Præsentation er lastning. Vent venligst

Præsentation er lastning. Vent venligst

Mogens K. Skadborg exam.art.phil., MEVO Overlæge

Lignende præsentationer


Præsentationer af emnet: "Mogens K. Skadborg exam.art.phil., MEVO Overlæge"— Præsentationens transcript:

1 Mogens K. Skadborg exam.art.phil., MEVO Overlæge
Autonomi Mogens K. Skadborg exam.art.phil., MEVO Overlæge

2 Autonomi Autonomi = selvbestemmelse, selvledelse.
"Ved indsigt (oplysning) kan mennesker leve i myndighed, dvs. betjene sig af sin forstand uden en andens ledelse, men netop selvledelse."

3 Moralsk autonomi vs. personlig autonomi
Vi lever efter love dannet med vores fornuft (morallove) - Mål - Abstraherer fra subjektive formål - Formale principper Personlig autonomi: Vi lever efter love dannet ud fra egne ønsker og interesser ("egocentriske love") - Middel - Subjektive formål lægges til grund - Materiale principper

4 Autonomi: Knyttet til individet
Knyttet til viljen - kan man tale om en rettighed? Hvor afgørende er indsigten? Situationer: fx. psykisk sygdom, stofmisbrug politik, religion, socialt miljø, opvækst m.m ?

5 Frihed. Det at kunne foretage valg og træffe beslutninger som vi kan føre ud i livet. Kant ville nok sige: at opnå så stor indsigt/oplysning at man er i stand til at leve efter de moralske principper. Herved opnås autonomi -- lykke

6 Frihed Positivt: - Indsigt således at man kan handle efter moralsk autonomi. Negativt: - Manglende indsigt således at man handler efter personlig autonomi. Positivt at leve efter de moralske love Negativt at leve efter egocentriske love

7 Fri vilje Det at kunne foretage selvstændige valg og beslutninger uden påvirkning af andre. Kræver oplysning/indsigt.

8 Selvbestemmelsesret i fht. sundhedsvæsenet:
Frit valg af læge og sygehus Bestemmer selv hvornår vi ønsker at opsøge læge/anden professionel hjælp. Frihed til at vælge om vi ønsker at modtage en bestemt behandling (forudsat at man er rationel-habil) Frihed til at afslutte en igangværende behandling (Frihed til at opsøge alternativ behandling udenfor sundhedsvæsenet)

9 Moralske konsekvenser af forskellig opfattelse af autonomi-begrebet:
Moralsk grundlag: Pligt til at hjælpe/oplyse Personlig grundlag - Skal ikke gøre noget -da det kan krænke menneskers selvbestemmelsesret

10 Er det nogen der ikke kan udøve autonome rettigheder?
Mennesker, der ikke længere kan betjene sig af sin fornuft og forstand. Disse mangler indsigt, og kan dermed ikke udøve autonome rettigheder.

11 4 begrundelser indgår i paternalistisk sundhedsarbejde.
Uvidenhedsbegrundelsen Umodenhedsbegrundelsen Identitetsbegrundelsen Heteronomibegrundelse Odysseuspaternalisme Heteronomi betyder det at følge eller være bestemt af love, der ikke stammer fra en selv - i modsætning til autonomi. Mennesket er heteronomt i den udstrækning det som naturvæsen er styret af instinkter drifter og behov eller som kulturvæsen er underkastet civile love, traditioner og religiøse autoriteter. Ifølge Kant er den moralske vilje heteronom, når den bestemmes af motiver, der ligger uden for fornuften selv. Handler man fx ud fra sine tilbøjeligheder eller af lyst, er viljen heteronom

12 Krav til informeret samtykke
Lægen informerer patienten i så høj grad at patienten kan beslutte i overensstemmelsen med sine værdier. Lægen og patienten indgår en aftale som ligeværdige partnere. Lægen sætter sig i patientens sted. Pt. forstår lægens budskab.


Download ppt "Mogens K. Skadborg exam.art.phil., MEVO Overlæge"

Lignende præsentationer


Annoncer fra Google