Præsentation er lastning. Vent venligst

Præsentation er lastning. Vent venligst

Præsentation af Ankestyrelsen v. ankechef Henrik Horster

Lignende præsentationer


Præsentationer af emnet: "Præsentation af Ankestyrelsen v. ankechef Henrik Horster"— Præsentationens transcript:

1 Præsentation af Ankestyrelsen v. ankechef Henrik Horster
9. september 2009 Præsentation af Ankestyrelsen v. ankechef Henrik Horster

2 Hvem er vi? Oprettet 1. juli 1973, som en selvstændig styrelse under det tidligere Socialministerium Ca. 300 ansatte, hvoraf størstedelen er jurister Pr. 1. august 2009: 10 sagsbehandlende fagkontorer ledet af hver sin ankechef. Afdelingsstruktur: Velfærd & Analyse Arbejdsskade Arbejdsmiljøkontor Service & Udvikling

3 Ankestyrelsens tre hovedopgaver
At træffe afgørelse i klagesager, som øverste administrative klageinstans, på sagsområder, der spænder bredt over den sociale- og beskæftigelsesmæssige lovgivning At sikre borgerens retssikkerhed ved at koordinere praksis på landsplan, hvorved en sag under samme betingelser får samme resultat - uanset hvor i landet borgeren bor At tilvejebringe viden om velfærdsudviklingen til interessenter og offentligheden

4 20.000 sager Sagstyper: 14.500 arbejdsskadesager 450 børnesager
350 underretningssager 1.500 principielle sager 1.200 sager i Ankestyrelsens Beskæftigelsesudvalg  300 sager i Arbejdsmiljøklagenævnet 225 sager i Ligebehandlingsnævnet 900 øvrige sager Langt de fleste afgørelser træffes på anke- og nævnsmøder, hvor der deltager beskikkede medlemmer

5 Ankestyrelsens underretningskampagne på børneområdet
Formålet med kampagnen Kampagnens udfordringer Kampagnens forløb Status

6 Udviklingen i underretningssager i Ankestyrelsen (presse, egen drift, underretning)
2006 2007 2008 2009 pr. d.d. Sagstilgang 67 99 184 261

7 Sagsgangen for en underretningssag (skriftlig underretning, mundtlig underretning, søskendesag, pressesag) Modtagelse af underretning (reaktion inden 1 uge): Bekræftelse til afsender, herunder oplysning om at denne ikke vil høre yderligere Orientering til forældremyndigheden Indhentelse af akter hos kommunen

8 Sagsgangen for en underretningssag (skriftlig underretning, mundtlig underretning, søskendesag, pressesag) 2. Behandling og vurdering af de kommunale oplysninger: Er der iværksat tilstrækkelige initiativer i kommunen i forhold til barnet? Er der behov for at indhente yderligere oplysninger fra læge, hospital etc.? Vurdering af om der er tale om forhold der er så bekymrende for barnet at sagen skal mødebehandles. Vurdering af om der er behov for at følge sagen i kommunen Hvis vi er i tvivl sendes sagen til vurdering hos vores psykiatriske speciallæge.

9 Sagsgangen for en underretningssag (skriftlig underretning, mundtlig underretning, søskendesag, pressesag) 3. Afgørelse Hvis der ikke er tilstrækkelig bekymring for barnet, sluttes sagen. Evt. med anmodning om en senere status. Hvis der er bekymring, mødebehandles sagen i henhold til lovens § 65.

10 Praksisundersøgelser
4-5 landsdækkende undersøgelser årligt sager vurderes (alle akter) Materiel vurdering (overensstemmelse med lovgivning og praksis) Forvaltningsretlige regler og øvrige procesregler Vejledning og anbefalinger

11 Igangværende praksisundersøgelser
Boligindretning (Servicelovens § 116) offentliggøres ult. november 2009 Udsatte børn og unge rapporten offentliggøres i december 2009 Førtidspension Kontanthjælp inkl. revalidering


Download ppt "Præsentation af Ankestyrelsen v. ankechef Henrik Horster"

Lignende præsentationer


Annoncer fra Google