Præsentation er lastning. Vent venligst

Præsentation er lastning. Vent venligst

LEDERE DER LYKKES hvad er det, succesfulde ledere i danske kommuner kan? En præsentation baseret på KL/KTOs Væksthusprojekt om generationsskiftet i kommunerne.

Lignende præsentationer


Præsentationer af emnet: "LEDERE DER LYKKES hvad er det, succesfulde ledere i danske kommuner kan? En præsentation baseret på KL/KTOs Væksthusprojekt om generationsskiftet i kommunerne."— Præsentationens transcript:

1 LEDERE DER LYKKES hvad er det, succesfulde ledere i danske kommuner kan?
En præsentation baseret på KL/KTOs Væksthusprojekt om generationsskiftet i kommunerne v.Karen Lund, KL

2 Ledere der lykkes Formål:
kortlægge hvad der karakteriserer succesfulde ledere* i danske kommuner og identificere hvilke af disse egenskaber, der med fordel kan tillæres, og hvilke der med fordel kan tages højde for allerede i rekrutteringen *Institutionsledere og afdelingsledere

3 Metode ”Et interviewbaseret undersøgelsesprojekt, hvor fokus hovedsagelig ligger på at afdække konkret adfærd i den daglige ledelse, frem for afdækning af holdninger til ledelse”

4 5 kernekompetencer Konfron- terende intervention Insisterende
delegering Tillids- vækkende sparring Relationel forståelse Rodfæstet under pres

5 RELATIONEL FORSTÅELSE – læser og forstår menneskelige relationer
Opfanger intentioner og behov hos andre Fornemmer stemninger mellem mennesker Rummer andres frustration og kan sætte sig i deres sted Forståelse for andres styrker og svagheder Afværger optræk til uhensigtsmæssige konflikter mellem andre

6 TILLIDSVÆKKENDE SPARRING – indgyder tillid og indbyder til sparring
Prioriterer henvendelser om sparring højt Hjælper med at nedbryde et problem eller en opgave til forståelige dele Lytter opmærksomt og stiller spørgsmål Giver gode råd og konkrete forslag til løsninger på dagligdags problemer Hjælper andre i gang med nye projekter eller egen udvikling Sørger for at være til stede

7 KONFRONTERENDE INTERVENTION – offensiv og direkte indgriben
Udfordrer fordomme og fastlåste positioner hos andre Konfronterer kolleger og medarbejdere med uhensigtsmæssige handlemønstre Giver spontane og fair tilbagemeldinger på den enkeltes præstationer Opsøger aktivt uløste problemer og medvirker til hurtig afklaring Kommunikerer krav og forventninger klart

8 INSISTERENDE DELEGERING – insisterer vedholdende på at delegere ansvar
Insisterer på, at medarbejdere og samarbejds- partnere tager et klart ejerskab og ansvar til opgaver og aftaler Følger op på delegeret ansvar og slår konsekvent ned på uløste opgaver og manglende opfyldelse af aftaler Tager selv ansvar for vanskelige opgaver og kommunikerer klart om fordelingen mellem eget og andres ansvar Afsøger konstant sammenhængen mellem ansvar og mål

9 RODFÆSTET UNDER PRES – holder fast i personlige grundværdier, også når de udfordres
Er tro mod personlige grundværdier Undlader ikke at træffe en ubehagelig eller upopulær beslutning Udviser tillid til egne evner og beslutninger i kritiske situationer Skaber sig nødvendig tid og plads til at håndtere konflikter Reflekterer over egne værdier og egen ledelsesstil

10 De kan også… 4 ”tilvalgskompetencer”
Systematisk velforberedt Præstationsmotiveret Konsekvent videndelende Befordrende humor

11 Rekruttering eller udvikling?
Rekrutterings-specifikke kompetencer? Udviklings-specifikke kompetencer? Relationel forståelse Tillidsvækkende sparring Systematisk velforberedt Rodfæstet under pres Konfronterende intervention Konsekvent videndelende Præstationsmotiveret Insisterende delegering Befordrende humor

12 Læs mere på: www.lederweb.dk www.lederederlykkes.dk
Indeholder et særligt afsnit om rekruttering i form af en guide til ansættelsesinterviews


Download ppt "LEDERE DER LYKKES hvad er det, succesfulde ledere i danske kommuner kan? En præsentation baseret på KL/KTOs Væksthusprojekt om generationsskiftet i kommunerne."

Lignende præsentationer


Annoncer fra Google