTROL INDGÅR ALTID – urinprøver, antabus, pusteprøver osv. Går godt? – Vi acc. ingen aflysninger uden meget gyldig grund – skal møde man/tors eller tirs/freda eller man/ons/fred. Sundhedspersonen skal kunne bevise, at de kan overhold aftaler, møder præcist god indikator for at det går godt/dårligt vi acc. ikke at man er bruger af stof, alkohol eller hash – man er misbruger – dilemma for jer? Holder ikke – I laver nye aftaler, strammer op – mere samtale - flere behandlingstilbud – sundhedspersonen MÅ IKKE ARBEJDE PÅVIRKET – SKAL VÆRE TOTAL AFHOLDENDE. Møder ikke op længere, Ophører/ afsluttes (jeres problem er ”løst”) HVORDAN? Ring! Derefter Skriftlig indberetning

7 Indberettet til Embedslægeinstitutionen
Sundhedspersonen indkaldes til samtale Referat med ”frivillig” aftale: Må arbejde / må ikke arbejde = indstille arbejde midlertidigt Starte kontrolforløb med det samme, eller afvente behandling hvor og hvordan: Kontrol og behandling for alkohol/medicinmisbrug Uvarslet urinkontrol Psykiatrisk behandling Misbrugscenter – skriftlig status hver 3. mdr. med præcis angivelse af fremmøde og aktuel behandlingsplan/medicin/samtaleforløb Vi er altid to til samtalerne – kan medbringe bisidder. Sundhedsperson indkaldes til samtale - tavshedspligt, ingen aktindsigt, ingen offentliggørelse . Der sendes kvitteringsbrev og ikke yderligere info til indberetter. Hvis I indberetter vil samarbejdet typisk fortsætte med mindre samarbejdet er gået i ”hårknude”. Referat af samtalen med frivillig aftale om videre forløb Sagen lukkes i enkelte tilfælde altid referat.

8 Indberettet til Embedslægeinstitutionen
Indhente lægelige oplysninger (kræver samtykke) Speciallægeerklæring i psykiatri – næsten altid Orientering om ansættelsesforhold – altid Arbejdsbegrænsning (fx ej alene i nattevagt) eller indstille arbejdet indtil videre Ved alvorlige tilfælde: Udveksle oplysninger med arbejdsgiver som udgangspunkt med samtykke – (i alvorlige tilfælde uden) I enkelte tilfælde drøftes: Frivillig ordinationsfraskrivelse (læger/tandlæger) Frivillig autorisationsfraskrivelse Vigtigt at kende sundhedspersonens arbejde og dermed mulighed for at tilegne sig medicin –selv udskrive, tage af skabet, tage fra patienterne – alkohol/stoffer – hvornår indtages alkohol

9 Overhængende fare Embedslægerne Tilsyn frivillig aftale om…
Holder ikke Tilsyn Midlertidig autorisations- fratagelse Påbud om at medvirke ved kontrol og tilsyn Holder ikke Arbejdsforbud Holder ikke Her kommer I ind i billedet –vi kan ikke kontrollerer sundhedspersonerne uden jer. Regelmæssigt og systematisk tilbage melding til ELI om hvordan kontrol og tilsyn – hurtig indsats giverpositive resultater. Sundhedspersoner risikerer dårlig behandling pga ”berøringsangst” – kollega- læge/sygeplejerske osv. - indforstået – vigtig med faglig kompetence – faglig sparring – skabe rum til det der er svært. - Går bedre når ELI er med – har ”redskaber” til at holde personen på sporet også godt for samfundsøkonomien Ca 1 % af sundhedspersoner er i tilsyn – 10% af befolkningen er potentiel misbrugende – vi ser kun toppen af isbjerget og vil heller ikke se alle. Autorisationsfratagelsessag

10 Misbrugscenter HUSK Patientsikkerhed
Sundhedspersoner er ”atypiske”/særlige forhold er gældende Kontrol går forud for arbejde Hurtig tilbagemelding om recidiv/uregelmæssigheder i behandlingsforløbet Patientsikkerhed Vigtigt for at holde sundhedspersonen i arbejde Sundhedspersoner er ”atypiske”/særlige forhold er gældende – udarbejd retningslinjer på jeres arbejdsplads – lettere at håndtere, der er få sundhedspersoner - man glemmer sagsbehandling fra gang til gang.

11 Misbrugende sundhedspersoner
Tak Oversygeplejerske Helle Lerche Nordlund Embedslægeinstitutionen Øst Tag kontakt til din nærmeste embedslægeinstitution og aftal evt. samarbejde – ring meget gerne – ingen dumme eller dårlige spørgsmål.

12 Misbrugende sundhedspersoner
Egnethedstilsyn = ”de måske egnede” og de uegnede Problemer med misbrug alkohol, medicin, stoffer Psykisk sygdom ex bipolar lidelse, anorexi, skizofreni Somatisk sygdom (ex demens, ALS) ”Faglig uduelighed” Psykiske sygdom kan være baggrund for misbrug.


Download ppt "Misbrugende sundhedspersoner Addiktiv Sygepleje Landskursus 2012"

Lignende præsentationer


Annoncer fra Google