Præsentation er lastning. Vent venligst

Præsentation er lastning. Vent venligst

Familiesamtaler med børn som pårørende

Lignende præsentationer


Præsentationer af emnet: "Familiesamtaler med børn som pårørende"— Præsentationens transcript:

1 Familiesamtaler med børn som pårørende
Formålet: At skabe rammer for en samtale mellem forældre og børn sammen med den professionelle At give rum for hver enkelt familiemedlems historie om sygdommen og information til barnet At skabe alliance om barn og forældres mestring af dagligdagen i familien Opsporing af udsatte børn, der skal henvises til yderligere hjælp og støtte. Ingelise Nordenhof

2 Metoder i familiesamtalen
Kontakt til barnet gennem forældrene – triangulering Inspiration fra Øvreeides metoder Narrative og eksternaliserende samtaler Inspiration fra Michael White Information om beskyttelsesfaktorer Inddrager viden fra forskning og praksis Guidelines fra teori om mestring Inspiration fra Antonowsky Ingelise Nordenhof

3 Fokus på børn og forældres mestring
Afgørende for mestring: Oplevelse af sammenhæng (Antonowsky) Meningsfuldhed Begribelighed Guidelines for samtaler Med børn og forældre Håndterbarhed Ingelise Nordenhof

4 Børn søger (også) mening
En narrativ tilgang Børn søger (også) mening Mening skabes ud af de erfaringer barnet har og de fortællinger, barnet hører om forælderen og den psykiske sygdom Historierne bringes med videre i livet og former barnets identitet og syn på psykisk sygdom og dets fremtidige handlemuligheder. Ingelise Nordenhof

5 Eksternaliserende samtaleform
Diagnosen eller sygdommen eksternaliseres. Sygdommen adskilles fra personen. Det er sygdommens negative virkninger på barnet eller på relationen mellem barn og forælder, der er problemet. Ved at tale om sygdommens virkninger, kan vi undersøge, hvornår og hvornår ikke den er til stede og hvad familien kan gøre ved det. Ingelise Nordenhof

6 Genopbyggende samtaler
Der skabes alliance om at modgå sygdommens negative indflydelse på barnet og relationen til forældrene. Andre allierede i familien eller netværket inddrages Børn og forældre støttes i at finde nye handlemuligheder. Ingelise Nordenhof

7 Pårørendesamtaler med børn den professionelles position
Centreret med indflydelse uden indflydelse Decentreret med indflydelse uden indflydelse Indflydelse = at det får betydning for barnet Ingelise Nordenhof

8 En eksternaliserende samtale
”Træthedssygdommen og trolden” Ingelise Nordenhof

9 Brug af Linguagram i børnegruppen
Med psykisk sygdom Uden psykisk sygdom Ingelise Nordenhof

10 en parallel heltehistorie
Mors selvmordsforsøg Historien om Jens: en parallel heltehistorie Ingelise Nordenhof

11 Bevidning af workshoppen
Tal sammen parvis: Hvad blev du særligt optaget af i workshoppen? Hvilke værdier og intentioner ser du det som udtryk for? Er der noget, der associerer med dit eget liv? Hvad tager du med dig? Ingelise Nordenhof


Download ppt "Familiesamtaler med børn som pårørende"

Lignende præsentationer


Annoncer fra Google