Præsentation er lastning. Vent venligst

Præsentation er lastning. Vent venligst

I T OG INFORMATIONSUDVEKSLINGS GRUPPEN OG SUNDHEDSAFTALE 3 Møde den 3.september 2013.

Lignende præsentationer


Præsentationer af emnet: "I T OG INFORMATIONSUDVEKSLINGS GRUPPEN OG SUNDHEDSAFTALE 3 Møde den 3.september 2013."— Præsentationens transcript:

1 I T OG INFORMATIONSUDVEKSLINGS GRUPPEN OG SUNDHEDSAFTALE 3 Møde den 3.september 2013

2 F ÆLLES MÅLSÆTNINGER MELLEM R EGERINGEN, D ANSKE REGIONER, KL 1. Mere effektiv og sammenhængende velfærd Hænge mere sammen både indenfor og på tværs af sektorer Borgerne skal ikke have ansvar for at bære vigtig viden over sektorgrænser Større effektivitet og mere fleksibilitet 2. Borgere som mere aktive medspillere

3 V ILKÅR Strategier Regeringsudsagn Borgerforventninger Forløbsprogrammerne Sundheds it et fokuseret område i Sundhedsaftale 3

4 VILKÅR 2 Sammenhænge Sømløshed Tværsektorielt Leon Diagnose relaterede Tværsektorielle Empowerment Vidensdeling Tovholder Compliance Strategier & regeringForløbsprogrammer

5 VILKÅR 3 Sammenhænge Koordineret forløb Sømløshed Tværsektorneutralt Data følger borger Sundheds it indsatsområde En aftale for regionen Borger5 sundhedsaftaler

6 E LEMENTER IND I DIGITALISERINGSDAGSORDENEN PÅ DET TVÆRSEKTORIELLE OMRÅDE Mål Fælles indhold, fælles overblik, fælles plan med borger, m fl Effektivisering Sundhedsfaglige domæner, f eks: Sundhed Kronikere, genoptræning, sår, info 65 mv Psykiatri, shared care i vestegnen Social -og handicap området, Erhvervet hjerneskade Børneområdet, skoleområdet, sundhedsplejen Tandområdet, mv Medicin Metoder, værktøjer og fælles løsninger, bl a: Medcom standarder (nye tanker om it arkitektur i proces hos Medcom) Telemedicin FMK, sår og andre fælles platforme / løsninger: Sundhed.dk, KIH, SOR, m fl Vilkår, muligheder og udfordringer, Strategier for digitalisering Kronikerforløbene OPI samarbejde, mv

7 S UNDHEDS IT – TVÆRSEKTORIELT I R EGION H Hvem har hånd om de tværsektorielle mål for sundheds it i Region H? Hvem har overblik over digitaliseringstiltag i de enkelte fagområder? Hvem har overblik over igangværende digitaliseringsprojekter? Hvem koordinerer?

8 N UVÆRENDE ORGANISERING

9 Hospitals systemer Kommunale systemer Almen praksis systemer Hvor er der overblik over mit forløb?

10 D ET VIDERE FORLØB Arbejdsgruppen arbejder videre med dagens resultat Afklarer hvordan andre regioner organiserer sig Udfærdiger indstilling på organisering og evt. oplæg til kommissorium?


Download ppt "I T OG INFORMATIONSUDVEKSLINGS GRUPPEN OG SUNDHEDSAFTALE 3 Møde den 3.september 2013."

Lignende præsentationer


Annoncer fra Google