Præsentation er lastning. Vent venligst

Præsentation er lastning. Vent venligst

Forudgående underretning om tvangsindgreb

Lignende præsentationer


Præsentationer af emnet: "Forudgående underretning om tvangsindgreb"— Præsentationens transcript:

1 Forudgående underretning om tvangsindgreb
Retssikkerhedsloven Forudgående underretning om tvangsindgreb

2 Retssikkerhed - Marit Nilsen
Skriftlig underretning senest 14 dage inden gennemførelsen § 5, stk. 1-2 Brev Blanket Retssikkerhed - Marit Nilsen

3 Formkrav til underretningen § 5, stk. 2, nr. 1- 4
Oplysninger om tid og sted Oplysninger om retten til partsrepræsentation Oplysninger om hovedformålet med indgrebet Oplysninger om det faktiske og retlige grundlag for indgrebet, jf. forvaltningslovens § 24 Retssikkerhed - Marit Nilsen

4 Ret til indsigelse mod tvangsindgrebet § 5, stk. 3
Frist på normalt ikke under 7 dage Fastholdes beslutningen Meddeles skriftligt Begrundes efter forvaltningslovens § 24 Inden eller senest samtidig med beslutningen Retssikkerhed - Marit Nilsen

5 Retssikkerhed - Marit Nilsen
Hel eller delvis fravigelse af den forudgående underretningspligt § 5, stk. 4-5 Forspildelse af øjemedet Hensynet til parten selv eller afgørende hensyn til andre private eller offentlige interesser Hensynet til rigets udenrigspolitiske interesser, herunder EU Øjeblikkelig gennemførelse påkrævet Underretning umulig eller uforholdsmæssig vanskelig Særregel om ”blandede” tvangsindgreb Retssikkerhed - Marit Nilsen

6 Formkrav ved fravigelse af underretningspligten § 5, stk. 5-6
Skriftlig underretning senest samtidig med besøget Begrundelse for fravigelsen I særlige tilfælde mundtlig meddelelse Retssikkerhed - Marit Nilsen

7 Anvendelse af tvangsindgreb udenfor strafferetsplejen, § 9
Retssikkerhedsloven Anvendelse af tvangsindgreb udenfor strafferetsplejen, § 9

8 Retssikkerhed - Marit Nilsen
Forholdet til strafferetsplejen ved gennemførelsen af tvangsindgreb § 9 Bestemmelsen gælder for tvangsindgreb efter § 1, stk. 1 og stk. 2 Bestemmelsen gælder for enkeltpersoner og for juridiske personer som med rimelig grund mistænkes for at have begået en strafbar lovovertrædelse. Retssikkerhed - Marit Nilsen

9 ..med rimelig grund til mistanke
Mistanken skal være baseret på fornødne konkrete, objektive oplysninger i den pågældende sag En erfaringsbaseret fornemmelse at der kan være ”noget galt” er ikke mistanke i bestemmelsens forstand ToldSkats tidligere konstatering af en strafbar lovovertrædelse indebærer ikke i sig selv, at der foreligger den fornødne mistanke Anmeldelser Retssikkerhed - Marit Nilsen

10 Konsekvenser af rimelig grund til mistanke § 9, stk. 2
Beror på formålet Opgørelse af krav, efterprøvelse af angivelser m.v. Udelukkende tilvejebringelse af bevis for strafbart forhold Retssikkerhed - Marit Nilsen

11 Tvangsindgreb mod tredjemand
Beror på formålet Opgørelse af krav, efterprøvelse af angivelser m.v. Udelukkende tilvejebringelse af bevis for strafbart forhold Retssikkerhed - Marit Nilsen

12 Samtykke til tvangsindgreb § 9, stk. 4
Skriftligt Frivilligt Specifikt Informeret Retssikkerhed - Marit Nilsen

13 Samtykke til tvangsindgreb § 9, stk. 4, 3.pkt.
Ved meddelelse af samtykke skal de almindelige regler om fremgangsmåden ved tvangsindgreb i lovens kapitel 2 iagttages. Retssikkerhed - Marit Nilsen


Download ppt "Forudgående underretning om tvangsindgreb"

Lignende præsentationer


Annoncer fra Google