Præsentation er lastning. Vent venligst

Præsentation er lastning. Vent venligst

Mere liv i samtalen Liv i samtalen Liv i hverdagen.

Lignende præsentationer


Præsentationer af emnet: "Mere liv i samtalen Liv i samtalen Liv i hverdagen."— Præsentationens transcript:

1 Mere liv i samtalen Liv i samtalen Liv i hverdagen

2 Samtale i hverdagen er selvfølgelige, vi tænker ikke over dem, de opleves som noget vi bare har. Og heldigvis for det. Mere liv i samtalen

3 Der føres mange livgivende samtaler indenfor ældreområdet, men Hvor synlige er de ? Hvad virker, hvornår og overfor hvem? Hvordan lærer medarbejderne af hinandens succeser? Mere liv i samtalen

4 Udfordringen i hverdagen er at samtalen både er selvfølgelig og samtidig et fagligt anliggende Mere liv i samtalen

5 I samtalen åbner eller lukker vi for livet Mere liv i samtalen

6 Uden samvær og samtale kan livet og livsgnisten forsvinde Mere liv i samtalen

7 F Invitation til en fortælling

8 Vi søger efter Mere liv i samtalen

9

10 Kursister fra praksis har beskrevet deres erfaringer med samtale Vi har indsamlet 35 samtaler Mere liv i samtalen

11 Hvad går oplevelsen ud på? Hvordan gør man? Hvad kom der ud af det? På hvad måde gjorde samtalen en forskel? Mere liv i samtalen Kursisterne har beskrevet

12 Projektets arbejdsgruppe Birgit Andresen, centerleder Lindevænget Lisbeth Groot, medarbejder på aktivitetscentret Bakkegården Janne Skriver, social og sundhedsassistent, Randers Kloster Joan Andersen og Anne Marie Madsen, Randers social- og sundhedsskole Mere liv i samtalen

13 Arbejdsgruppen studerede samtalerne

14

15 Kendetegn ved de samtaler vi valgte: Samtaler begge parter oplevede som givende. Samtaler der rørte ved begge parters følelser var livgivende for den ældre og det medarbejderen følte var stolthed Mere liv i samtalen

16 Hvad sker. Når medarbejderen har blik for, sanser og er nysgerrige på hvad der gemmer sig bag de ældres forskellige udtryksformer, hvad enten der er tale om vrede, ked-af-det-hed, forvirring, tavshed, stemmeføring, blikket i øjnene? Mere liv i samtalen ”At stille sig til rådighed, når livet følges svært”

17 Medarbejderen evner at forbinde faglige idealer med den ældres egen oplevelse af, hvad der er betydningsfuldt. Så evnen til at fange og forstå den ældres livssituation og hvad der giver den ældre drivkraft bliver hermed central Mere liv i samtalen ”At tilbyde hjælp så den ældre forbliver ”herre i eget liv”

18 Personlige fortællinger er med til at skabe fællesskab, - de forener og skaber glæde i samværet mellem de ældre og medarbejderne. Alle parter oplever en stemning af optagethed og glæde. Så i stedet for at gøre noget ” for den anden”, gøres noget sammen. Mere liv i samtalen ”Fortællinger, der skaber meningsfyldt samvær mellem ældre og medarbejdere”

19 At være afhængig af andre er et grundvilkår for alle mennesker. Når omfanget af afhængighed stiger, kan der i den ældre borger opstå en oplevelse af hjælpeløshed og afmagt. Også medarbejderne kan pga. de til tider stramme tidsrammer blive ramt af afmagt. Disse følelser er en daglig udfordring i samarbejdet mellem ældre og hjælpere Kan vi hjælpe vi hinanden med at - tale om, - at rumme og at være i disse situationer? Mere liv i samtalen ”At rumme egen og andres afmagt”

20 Arbejdspladser, der vil afprøve og videreudvikle de gode erfaringer i perioden februar til juli Deltage: i ambassadørnetværk den Udarbejde: forandringscirkler eller forbedringsmodel Mere liv i samtalen

21 Ambassadør- netværk Mødes: 12/3 28/4 14/5 17/6 Mere liv i samtalen


Download ppt "Mere liv i samtalen Liv i samtalen Liv i hverdagen."

Lignende præsentationer


Annoncer fra Google