Præsentation er lastning. Vent venligst

Præsentation er lastning. Vent venligst

Dialogisk tænketank Gudenådalens friskole. Punkter til afklaring og information  Ingrid Brunebjergs rolle som konsulent for organisationen – commitment.

Lignende præsentationer


Præsentationer af emnet: "Dialogisk tænketank Gudenådalens friskole. Punkter til afklaring og information  Ingrid Brunebjergs rolle som konsulent for organisationen – commitment."— Præsentationens transcript:

1 Dialogisk tænketank Gudenådalens friskole

2 Punkter til afklaring og information  Ingrid Brunebjergs rolle som konsulent for organisationen – commitment  Beskrivelse af metoden dialogisk tænketank  Kommissorium for deltagere i tænketanken  Valg af deltagere  Det videre forløb

3 Beskrivelse: Tænkning bag metoden:  Har til formål at  genetablere relationen imellem parterne  sikrer at alle parter bliver hørt og at alle parter hører andre parters perspektiver.  sætte fokus på hvordan relationen udvikles i fremtiden (idegenerering)  Der arbejdes med konkrete og afgrænsede temaer  Deltagere er repræsentanter for forskellige interessegrupper, der har væsentlige interesser i det pågældende tema og i udvikling over temaet.

4 Bestyrelse Forslag fremsættes Beslutninger træffes Mulige temaer i den dialogiske tænketank: •Udsmidning af familie + fremtidig procedure ved uoverensstemmelser •Splittelse i forældrekredsen? og den fremtidige håndtering af samarbejdet •Forældre og ansatte (bestyrelse og skolekreds?)– hvad er vores respektive roller? •Forældrenes og ansattes samarbejde med bestyrelsen nu og i fremtiden. Rapporten videregives til den samlede gruppe af interessenter Interview Virkeligheden Interview Huset Udfordringerne ind i tænketanken Resultaterne ind i ledelseshuset Tænketank Bla. Dialog i runder omkring temaer Tanker, ideer, holdninger og meninger nedskrives.

5 Kommissorium Forudsætningen for at kunne arbejde i en dialogisk tænketank, er at deltagerne er indstillet på:  at arbejde på lige vilkår – uanset rolle i det daglige  at involvere sig aktivt i dialogen – investere sig selv  at være indstillet på at være i et ”magtfrit rum”, hvor der er dialog, men ikke træffes beslutninger.  at være advokerende for andres holdninger (dem der ikke er med)  Fungere som forandringsagenter i det videre arbejde.

6 Punkter til afklaring og information  Ingrid Brunebjergs rolle som konsulent for organisationen – commitment  Beskrivelse af metoden dialogisk tænketank  Kommissorium for deltagere i tænketanken  Valg af deltagere  Det videre forløb

7 Roller og ansvar Proceskonsulentrollen  Opgaver  Sikre at de valgte temaer bliver undersøgt  Sikre taletid og relevans  Sikre progression på dagen På dagen deltager Karin Stensgaard – ansat ved AKON og uddannet mediator. - Skal sikre at proceskonsulenten varetager opgaven forsvarligt, og kan evt. overtage processen - Skriver løbende den rapport som gives videre til bestyrelsen og kommunikeres i det fælles.

8 Valg til dialogisk tænketank  Der vælges 3 forældre som har været på skolen mellem 0 – 3 år  Der vælges 3 forældre som har været på skolen mellem 4 – 6 år  Der vælges 3 forældre som har været på skolen mellem 7 –  Der vælges 1 person fra skolekredsen  Der vælges 4 ansatte (en fra henholdsvis SFO, Børnehave, TAP, lærer)  Der vælges 2 fra bestyrelsen (bestyrelsen stiller ikke op i andre grupper)  Når i vælger er det vigtigt at være opmærksom på følgende:  I skal vælge nogle som:  vil og kan interview jer andre inden den dialogiske tænketank  i har tillid til vil tale jeres sag.  vil deltage på en konstruktiv måde i dialogen  Vil bidrage til at temaerne bliver belyst fra alle sider  Man kan ikke indstille sig selv. Efter valget af deltagere, drøftes det kort om der er andre temaer der skal i den dialogiske tænketank. De valgte personer bringer det tilbage til Ingrid Brunebjerg, som vil sørge for at det kommer med på dagen.

9 ”Mini-interview” Hvad tænker du om:  Udsmidning af familie + fremtidig procedure ved uoverensstemmelser  Splittelse i forældrekredsen? og den fremtidige håndtering af samarbejdet  Forældre og ansatte – hvad er vores respektive roller?  Forældrenes og ansattes samarbejde med bestyrelsen nu og i fremtiden. Der afsættes 1 time pr. familie til interviewet.

10 Efter den dialogiske tænketank  Fremlæggelsen af "rapporten"sker d. 9/10, hvor Troels Midtgaard fra Friskoleforeningen også kommer på skolen. Her vil han gå i dybden med fortælle om, hvordan en velfungerende friskole "køres" - Under parolen "How to run af Friskole"  Fælles fremlæggelse af 2 personer der har deltaget i den dialogiske tænketank  Forældre går i deres respektive grupper – her vil de tre personer der har deltaget svare på spørgsmål  Bestyrelsen vil på det foreliggende grundlag træffe beslutninger om fremadrettede aktiviteter

11 Bestyrelse Forslag fremsættes Beslutninger træffes Mulige temaer i den dialogiske tænketank: •Udsmidning af familie + fremtidig procedure ved uoverensstemmelser •Splittelse i forældrekredsen? og den fremtidige håndtering af samarbejdet •Forældre og ansatte – hvad er vores respektive roller? •Forældrenes og ansattes samarbejde med bestyrelsen nu og i fremtiden. Rapporten videregives til den samlede gruppe af interessenter Interview Dialog i runder omkring temaer Tanker, ideer, holdninger og meninger nedskrives. Virkeligheden Interview Huset Udfordringerne ind i tænketanken Resultaterne ind i ledelseshuset


Download ppt "Dialogisk tænketank Gudenådalens friskole. Punkter til afklaring og information  Ingrid Brunebjergs rolle som konsulent for organisationen – commitment."

Lignende præsentationer


Annoncer fra Google