Præsentation er lastning. Vent venligst

Præsentation er lastning. Vent venligst

Sidste undervisningsgang Tirsdag den 7. december 2011.

Lignende præsentationer


Præsentationer af emnet: "Sidste undervisningsgang Tirsdag den 7. december 2011."— Præsentationens transcript:

1 Sidste undervisningsgang Tirsdag den 7. december 2011

2 Gode råd til opgaveskrivning Skov, A. (2007). Referér korrekt!: Om udarbejdelse af bibliografiske referencer. København: Danmarks Biblioteksskole. http://vip.iva.dk/tutorials/referencer/om.htm Introduktion Formål og krav Valg af standard Teksthenvisninger Fastformsdokumenter Elektroniske dokumenter Litteraturlisten Om 'Referér korrekt!'

3 Aflevering af opgaver Hvor mange eksemplarer skal der afleveres af de skriftlige arbejder? Der skal afleveres: - 1 eksemplar pr. underviser der deltager i eksamen - 1 eksemplar til censor (2. stk.) - 1 eksemplar til ITU's arkiv. (5 eksemplarer ialt) Hvilke krav er der til forsiden? Forsiden skal indeholde: - Kursustitel - Navn(e) på underviser(e) (Randi og Benjamin – ikke ”eller”) - Navn(e) på studerende. Hvis der er en gruppe, så skal navnet på gruppen fremgå. - Cpr. nr eller fødselsdato+itu- mail for de pågældende studerende (fx 010180-hoda). Hvilke krav er der til produktioner, der afleveres? Produktioner (cd-rom e.l.) skal være mærket med: - Kursustitel - Navn(e) på studerende. Hvis der er en gruppe, så skal navnet på gruppen fremgå. - Cpr. nr eller fødselsdato+itu-mail for de pågældende studerende (fx 010180-hoda).

4 Eksamen Eksamensform: B.4 - Med skriftlige arbejder, uden forberedelsestid ved eksamen Der er 30 minutter i alt pr. studerende. Ca. 22 minutters effektiv eksamination. Lokale: Dette annonceres i forbindelse med censor-annoncering

5 Eksamen – inde til… Tilstede: Randi, Benjamin og censor Eksamensforløbet: – I skal redegøre for jeres projekt (kort præcis gennemgang af projektet – hvad ville i undersøge og hvad har i fundet ud af?) – Vores og censors spørgsmål: Vin finder altid noget, som er uklart, hænger mindre godt sammen, virker forkert, uoverensstemmelser, etc. Forbered jer ved at forsøge at finde svagheder i jeres projekt – I trækker et spørgsmål: I nævner et tal fx mellem 1 og 10, som udløser et eksamensspørgsmål i pensum i enten innovation og it-governance. Spørgsmålet er formuleret skrifteligt og i får et par minutter til at læse det igennem. Spørgsmålene relaterer sig til et eller to områder i pensum – disse områder skal I gerne kunne referer og anvende på eksamensspørgsmålet. Når vi kan mærke at I er på hjemmebane, forsøger vi gennem spørgsmål at se om I kan perspektivere til endnu flere områder af pensum. – Når tiden er gået, tager det 2-5 minutter at votere mellem os og censor. Herefter bliver I kaldt ind og får jeres karakter og en lille bemærkning med på vejen.

6 Eksempel på eksamensspørgsmål Den internationale biludlejningsvirksomhed ”Giv’nGaz” har de sidste 5 år investeret massivt i it, men uden den store forretningsmæssigværdi. Direktøren og økonomidirektøren var blevet lovet af den tidligere it-chef, at de store it-investeringerne kun var en overgang, men oplevelsen er det modsatte. Særligt de mange nationale afdelinger af biludlejnings- virksomheden, hvor man typisk har egen it-afdeling og egne it-budgetter løber it-omk. løbsk. Udfordringer: Tidligere samling af bookingsystemerne og prisberegningssystemerne har ikke været muligt pga. af det decentrale niveau har bremset dette bl.a. Som følge af den meget uformelle beslutningsstruktur der præger it-beslutningerne på tværs af virksomheden overordnet. Virksomheden stigende utilfredshed fra særligt virksomhedens store kunder, der overlever: Lejebiler ikke klar ved afhentning Lokalkontorer kender ikke store kunders rabataftaler Som ny tiltrådt it-chef har du nu to hovedudfordringer ved næste internationale ledergruppemøde: 1)Du skal du foreslå en ny beslutningsstruktur, som fremmer den ønskede forbedring af synergierne mellem moderselskabet og de nationale afdelinger. 2)Opstille nogle it-governancemekanismer som fremmer en nedbringelse af it- omkostninger

7 Slide 7

8 Governance design framework figur 6-1 Midler (gør) Mål (vilje)

9 ALIGNMENTPROCESSER SIDE 1 Budgetterings- og godkendelsesprocedure for it- investeringer Sikre at kapitalen placeres, hvor den forrentes optimalt også sammenlignet med andre placeringer end IT. Anvend standardiserede ansøgningsformularer med tilhørende beregningsformler for ROI, dækningsbidrag, mv. Sammensæt en investeringsportefølje, der bedst muligt understøtter forretningens strategiske mål Procedure for fravigelser af arkitekturanbefalingerne Vigtigt med en sådan procedure for at undgå skjulte afvigelser og skabe respekt om anbefalingerne Kan bl.a. løses ved at placere en IT-arkitekt i et hvert projekt, der enten kan godkende afvigelsen eller hjælpe med at formulere anmodningen til arkitekturkomiteen Service-Level agreements (SLA) Aftaler om kvalitet og pris for services mellem BU og IT- serviceprovider Slide 9

10 INNOVATION - EKSAMENSSPØRGSMÅL Det overordnede læringsmål er: Du skal kunne designe og lede en proces og bidrage til at skabe ny innovative løsninger, og forstå implikationerne af at ville sætte innovation på organisa- tionens dagsorden. Eksamensspørgsmålene tager udgangspunkt i de to hovedtekster: Curtis R Carlson and William W Wilmot: “Innovation The 5 disciplines for creating what customers want”, New York (2006), M. Clayton Christensen: “The Innovators Dilemma”, USA (1997).

11 INNOVATION - EKSAMENSSPØRGSMÅL Vi vil spørge efter hvordan forfatterne opfatter innovation, dvs -hvilke handlingsanvisninger, foreslår de OG -hvilke argumenter, bygger handlingsanvisningerne på? Eksempelvis: Hvilke fem discipliner insisterer Carlson og Wilmott på, at innovation skal omhandle, og hvad er argumenterne for netop de fem? Hvordan opnår man efter deres mening kontinuerlig værdiskabelse i en virksomhed?

12 INNOVATION- EKSAMENSSPØRGSMÅL Clayton Christensen: Hvori består the innovator’s dilemma, og hvordan foreslår Clayton Christensen det kan håndteres? (Et dilemma kan i sagens natur ikke løses) Man kan her tænke på definition af ‘disruptive’ versus ‘sustainable’ innovationer, begrebet værdinetværk, og Christensens forslag til innovationsstrategier i forbindelse med henholdsvis disruptive og sustainable innovationer I er velkomne til at maile mig, hvis I har yderligere spørgsmål/ vil have feedback på opgaven


Download ppt "Sidste undervisningsgang Tirsdag den 7. december 2011."

Lignende præsentationer


Annoncer fra Google