Præsentation er lastning. Vent venligst

Præsentation er lastning. Vent venligst

Pligtetik.

Lignende præsentationer


Præsentationer af emnet: "Pligtetik."— Præsentationens transcript:

1 Pligtetik

2 Pligtetik (Deontologi)
Et eksempel på en normativ etik: Hvad er det moralsk rigtigt hhv. forkert at gøre? En deskriptiv etik er… beskrivende i stedet for fordrende. I metaetikken prøver man at undersøge hvad der er moralens/etikkens udspring og begrundelse?

3 Pligtetikkens karakter
1. Hvis en handling følger en moralregel er det en moralsk handling. 2. En moralregel er begrundet i en forskrift I religiøs forskrift (Kristendom, Islam etc) I fornuften (Kantiansk deontologi) Konsensus (J. Habermas) Andre moralske forskrifter….?

4 Teistisk bestemt etik FX: de 10 bud herunder:
Du må ikke have andre guder Du må ikke misbruge din Guds navn Du skal holde hviledagen hellig Du skal ære din fader og din moder Du må ikke slå ihjel Du må ikke bryde ægteskabet Du må ikke stjæle Du må ikke sige falsk vidnesbyrd imod din næste Du må ikke begære din næstes hus Du må ikke begære din næstes hustru, folk eller fæ eller noget, der hører din næste til.

5 Den gode vilje "Der er overhovedet ikke noget tænkeligt i verden – ja, i det hele taget heller ikke uden for denne – end alene en god vilje, som uden indskrænkning kunne anses for godt."

6 Den gode vilje Hensigten og ikke konsekvenserne
Handlingen og ikke følelser (der måtte tilskynde til den) Alene for pligtens skyld - en ganske særlig pligt- ie: Pligten til at efterleve morallovene

7 Imperativer (bydemåde)
Hypotetiske imperativer har relation til en konkret handlen eller empirisk situation – vi handler af tilbøjelighed – fx i forhold til et bestemt behov. Kategoriske imperativer er universelt gældende og vi retter os efter det af pligt. Det gælder uden relation til vore egne præferencer (behov)

8 Det kategoriske imperativ
”Handl kun ifølge den maksime ved hvilken du samtidig kan ville, at den bliver en almengyldig lov” Maksime: sætning, der i sammentrængt form udtrykker en almindelig sandhed ell. Erfaring (Kilde: ordbog over det danske sprog)

9 Niveauer i moralske begrundelser
Konkrete vurderinger og handlinger med intern begrundelse i Niveau 2 Moralske regler Niveau 3 Moralske principper Niveau 4 Etiske teorier Niveau 5 Fornuft og erfaring Niveau 6 Livsanskuelse (religion og/ellerlivssyn)

10 Tænk lige over: Den kategoriske moralregel
”Du må ikke lyve” Den ”pligtetiske” begrundelse ”Jeg handlede af pligt” Den gyldne regel: Gør mod andre, hvad du ønsker, de skal gøre mod dig. Universaliserbarhed [god eller dårlig idé?]


Download ppt "Pligtetik."

Lignende præsentationer


Annoncer fra Google