Præsentation er lastning. Vent venligst

Præsentation er lastning. Vent venligst

Den Professionelle samtale Samtalen som redskab

Lignende præsentationer


Præsentationer af emnet: "Den Professionelle samtale Samtalen som redskab"— Præsentationens transcript:

1

2 Den Professionelle samtale Samtalen som redskab
Ken Lunn, MSc (Herb. Med.), MNIMH Angelica Klinik og Kursuscenter Turesensgade 33, Kld. Th 1368 Kbh K

3 Den Professionelle samtale
Kl Introduktion Kl – Anamnese skema Kl – Diskussion/oplæg: Det terapeutiske rum Kl – Den professionelle samtales faser Kl – Pause Kl – Redskaber i samtalen Kl – Øvelse: kropssprog Kl – Opsamling af øvelse: kropssprog Kl – Om rollespil og feedback Kl – Frokost Kl – Oplæg: Empati Kl – Rollespil: Empati Kl – Opsamling: Rollespil Kl – Oplæg: Gensvarsmodeller Kl – Rollespil: Gensvarsmodeller Kl – Opsamling: Rollespil og gensvarsmodeller Kl – Oplæg: At bruge sig selv som redskab i samtalen

4 Anamnesen (I) Anamnesen og udarbejdelse af notater/journaler
Hvorfor laver man notater i forbindelse med en behandling? Hvilke informationer skal noteres og skal informationen organiseres? Tænker og overvejelser om opbevaring af journaler

5 Det Terapeutiske Rum (II)
Kontekstens betydning for samtalen - overvejelse vedr. de fysiske rammer Hvilke overvejelser har I gjorde jer omkring indretningen af det terapeutiske rum?

6 Det Terapeutiske Rum (III)
Hvad er kendetegnende for en professionel samtale? Den professionelle samtale er afgrænset i rum Den professionelle samtale er afgrænset i tid Den professionelle relation er asymmetrisk Den professionelle samtale er i udgangspunktet en asymmetrisk relation, hvor klienten indenfor i et bestemt rum og indenfor et bestemt tidsrum afgiver kontrollen over sig selv til terapeuten, og dermed indleder sig på det, man kunne kalde en arbejdsmæssig asymmetri Den professionelle samtale er struktureret, målrettet

7 Samtalens Faser (IV) Den professionelle samtale kan analyseres i seks faser Kontaktfasen - Etablering af god kontakt Kontraktfasen - Hvorfor er klienten kommet? Tydeliggørelse af rammebetingelserne Den styrede procesfase -Terapeuten styrer den fælles opmærksomhed på baggrund af kontrakten Opsummeringsfasen -Gennemgang af de i samtalen berørte temaer Evalueringsfasen - Evaluering af kontrakt med henblik på ny aftale/fortsættelse eller afslutning Evt. Afslutningsfasen - Fokus på afvikling af kontrakten

8 Redskaber i Samtalen (V)
Kropsprog Empati Gensvarsmodeller At brug sig selv som redskab i samtalen

9 Redskaber i Samtalen (V)
Øvelse: Kropssprog Gå sammen to og to. Tag to stole og sid med ryggen til hinanden. I har nu hver fem minutter til at fortælle den anden om en oplevelse, som har betydet noget i jeres liv. Den, som lytter, må ikke sige noget, og holder øje med tiden Vend nu stolene om og sid overfor hinanden. I har igen fem minutter hver til at fortælle om en anden oplevelse, som har betydet noget i jeres liv. Den, som lytter, må stadigvæk ikke sige noget. Husk tiden!

10 Redskaber i Samtalen (VIa)
Opsamling af øvelse: Kropssprog Hvordan var det at fortælle, når I sad med ryggen til hinanden? Hvordan var det at lytte, når I sad med ryggen til hinanden? Hvordan var det at fortælle, når I sad overfor hinanden? Hvordan var det at lytte, når I sad overfor hinanden? Hvori består kropssproget ?

11 Redskaber i Samtalen (VIb)
Opsamling af øvelse: Kropssprog Konklusion: Kropssproget bidrager til at skabe tillid og etablere en tryg situation Kropssproget kommunikerer opmærksomhed og interesse Kropssproget opmuntrer til at fortsætte fortællingen Kropssproget signalerer sympati og forståelse

12 Rollespil (VIII) Om rollespil Grupper af tre:
Patient, behandler og observatør 5 minutter til hver samtale plus 5 minutter feedback Observatøren holder tiden

13 Rollespil Regler for feedback ved rollespil Generelt:
Den, der giver feedback, skal være interesseret i at give den anden noget, vedkommende kan bruge. Modtageren af feedback skal have en interesse i lytte og udvikle sig. Feedback skal være beskrivende – fremfor evaluerende Ingen diskussion om rigtig eller forkert, f.eks. ”det var godt/skidt, da….” Feedback skal være konkret fremfor generel. Ingen kritik, moraliseren eller bebrejdelser – enhver gør sit bedste Ingen vurderinger eller konklusioner Giv kun feedback på noget, modtageren har mulighed for at ændre (altså ikke på hårfarve eller stemmeleje) Modtageren behøver ikke kommentere den feedback, vedkommende får – men skal have mulighed for at spørge ind. Undgå diskussion. Man tager det, man kan bruge og lader resten ligge.

14 Redskaber i Samtalen (VIIa)
Empati Hvad er empati? Indlevelsesevne: Evnen til at sætte sig ind i den andens univers; følelser / tanker / handlinger Nonverbale og verbale forholdemåder som kommunikerer opmærksomhed, interesse, respekt og forståelse

15 Redskaber i Samtalen (VIIb)
Empati Nonverbale forholdemåder Kroppen er rettet mod patienten Øjenkontakt Patienten har terapeutens udelte opmærksomhed Terapeuten forholder sig rolig og afslappet Verbale forholdemåder (aktiv lytning) ’Det terapeutiske grynt’ Genspejling af det sagte (gentagelser) Opsummeringer Afklarende spørgsmål

16 Redskaber i Samtalen (VIII)
Rollespil: Empati Fokus for opmærksomhed Kontaktfasen; etablering af god kontakt Kropssproget En accepterende, tilladende og ikke dømmende holdning Sympati og forståelse Aktiv lytning herunder: ’Det terapeutiske grynt’ Genspejling Opsummering Afklarende spørgsmål

17 Redskaber i Samtalen (IX)
Gensvarsmodeller Nonverbal adfærd (kropssprog) Ikke lyttende Lyttende Verbal adfærd Afgrænsende (lukkede) Udvidende (åbne) Kognitive (tankemæssige) Affektive (følelsesmæssige) Tildækkende (tilslørende)

18 Redskaber i Samtalen (VIII)
Rollespil: Gensvarsmodeller Fokus for opmærksomhed Kropssproget Spørgsmålsstil Afgrænsende (lukkede) Udvidende (åbne) Kognitive Affektive Tildækkende

19 Redskaber i Samtalen (X)
At bruge sig selv som redskab i samtalen Niveauer i samtalen Det eksplicitte niveau Det eksplicitte niveau er det, der bliver sagt Det implicitte niveau Det implicitte niveau er de ting, der ikke bliver sagt, og de følelser, der ikke bliver givet udtryk for

20 Redskaber i Samtalen (XI)
Hvordan opfatter vi det implicitte niveau? Det sker ofte som følelser og fornemmelser indeni os selv. Stemninger. Man mærker ked-af-det-hed, vrede/irritation, træthed, magtesløshed Når vi mærker disse følelser/fornemmelser indeni os selv er det ikke altid patientens følelser/stemninger, man mærker. Følelsen kan opstå af flere grunde: Fordi patienten selv oplever disse følelser (empati) Fordi man reagerer på patienten, som andre reagerer på vedkommende (overføring)

21 Vita brevis, ars longa (Hippocrates)


Download ppt "Den Professionelle samtale Samtalen som redskab"

Lignende præsentationer


Annoncer fra Google