Præsentation er lastning. Vent venligst

Præsentation er lastning. Vent venligst

LVS august 2011 psykiatri og misbrug hos mennesker, der kommer på værestederne Cand.psych. Steen guldager.

Lignende præsentationer


Præsentationer af emnet: "LVS august 2011 psykiatri og misbrug hos mennesker, der kommer på værestederne Cand.psych. Steen guldager."— Præsentationens transcript:

1 LVS august 2011 psykiatri og misbrug hos mennesker, der kommer på værestederne Cand.psych. Steen guldager

2 Cases! BB + HJ: Skizofrene, stråler og regnestykker Jeres eksempler
Cand.psych.aut Steen Guldager, Cases! BB + HJ: Skizofrene, stråler og regnestykker Jeres eksempler HØ: Misbruger, der skal tage sig sammen? NEJ! FM: Social fobi? Eksponering? Misbrugsbehandling? KK: Uansvarlig alkoholiker? Alkoholbehandling? NEJ! Udredes og behandles ordentlig? JA!

3 Pro et contra … ? Hvad er potentialet, mulighederne?
Cand.psych.aut Steen Guldager, Pro et contra … ? Hvad er potentialet, mulighederne? Hvad er faren? Sygdomsfiksering?

4 Cand.psych.aut Steen Guldager, mind@webspeed.dk
Hvorfor udredning? De mennesker, vi oplever som ’svære at rumme’ eller ’ikke samarbejder’ er meget ofte utilstrækkeligt udredt, hvilket medfører … ... at vi ikke forstår deres virkelige funktionsprofil … at vi så selv laver tolkninger på deres reaktioner … og dermed behandler dem forkert! Rummer nogle for lidt, andre for meget ? Mere præcis udredning og viden giver mere flere og mere præcise værktøjer Cand.psych.aut Steen Guldager,

5 Cand.psych.aut Steen Guldager, mind@webspeed.dk
Lidt forskning!

6 287 prs i misbrugsbehandling i Norge, fulgt 1997-2004
Cand.psych.aut Steen Guldager, 287 prs i misbrugsbehandling i Norge, fulgt

7 Hvad kom først - misbrug eller psykiatri?
Cand.psych.aut Steen Guldager, Hvad kom først - misbrug eller psykiatri? 6 år efter endt behandling har tidligere misbrugere stadig angst og depressioner

8 Eksempel på dansk forskning I
Steen Guldager Eksempel på dansk forskning I Fredericia Misbrugscenter og Center for Rusmiddelforskning 194 screenet over to år 79% af disse, havde mindst én diagnose ud over misbrug (skadeligt brug og afhængighed) 72% af disse 79% havde diagnosticerbare symptomer på psykiske lidelser gennemsnitligt 10,7 år før misbrugsdebut. De havde også mere alvorlige kliniske symptomer end de, hvor symptomerne på psykiske lidelser kom senere end misbruget 84% af de, som havde adfærdsforstyrrelser, havde diagnosticerbare symptomer på det gennemsnitligt 8 år før misbrugsdebut De som havde adfærdsforstyrrelser før misbrugsdebut, havde flere aggressiv-sadistiske personlighedstræk

9 Eksempel på dansk forskning II
Steen Guldager Eksempel på dansk forskning II Dvs. lang størsteparten havde psykiske lidelser lang tid før misbruget startede, herunder adfærdsforstyrrelser/antisociale personlighedstræk Dette støtter hypotesen om, at man ikke primært bliver dyssocial eller får psykiske lidelser pga. misbruget, men at misbruget i langt de fleste tilfælde er en følgelidelse til andre og mere primære lidelser Altså er vi nødt til at overveje, om vi skal ændre vores grundlæggende forståelse af vores indsats i misbrugsregi og justere vores praksis til denne viden, så vi kan servicere borgerne mere præcist og professionelt Det gavner borgeren, deres pårørende, jer og samfundet

10 Eksempel på dansk forskning III
Steen Guldager Eksempel på dansk forskning III  Lidelse Procent Klinisk depression 50.0% Dysthymi 30.4% Selvmordstanker eller -handlinger 58.8% Mani eller hypomani Panikangst 28.9% Agorafobi 43.3% Social fobi 44.3% OCD 14.4% PTSD 13.4% Generaliseret angst 43.8% Alle akse I lidelser 80.4% Psykotiske lidelser 15.0% Alkoholmisbrug 71.1% Stofmisbrug 57.2% Adfærdsforstyrrelse eller antisocial adfærd 86.6%

11 Cand.psych.aut Steen Guldager, mind@webspeed.dk
En befolkningsundersøgelse fra England har vist, at 30% af alle med alkoholafhængighed og 45% af de der har stofafhængighed samtidig har en psykiatrisk lidelse En befolkningsundersøgelse fra USA viste at 37% af alkoholmisbrugere havde en psykisk lidelse samtidig og 53% af stofmisbrugere havde psykisk lidelse samtidig (Regier et al 1990) Hvordan kan vi bruge den epidemiologiske viden i hverdagen – hvorfor skal vi vide noget?

12 Udbredelsen af specifikke personlighedsforstyrrelser blandt misbrugere Rounsaville et al. J Nerv Ment Dis 1998;87-95 Cand.psych.aut Steen Guldager,

13 ADHD og misbrug Comorbiditeten i sig selv giver misbrug
Cand.psych.aut Steen Guldager, ADHD og misbrug Comorbiditeten i sig selv giver misbrug Psykopatologi opstår før misbrug 35-71% af alkoholmisbrugere har ADHD 15-25% af voksne misbrugere har aktuel diagnose 50 % af ADHD’erne udvikler misbrug med tiden Misbruget er alvorligere hos ADHD’ere Medicin har effekt selv om folk har misbrug Debuterer tidligere med misbrug, har mere alvorligt misbrug, bruger længere tid i behandling

14 ADHD-udredning – det er komplekst!
Cand.psych.aut Steen Guldager, ADHD-udredning – det er komplekst! LIGNER: Bipolar affektiv sindslidelse type 2 Emotionelt ustabil personlighedsstruktur, borderline type Hjerneskader Somatiske sygdomme, der kan give lignende symtpomer Etc.

15 Forskning II Misbrug i psykiatrien:
Cand.psych.aut Steen Guldager, Forskning II Misbrug i psykiatrien: Søren Søberg m.fl. 1996: 50 % dobbeltdiagnoser i psykiatrien, dvs. patienter med en alvorlig, diagnosticerbar misbrugsproblematik Lars Merinder, 2005: Iflg. registrene, ca. 28% med dobbeltdiagnose - underdiagnosticering! ICD-10 s. 57 ff: Psykiske lidelser og adfærdsmæssige forstyrrelser forårsaget af psykoaktive stoffer. F1x.2: Afhængighedssyndrom >= 3 samtidigt i mindst en mdr. eller gentagne gange indenfor et år. Trang (craving) Svækket evne til at styre indtagelsen, standse eller nedsætte brugen Abstinenssymptomer eller indtagelse for at ophæve eller undgå disse Toleransudvikling Dominerende rolle mht prioritering og tidsforbrug Vedblivende brug trods erkendt skadevirkning

16 Comorbidt alkoholmisbrug
Cand.psych.aut Steen Guldager, Comorbidt alkoholmisbrug Ventrikel-systemet forstørret Meget dybe hjernefuger, hvidt i hulrummene, indikerer generel atrofi

17 Comorbiditet amfetamin, kokain, o.l.
Cand.psych.aut Steen Guldager, Comorbiditet amfetamin, kokain, o.l. Store, konfluerende, vaskulære White Matter Lesions

18 Hvad består en udredning af?
Cand.psych.aut Steen Guldager, Hvad består en udredning af? Anamnese: grundig, med udredningsrelevante spørgsmål om bl.a.: Psykiske lidelser, selvmord/-forsøg i familien, 3-4 generationer tilbage Graviditeten (misbrug under, komplikationer) Fødslen: komplikationer? Iltmangel? Opvæksten (motorik, renlighed, sprog, legemønstre, skolegang, uddannelser etc.) Intelligens (Sproglig, performance, arbejdshukommelse etc.) Kognitiv/neuropsykologisk profil Personlighed Krop (somatiske lidelser) Psykiatri Misbrug Rådgivning Konkret, handleanvisende!

19 Cand.psych.aut Steen Guldager, mind@webspeed.dk
Spørgsmål / diskussion - er det relevant? - Ser I det? - spørgsmål og dilemmaer fra hverdagen?

20 BAI / BDI scor dig selv før din nabo!
Cand.psych.aut Steen Guldager, BAI / BDI scor dig selv før din nabo!

21 Cand.psych.aut Steen Guldager, mind@webspeed.dk
BAI 0-7: minimal 8-15: Mild 16-25: Moderat 26+: Svær BDI 0-13: Minimal 14-19: mild 20-28: Moderat 29+: svær

22 Rammerne, VÆREStedet Kend symptomer/tegn på psykiske lidelse
Steen Guldager Rammerne, VÆREStedet Kend symptomer/tegn på psykiske lidelse Etabler evt. struktureret samarbejde med folks egen læge, psykolog/psykiater, misbrugscenter, behandlingspsykiatri, socialpsykiatri etc., fælles strategilægning mellem eksperterne og jer Deltag evt. i faglige kurser omkring psykiske lidelser Integrer det i jeres supervision/faglige drøftelser/pædagogik ift. den enkelte Brug denne viden til at videreudvikle jeres værestedstilbud generelt

23 Rammerne, Medarbejdernes rolle
Cand.psych.aut Steen Guldager, Rammerne, Medarbejdernes rolle Brug øjne og ører! Hvad begrænser socialt, praktisk, psykisk etc.? Beskrivelser af adfærd og reaktioner, konkrete iagttagelser Spørg evt. til familien, genetisk arv? ’Hvornår oplevede du det første gang, alder?’ Evt. screening med f.eks. Beck eller Hamilton og andre værktøjer

24 Rammerne Hvad er det, I ikke skal gøre? Diagnosticere
Steen Guldager Rammerne Hvad er det, I ikke skal gøre? Diagnosticere Over- eller underfokusere på de psykiske lidelser eller misbruget, så balancen mellem det ressource-orienterede, det sygdomsorienterede, og misbrugsproblemer forskubbes uhensigtsmæssigt

25 Cand.psych.aut Steen Guldager, mind@webspeed.dk
… og hvad gør vi nu, lille du ??? - Skal vi overhovedet gøre noget? - og hvis vi skal, hvad skal vi så gøre? - tips og tricks!

26 Cand.psych.aut Steen Guldager, mind@webspeed.dk
Lav en plan før din nabo! - hvad kan / Vil vi gøre på vores værested? - Internt? - eksternt? - hvem gør det internt? - hvem skal vi have med eksternt?


Download ppt "LVS august 2011 psykiatri og misbrug hos mennesker, der kommer på værestederne Cand.psych. Steen guldager."

Lignende præsentationer


Annoncer fra Google