Præsentation er lastning. Vent venligst

Præsentation er lastning. Vent venligst

Reglernes del 2: Når både mødes

Lignende præsentationer


Præsentationer af emnet: "Reglernes del 2: Når både mødes"— Præsentationens transcript:

1 Reglernes del 2: Når både mødes
Regelkurset, afsnit E Reglernes del 2: Når både mødes

2 Del 2, indledning Reglerne i Del 2 skal bruges som vigeregler i kapsejladsområdet overfor andre deltagere. Overfor både, der ikke deltager i kapsejladsen, bruges Søvejsreglerne. Sejles der om natten, erstatter Søvejsreglerne normalt Del 2 fra solnedgang til solopgang, men det skal fremgå af sejladsbestemmelserne. DS Regelkursus

3 Del 2, opdeling Afsnit A – Retten til vejen
En båd har retten til vejen, når en anden båd skal holde klar Grundlæggende regler Båden med retten til vejen skal overholde begrænsninger i afsnittene B, C og D Afsnit B – Generelle begrænsninger Begrænsninger på manøvrer fra en båd med retten til vejen, rigtig kurs - begrænsninger Afsnit C – Ved mærker og hindringer Ved modstrid gælder disse regler forud for afsnit A og regel 15 eller 16 Afsnit D – Andre regler Reglerne 21 og 22 går forud for reglerne i afsnit A DS Regelkursus

4 Regel 10 DS Regelkursus

5 Regel 11 DS Regelkursus

6 Regel 12 DS Regelkursus

7 Regel 13 DS Regelkursus

8 Regel 14 Kollisioner skal undgås
Båden med retten til vejen skal også søge at undgå kollision Ved skade skal det vurderes, om båden med retten til vejen søgte at undgå kollision Båden med retten til vejen straffes ikke ”automatisk” DS Regelkursus

9 Regel 14 DS Regelkursus

10 Regel 14 DS Regelkursus 2009-12 Ja Nej straffes Båden med r-t-v
Var der kollision med skade til følge? Båden med r-t-v straffes ikke efter regel 14 Nej Holdt båden med r-t-v udkig og forsøgte den at undgå kollision? Skete forsøget straks det var klart at den anden båd ikke ville holde klar? straffes Ja DS Regelkursus

11 Regel 15 Generelt princip under kapsejlads
Båden, som mister retten til vejen: skal ikke forudse det, men.. skal reagere omgående (def. plads), når den anden båd har opnået retten til vejen.. har ingen beskyttelse hvis den selv er skyld i, at den mister retten til vejen. DS Regelkursus

12 Regel 15 DS Regelkursus

13 Regel 15 DS Regelkursus

14 Regel 16.1 DS Regelkursus

15 Regel 16.1 Den luv båd skal ikke forudse, at den læ båd fortsætter
med at luffe. Luvbådens reaktion vil være lidt forsinket og man kan ende i en ”låst” situation. DS Regelkursus

16 Regel 16.2 DS Regelkursus

17 Regel 16 DS Regelkursus

18 Regel 17 DS Regelkursus

19 Regel 17 DS Regelkursus

20 Regel 17 DS Regelkursus

21 Regel 17 DS Regelkursus

22 Regel 17 DS Regelkursus

23 Afsnit C Indeholder tre regler (18, 19 og 20), som fastlægger begrænsninger for båden med retten til vejen De tre regler gælder kun ved mærker og hindringer DS Regelkursus

24 Regel 18: definition af plads
Plads-ved-mærke kan også omfatte plads til at bomme eller stagvende. En forpligtelse til at give plads kan være mere omfattende end en forpligtelse til at holde klar. Til mærket: Så længe man ikke er ved mærket Ved mærket: når man er nødt til at begynde at dreje for at runde DS Regelkursus

25 Regel 18.1: hvornår gælder reglen
Regel 18 kan blive ”tændt” eller ”slukket” i løbet af en mærkerunding – evt. flere gange. DS Regelkursus

26 Situationer, hvor regel 18 ikke gælder
DS Regelkursus

27 Situationer, hvor regel 18 ikke gælder
DS Regelkursus

28 Regel 18.2: Give plads; holde klar
Overlap – grundregel Overlap/ikke overlap ved zonen Bryde overlap/stagvende i/forlade zonen Bryde/etablere overlap sent Ikke i stand til at give plads DS Regelkursus

29 Regel 18.2(a): Overlap-grundregel
DS Regelkursus

30 Regel 18.2(a): Overlap-grundregel
DS Regelkursus

31 Regel 18.2(a): Skal man runde?
DS Regelkursus

32 Regel 18.2(a): Plads til runding
DS Regelkursus

33 18.2(a): Ved mål DS Regelkursus

34 18.2(b+c): Overlap ved zonen
DS Regelkursus

35 18.2(b+c): Intet overlap ved zonen
DS Regelkursus

36 18.2(b+c): Intet overlap ved zonen
DS Regelkursus

37 18.2(d): Bryde/etablere overlap sent
DS Regelkursus

38 18.2(e): Ikke i stand til at give plads
DS Regelkursus

39 Regel 18.3: Stagvende ved et mærke
DS Regelkursus

40 Regel 18.3: Stagvende ved et mærke
DS Regelkursus

41 Regel 18.4: Bomning DS Regelkursus

42 Forhold mellem afsnit A og regel 18
I nogle situationer gælder flere regler I eksemplet 10 og 18.2(b) Reglerne stiller forskellige krav til bådene Holde klar Give plads ved mærke Styrbord! Flyt dig for f….. PROTEST

43 Forhold mellem afsnit A og regel 18
Når flere regler gælder, kan en båd med en rettighed bryde en anden regel. Her bryder Blå regel 10, men frifindes.

44 18.5(b): Ændre kurs DS Regelkursus

45 Regel 19: Passere en hindring
Denne regel handler kun om hindringer DS Regelkursus

46 Regel 19.2(c): Fortsat hindring?
DS Regelkursus

47 Regel 19.2(c): Fortsat hindring
DS Regelkursus

48 Regel 20: Plads til at stagvende
DS Regelkursus

49 Regel 20.1: Plads til at stagvende
DS Regelkursus

50 Regel 20.1: Plads til at stagvende
DS Regelkursus

51 Regel 20.2: Frifindelse DS Regelkursus

52 Regel 20.3: Begrænsninger DS Regelkursus

53 Afsnit D Tre andre regler (21, 22 og 23) om forholdet mellem både
To af dem (21 og 22) gælder forud for reglerne i afsnit A DS Regelkursus

54 Regel 21 DS Regelkursus

55 Regel 22 og 23 Regel 22: Kæntret, til ankers eller på grund; i færd med en redningsmanøvre disse både skal man holde klar af. Regel 23: Genere andre både en båd, som ikke kapsejler, må ikke genere en båd som kapsejler, en båd må ikke med forsæt genere en båd, som er i færd med at tage en straf eller er på et andet ben af banen. Den skal sejle rigtig kurs DS Regelkursus


Download ppt "Reglernes del 2: Når både mødes"

Lignende præsentationer


Annoncer fra Google