Præsentation er lastning. Vent venligst

Præsentation er lastning. Vent venligst

Når du har været udsat for en fejl Patientsikkerhed for patienter.

Lignende præsentationer


Præsentationer af emnet: "Når du har været udsat for en fejl Patientsikkerhed for patienter."— Præsentationens transcript:

1 Når du har været udsat for en fejl Patientsikkerhed for patienter

2 Denne præsentation Har du været udsat for en fejl er der tre veje du kan gå, hvis du vil klage: 1.Sygehusets personale, afdeling og ledelse 2.Patientklagenævnet 3.Patientforsikringen •Patientvejlederen kan hjælpe dig med at finde vej Husk: Den ene mulighed udelukker ikke den anden

3 Patientvejlederen •Alle sygehuse har en patientvejleder •Patientvejlederen er en neutral person •Patientvejlederen kan fortælle dig om regler og love i sundhedsvæsenet •Patientvejlederen er til for at hjælpe dig, fx med at: •Udrede problemer •Tale med personalet •Søge erstatning •Klage

4 Sygehuset Fortæl personalet hvis du føler, du har været udsat for en fejl: • Så I sammen kan afklare om der er sket en fejl • Så personale og afdeling kan rette op på forholdene Fortæl personalet: • Hvordan du opdagede fejlen • Hvornår du opdagede fejlen

5 Sygehuset, fortsat Henvend dig til afdelings- eller sygehusledelsen hvis du føler: •Du ikke kan tale med personalet •Du er blevet behandlet dårligt, fx at sygehuspersonalet har opført sig arrogant eller ufølsomt •Serviceniveauet ikke er i orden

6 Patientklagenævnet Hvad kan du klage over? •Undersøgelser, behandling, pleje, information mv. Hvad kan du ikke klage over? •Service, personalets opførsel, maden mv. Læs mere på www.pkn.dk

7 Patientklagenævnet Hvem kan du klage over? •Sundhedspersoner involveret i din behandling Hvem kan du ikke klage over? •Du kan ikke klage over afdelingen eller sygehuset som helhed. Du kan kun klage over enkeltpersoner Læs mere på www.pkn.dk

8 Patientklagenævnet Hvad kommer der ud af klagen? •Patientklagenævnet afgør om den eller de sundhedspersoner, du klager over, fagligt har udført behandlingen godt nok. Hvis du får medhold i klagen vil sundpersonen typisk få ”en næse”. Læs mere på www.pkn.dk

9 Patientforsikringen Hvad kan du søge erstatning for? • Skader der kunne være undgået ved bedre eller anden behandling • Skader der skyldes fejl/svigt i teknisk apparatur m.v. • Svie og smerte der kunne være undgået Hvad kan du ikke søge erstatning for? • Psykiske mén, dårlig service, hændelige komplikationer mv. Læs mere på www.patientforsikringen.dk

10 Patientforsikringen Hvad kommer der ud af at søge erstatning? • Hvis din skade falder inden for rammerne og overstiger 10.000 kr. får du udbetalt et erstatningsbeløb Læs mere på www.patientforsikringen.dk

11 Forebyg fejl og misforståelser Kommunikations problemer og svigt er en væsentlig medårsag i over 50% af fejlene Tal sammen! Spørg! Fortæl!

12 Forebyg fejl og misforståelser Hverken du eller personalet er tankelæsere, derfor: •Spørg når der er noget du ikke forstår •Accepter ikke et svar du ikke forstår! HUSK PÅ

13 Vær med til at forebygge fejl Bestil 10 gode råd og Patientens bog www.trygpatient.dk


Download ppt "Når du har været udsat for en fejl Patientsikkerhed for patienter."

Lignende præsentationer


Annoncer fra Google