Præsentation er lastning. Vent venligst

Præsentation er lastning. Vent venligst

Fusion Forandringer, følelser – og fremtid

Lignende præsentationer


Præsentationer af emnet: "Fusion Forandringer, følelser – og fremtid"— Præsentationens transcript:

1 Fusion Forandringer, følelser – og fremtid
Jørn Nielsen aut. psykolog ph.d. PsykCentrum.dk

2 Jørn Nielsen aut. psykolog ph.d. PsykCentrum.dk
Minds Alt er del af noget større Vi er i kraft af hinanden Samspillets betydning Det fælles ansvar At blive set, som det man (ønsker) at blive set som Jørn Nielsen aut. psykolog ph.d. PsykCentrum.dk

3 Jørn Nielsen aut. psykolog ph.d. PsykCentrum.dk
Hvad kvalificerer os? Jørn Nielsen aut. psykolog ph.d. PsykCentrum.dk

4 At skabe et godt lærings- og udviklingsmiljø
”Det vigtigste fag i skolen, kulturelt set, er skolen selv. Sådan oplever de fleste elever det, og det bestemmer, hvilken betydning de tillægger den” (Bruner, 1999) Kvaliteten…har afgørende betydning for barnets sociale udvikling (Rutter, 1997) Skolen som samlende fællesskab i en fragmenteret tid (Rasmussen, 2009) Jørn Nielsen aut. psykolog ph.d. PsykCentrum.dk

5 Jørn Nielsen aut. psykolog ph.d. PsykCentrum.dk
En skole Børnenes udviklings- og læringsrum Personalets arbejdsplads Et fællesskab for læring, udvikling og bevægelse I dag: mange komplekse opgaver Dette klares ikke alene Omgivelsernes kompetencer er afhængige af egne omstændigheder/kontekster/historier Jørn Nielsen aut. psykolog ph.d. PsykCentrum.dk

6 It takes a whole village to educate a child
Et barns udvikling kan kun forstås i den sammenhæng, det lever i/den sociale kontekst, det vokser op i Den mindste analyseenhed må ikke være individet Børns trivsel afhænger af samspillet mellem individ, familie og øvrig kontekst Jørn Nielsen aut. psykolog ph.d. PsykCentrum.dk

7 Jørn Nielsen aut. psykolog ph.d. PsykCentrum.dk
Alt er i bevægelse Mellem ændring, fornyelse og bevarelse Mellem det kendte og det ukendte Mellem det faste og det flydende Mellem selvbestemmelse og fremmedbestemmelse Mellem fortid, nutid og fremtid Mellem den tunge og lette kapital Jørn Nielsen aut. psykolog ph.d. PsykCentrum.dk

8 Jørn Nielsen aut. psykolog ph.d. PsykCentrum.dk
Vygotsky ( ) ”We are always in the process of becoming” Jørn Nielsen aut. psykolog ph.d. PsykCentrum.dk

9 Jørn Nielsen aut. psykolog ph.d. PsykCentrum.dk
Cooperrider, AI ”Vores ideer om fremtiden er en lige så magtfuld kausal aktør i forhold til vores nutidige handlinger, som den historie vi står på.” ”Folk lærer at tænke på fremtiden som betingelser der kan skabes og påvirkes intensionelt.” Jørn Nielsen aut. psykolog ph.d. PsykCentrum.dk

10 Jørn Nielsen aut. psykolog ph.d. PsykCentrum.dk
En fælles opgave Samarbejde: ikke et mål, et middel til at løse en opgave Samarbejde: ikke (alene) et spørgsmål om teknik og metode, mere en måde at forholde sig til hinanden på: at få det bedste ud af hinanden Jørn Nielsen aut. psykolog ph.d. PsykCentrum.dk

11 Jørn Nielsen aut. psykolog ph.d. PsykCentrum.dk
At møde hinanden anerkendende Forskelle som berigelse Emotioner: et udtryk for moralske værdier Perspektivskifte og nysgerrighed Antropologisk nysgerrighed Altid lære – også om os selv Jørn Nielsen aut. psykolog ph.d. PsykCentrum.dk

12 Sprog skaber virkelighed
Kommunikation: et indholdsaspekt et relationsaspekt At møde mennesker hvor de er, og der hvor de er på vej til at blive Bag ethvert problem ligger en frustreret drøm Inkongruens Jørn Nielsen aut. psykolog ph.d. PsykCentrum.dk

13 Jørn Nielsen aut. psykolog ph.d. PsykCentrum.dk
Narrative tilgange Livet er skabt af de historier, vi skaber om os selv, andre og praksis…. Narrativer: kraftfyldte og magtfyldte fortællinger med morale; en intention Narrativer er formative Identity - og we-dentity Jørn Nielsen aut. psykolog ph.d. PsykCentrum.dk

14 Vi påvirkes af fortællinger
Vi er aktive medskabere Erfaringer føjes ind i billedet af os selv; organiseringen heraf er bestemmende for nye erfaringer, der gøres Menneskets historie er under indflydelse af den dominerende diskurs ”Aldrig mere skal en historie fortælles som om den er den eneste..” (Berger i Roy, 1999: De små tings Gud) Jørn Nielsen aut. psykolog ph.d. PsykCentrum.dk

15 Det, vi fokuserer på bliver vores fremtid
Cooperrider: det, vi fokuserer på, bliver vores virkelighed Unikke undtagelser: uanset omfang, er der undtagelser fra problemet, der kan bygges videre på Det heliotropiske princip: medlemmernes handling har tendens til at bevæge sig i den retning, som deres forestillinger om fremtiden peger imod At skabe positive/værdige forventninger om fremtiden i systemerne er den enkeltstående mest afgørende handling en org. kan foretage, hvis målet er positiv udvikling og fremtid Best practice Jørn Nielsen aut. psykolog ph.d. PsykCentrum.dk

16 Jørn Nielsen aut. psykolog ph.d. PsykCentrum.dk
Fokus Hvordan skaber vi et berigende, narrativt miljø i familier, skoler, institutioner? accept af forskellighed mestring af ændringer udvikling af responsiv og ansvarlig interaktion Jørn Nielsen aut. psykolog ph.d. PsykCentrum.dk

17 Narrative færdigheder
Autonoetisk bevidsthed Artikulerethed Refleksivitet Meningsdannelse Forhandling og samskabelse af mening Åbenhed, åbent sind Forståelse af andre Opmærksomhed Jørn Nielsen aut. psykolog ph.d. PsykCentrum.dk

18 Jørn Nielsen aut. psykolog ph.d. PsykCentrum.dk
Kollegialt Den enkelte har en ansvarsfølelse, der omfatter mere end éns eget arbejde Den enkelte sætter sig i bevægelse og henvender sig ved undren Den enkelte følger også med i de andres arbejde for at kunne lære Den enkelte søger hjælp og beder om assistance I gruppen rejses forhold som fælles problemstillinger Jørn Nielsen aut. psykolog ph.d. PsykCentrum.dk

19 En sammenhængende indsats
Teori/forståelse Organisation Metodik Personlige kompetencer Jørn Nielsen aut. psykolog ph.d. PsykCentrum.dk

20 Udviklingsorienteret indsats
At møde børn og unge som de er på vej til at blive Vi er i kraft af hinanden: fra essentialisme til samskabt bevægelse Forholdet mellem empiri og imagination Trivsel Samtænkning mellem det almindelige og det særlige område Jørn Nielsen aut. psykolog ph.d. PsykCentrum.dk

21 Jørn Nielsen aut. psykolog ph.d. PsykCentrum.dk
Fokus på inkongruens At deltage i samskabende processer om udvikling, ikke kompensation Diskursanalyse Jørn Nielsen aut. psykolog ph.d. PsykCentrum.dk

22 Jørn Nielsen aut. psykolog ph.d. PsykCentrum.dk
Forskning Moderne udviklings- og tilknytningsteori Moderne hjerneforskning; en bio-psyko-social tilgang Resilienceforskningen Forskningen om recovery Forskningen om beskyttende faktorer Evidensbaserede metoder Relationernes og kontekstens betydning Jørn Nielsen aut. psykolog ph.d. PsykCentrum.dk

23 Jørn Nielsen aut. psykolog ph.d. PsykCentrum.dk
Hvorfor får man priser? En pris for at kunne skabe rammer for læring, udvikling og bevægelse, for at kunne se muligheder En pris for at gå ind i andre menneskers liv En ære at være sammen med mennesker, der blander sig og har et blik for det, der er bagved og det, som kan blive Jørn Nielsen aut. psykolog ph.d. PsykCentrum.dk

24 Jørn Nielsen aut. psykolog ph.d. PsykCentrum.dk
Hvad med priserne? RESPEKT Jørn Nielsen aut. psykolog ph.d. PsykCentrum.dk


Download ppt "Fusion Forandringer, følelser – og fremtid"

Lignende præsentationer


Annoncer fra Google