Præsentation er lastning. Vent venligst

Præsentation er lastning. Vent venligst

Socialt udsattes adgang til sundhedsydelser Samarbejdskonference 2013 Faglig konsulent Nina Brünés.

Lignende præsentationer


Præsentationer af emnet: "Socialt udsattes adgang til sundhedsydelser Samarbejdskonference 2013 Faglig konsulent Nina Brünés."— Præsentationens transcript:

1 Socialt udsattes adgang til sundhedsydelser Samarbejdskonference 2013 Faglig konsulent Nina Brünés

2 Karakteristik • Gradient –> gab • Hjemløse, misbrugere, ingen uddannelse, fattige, omsorgssvigtede, psykisk sårbare og psykisk syge • Middellevetid 57 år 79 år (tab på 22 år) (SUSY UDSAT) • Gennemsnitsalder ved død for en stofmisbruger er 39,6 år (SST) • I gennemsnit 13,7 diagnoser (SundhedsTeam) • Ingen kontakt til almen praksis (91 %) (SundhedsTeam) • Akutte indlæggelser (95 % akut) (Projekt Socialsygepleje) • Oplever sig dårligt modtaget og behandlet på hospitalerne… (SUSY UDSAT)

3 Er der lige adgang til sundhed?

4 • Let og lige adgang er en af hjørnestenene i det danske sundhedsvæsen • Lige adgang, men er der lige udbytte? • Effektivisering og specialisering er nødvendigt, men en udfordring – gennemtænke konsekvenserne for de 2- 3% • Bedste intentioner – men mangler specifik viden om patientgruppen og deres levevilkår/livsvilkår • Gensidig mistillid og mistro – den besværlige patient…

5 Behandlingen på hospitalet -> Knap 10 % af de socialt udsatte forlader hospitalet før de er færdigbehandlede ( ex bylder på hjernen) og et mindre antal (2 %) smides ud (ex vold eller trusler om vold, tyveri mm). (Projekt Socialsygepleje) -> 90 % af de socialt udsatte bliver til de er færdigbehandlede….

6 Færdigbehandling og udskrivningsparat. Sundhedsstyrelsens definition af en færdigbehandlet patient lægges til grund for samarbejdet om patientens udskrivningsforløb: ”Patienten er efter lægelig vurdering færdigbehandlet, dvs. at behandling er afsluttet eller indlæggelse er ikke en forudsætning for den videre behandling”. ”En patient er således færdigbehandlet, når patienten er klar til udskrivning og hospitalets nødvendige administrative opgaver er tilendebragt og indlæggelse ikke længere er nødvendig eller gavner patienten. Det beror på en lægelig vurdering, som foretages af det hospital, hvor patienten er indlagt, om patienten kan betragtes færdigbehandlet. Den lægelige vurdering er uafhængig af, hvilke eventuelle forhold der i praksis forhindrer, at patienten kan udskrives”.

7 Fra færdigbehandlet til rask… Faglig konsulent Nina Brünés

8 En etisk udfordring 70 gadehjemløse -> 35 tilbage til gaden (Projekt Socialsygepleje) Og hvad med alle de andre???

9 Kontakt til almen praksis 57 % kender slet ikke egen læge 43 % kender egen læge, men 80 % ”kan ikke, vil ikke eller må ikke” 91 % har ikke – og har aldrig haft – en fungerende kontakt med almen praksis (SundhedsTeam)

10 Fremtidige indsatsområder? • Tilgængeligheden til almen praksis øges • Optimal udnyttelse af eksisterende tilbud i kommunen – brobygning mellem sektorer • Aflastningspladser • En diskussion af, hvornår det ikke længere ”gavner” patienten at være indlagt. • En løbende etisk diskussion om udskrivelse – hvem har ansvaret og hvornår?

11 Spørgsmål og diskussion


Download ppt "Socialt udsattes adgang til sundhedsydelser Samarbejdskonference 2013 Faglig konsulent Nina Brünés."

Lignende præsentationer


Annoncer fra Google