Præsentation er lastning. Vent venligst

Præsentation er lastning. Vent venligst

Velkommen til De Offentlige Tandlægers kursus i vågen sedation.

Lignende præsentationer


Præsentationer af emnet: "Velkommen til De Offentlige Tandlægers kursus i vågen sedation."— Præsentationens transcript:

1 Velkommen til De Offentlige Tandlægers kursus i vågen sedation

2 Kursus i vågen sedation Indhold:  Baggrund for Sundhedsstyrelsens vejledning og DOFT’s kursus i vågen sedation  Tilblivelse af Sundhedsstyrelsens vejledning og DOFT’s procedurebeskrivelse  Retsvirkning af Sundhedsstyrelsens vejledning  Indholdet i Sundhedsstyrelsens vejledning og betydningen heraf

3 Kursus i vågen sedation Baggrund:  Hvorfor udarbejder Sundhedsstyrelsen pludselig en § 17 vejledning og, hvorfor udbyder DOFT et kursus i vågen sedation

4 Kursus i vågen sedation Tilblivelse:  16. april 2013 1. udkast til vejledningen fra Sundhedsstyrelsen  22. april 2013 DOFT udsender udkastet til høring i de kommunale tandplejer  21. maj 2013 DOFT afgiver høringssvar til Sundhedsstyrelsen

5 Kursus i vågen sedation 21. maj 2013 DOFT afgiver høringssvar DOFT lægger vægt på: Vejledning unødvendig, men hvis …….. så  mangler der en afgrænsning af hvilke midler, der dækkes af vejledningen  mangler der en differentiering af sundhedstilstanden hos børnene herunder retningslinjerne for hvornår konsultation af læge er nødvendig  mangler der præciseringer af krav til efteruddannelse og til sikkerhedsudstyr samt præcisering af uddannelseskrav til det personale, der skal overvåge.  at overvågningskravene var helt ude af proportion i forhold til risiko DOFT anmoder om møde

6 Kursus i vågen sedation Tilblivelse:  11. juni 2013 DOFT holder møde med Sundhedsstyrelsen

7 Kursus i vågen sedation 11. juni 2013 afholdes møde med Sundhedsstyrelse Sundhedsstyrelsen præciserer at det ikke er en faglig vejledning  Sundhedsstyrelsen ændrer titlen på vejledningen  Sundhedsstyrelsen ændrer formuleringerne omkring information og samtykke,  Sundhedsstyrelsen fastholder den skærpede informationspligt i forhold til off-label brug af medikamenter  Sundhedsstyrelsen opgiver, at alle børn, der skal i vågen sedation skal være undersøgt og vurderet af en læge. Tandlægen gøres ansvarlig for at sikre og vurdere at barnet og den unge er hjerte-lunge rask.  Sundhedsstyrelsen fjernede tidsangivelsen – sædvanligvis 3 timer eller mere - for en sundhedspersons vedvarende observation af barnet eller den unge, men fastholdt den 12 timers tilsynsperiode, hvor barnet eller den unge skal være under vedvarende voksent tilsyn

8 Kursus i vågen sedation Tilblivelse:  26. juni 2013 Sundhedsstyrelsens vejledning offentliggøres DOFTS hovedbestyrelse besluttet at udforme procedurebeskrivelse samt organisere kursus, der kan imødekomme Sundhedsstyrelsens krav.  1. juli 2013 træder vejledningen i kraft  15. -26. november 2013 DOFT søger at få Sundhedsstyrelsen til at tolke på vejledningen  25. marts 2014 DOFT får et folketingsmedlem til at rejse spørgsmål til Sundhedsministeren  2. juni 2014 procedurebeskrivelse er tilgængelig på DOFTs hjemmeside og 1. kursus i vågen sedation afholdes

9 Kursus i vågen sedation Retsvirkning  Sundhedsstyrelsen udarbejder, når der er et særligt behov for dette, vejledninger til læger og andre sundhedspersoner. Vejledningerne er Sundhedsstyrelsens fortolkning af lovgivningen.  Sundhedsstyrelsens vejledninger er en præcisering af autorisationslovens (§ 17) krav om, at en autoriseret sundhedsperson er forpligtet til at udvise omhu og samvittighedsfuldhed under udførelsen af sit virke.autorisationslovens (§ 17)

10 Kursus i vågen sedation Indhold:  informeret samtykke (mundtligt eller skriftligt) efter sundhedslovens almindelige procedurer –  skærpet informationspligt når lægemidler anvendes off-label  sikre og dokumentere at barnet / den unge er hjerte-lungerask  vurdere om der er kontraindikationer ved brug af det valgte lægemiddel og den valgte administrationsvej  Tandlægenskal have dokumenteret viden og erfaring med vågen sedation indikationer og kontraindikationer, dosering og administrationsmåde af medicin, observation før, under og efter behandling, herunder observation med pulsoximetri.  basal livreddende førstehjælp, der skal genopfriskes på kursus 1xårligt  Relevant og alderssvarende genoplivningsudstyr skal være til stede på klinikken  observation af sundhedsperson fra sedation påbegyndes til effekt er aftaget væsentligt eller ophørt  Det anbefales at anvende pulsoxiometer ved overvågningen  barnet ikke må være alene, men skal være under vedvarende voksent tilsyn de følgende 12 timer. Dette gælder også for lattergas


Download ppt "Velkommen til De Offentlige Tandlægers kursus i vågen sedation."

Lignende præsentationer


Annoncer fra Google