Præsentation er lastning. Vent venligst

Præsentation er lastning. Vent venligst

Medicinsk relevante filosofiske og videnskabsteoretiske spørgsmål

Lignende præsentationer


Præsentationer af emnet: "Medicinsk relevante filosofiske og videnskabsteoretiske spørgsmål"— Præsentationens transcript:

1 Medicinsk relevante filosofiske og videnskabsteoretiske spørgsmål
Hvad er et menneske? Fordres der et særligt menneskesyn af læger ? I hvilke sammenhænge fungerer læger ? Kan sygdomsforløb forudsiges ? Hvis prognosen er dårlig - må læger slå ihjel? Hvad er aktiv og passiv dødshjælp? Hvad er moral og etik?

2 Medicinsk relevante filosofiske og videnskabsteoretiske spørgsmål
Findes der universelle normative etiske regler? Gælder der særlige etiske regler for læger? Må man lyve? Må man lyve over for patienterne? Hvad er en løgn? Hvad forstås ved begrebet autonomi?

3 Medicinsk relevante filosofiske og videnskabsteoretiske spørgsmål
Spiller politiske hensyn en rolle for lægens beslutninger? Er det i givet fald moralsk acceptabelt? Er prioriteringer i sundhedsvæsenet et onde eller et gode? Hvordan skal man prioriterer?

4 Medicinsk relevante filosofiske og videnskabsteoretiske spørgsmål
Hvad forstås der ved værdighed? Har værdighed et særligt krav på beskyttelse? Hvad forstås ved begrebet integritet? Hvad forstås ved individ begrebet? Har enkeltindivider forrang for grupper af individer?

5 Medicinsk relevante filosofiske og videnskabsteoretiske spørgsmål
Har lægerne autoritet i forhold til patienterne? Skal de have det? Hvad forstås der ved autentisk lægegerning? Hvad er lægeløftet for en størrelse? Må man bryde løfter?

6 Medicinsk relevante filosofiske og videnskabsteoretiske spørgsmål
Hvad er egentligt videnskab for noget? Er lægegerning naturvidenskab? Er videnskaberne objektive sandheder? Hvad vil det sige at være objektiv? Hvad er sandhed?

7 Medicinsk relevante filosofiske og videnskabsteoretiske spørgsmål
Hvad er sygdom? Hvad er sundhed? Kan begreberne sygdom og sundhed beskrives universelt? Skal læger beskæftige sig med sundhed? Hvis ansvar er den enkeltes sundhed? Hvad er en diagnose?

8 Medicinsk relevante filosofiske og videnskabsteoretiske spørgsmål
Hvordan vurderes kvalitet i behandlingen? Hvad er kvalitet? Hvilke videnskabelige metoder anvendes i kvalitetsarbejde? Hvorfor? Er nogle metoder bedre end andre?


Download ppt "Medicinsk relevante filosofiske og videnskabsteoretiske spørgsmål"

Lignende præsentationer


Annoncer fra Google