Præsentation er lastning. Vent venligst

Præsentation er lastning. Vent venligst

Indsæt – Billede – Fra fil… her En fælles national satsning - den generiske model og forløbsprogrammerne Adm. direktør Else Smith 28. september 2011.

Lignende præsentationer


Præsentationer af emnet: "Indsæt – Billede – Fra fil… her En fælles national satsning - den generiske model og forløbsprogrammerne Adm. direktør Else Smith 28. september 2011."— Præsentationens transcript:

1 Indsæt – Billede – Fra fil… her En fælles national satsning - den generiske model og forløbsprogrammerne Adm. direktør Else Smith 28. september 2011

2 2  FN-resolution vedtaget mandag den 19. september 2011 vedr. vigtigheden af den globale indsats for forebyggelse, tidlig opsporing og behandling af kronisk sygdom  Den nationale satsning i DK retter sig mod både raske og syge  Sundhedsstyrelsens projekt: Forstærket indsats for patienter med kronisk sygdom som led i kronikerpuljen 2010-12 omfatter:  Videreudvikle den generiske model for forløbsprogrammer for kronisk sygdom  Etablere en national monitorering af kronisk sygdom  Vejlede om udbredelse af egenbehandling som behandlingsprincip  Vejlede om kvalitetssikring af patientuddannelse  Evaluere gennemførte tiltag under puljerne vedrørende kronisk sygdom (primo 2013)  Landsdækkende videndeling om indsatser for patienter med kronisk sygdom Nationale indsatser vedr. kronisk sygdom

3 3 Den generiske model for forløbsprogrammer Videreudvikling af den generiske model for forløbs- programmer:  Formålet er opdatering og uddybning af første version fra 2008  Baseres på regionernes og kommunernes erfaringer med forløbsprogrammer  Udvidet forløbsbegreb inkl. rehabilitering i kommunalt regi, herunder social-, beskæftigelses- og uddannelsesområdet  Uddybes med supplerende moduler særligt i forhold til:  forløbskoordinering  håndtering af patienter med flere samtidige sygdomme  stratificering af patienter til ydelser på rette niveau

4 4 Forløbsprogrammer for kronisk sygdom  Forløbsprogrammer udarbejdet af Sundhedsstyrelsen:  Diabetes (2008)  Erhvervede hjerneskader, børn og voksne (2011)  Kræft; forløbsprogramdel om rehabilitering og palliation (under udarbejdelse som led i KPIII)  Regionale puljeprojekter omfatter bl.a. udvikling af forløbsprogrammer for KOL, hjertesvigt, depression og lænde/ryg  Kriterier, der kan lægges til grund for en samlet vurdering om udvælgelse af kroniske sygdomme og tilstande indenfor det somatiske og psykiatriske område: Et forløbsprogram forventes at have en positiv effekt på den samlede kvalitet af indsatsen for borgeren og ressourceforbruget på området  Stor vedvarende og/eller tilbagevendende tværsektoriel indsats fra sygehus, almen praksis og kommune  Veldefineret sygdomsområde  Stort volumen med et relativt stort antal patienter i sygdomsgruppen  Potentielt alvorlig sygdom og/eller følger af sygdom i forhold til funktionsevne og livskvalitet

5 5 Implementering  Lokal implementering via sundhedsaftaler. Forløbs- programmerne skal tænkes sammen med en bredere kronikerindsats  Opfølgning på implementeringerne i slutevaluerin- gen af kronikerpuljen  Det vil kræve megen energi i de kommende år at komme i mål med at realisere programmerne til borgernes og patienteres bedste

6 6


Download ppt "Indsæt – Billede – Fra fil… her En fælles national satsning - den generiske model og forløbsprogrammerne Adm. direktør Else Smith 28. september 2011."

Lignende præsentationer


Annoncer fra Google