Præsentation er lastning. Vent venligst

Præsentation er lastning. Vent venligst

Dagens program Mulighed med pensionsordningen ved fratrædelse

Lignende præsentationer


Præsentationer af emnet: "Dagens program Mulighed med pensionsordningen ved fratrædelse"— Præsentationens transcript:

0 Lene Dam, Danica Pension Jette Kierkegaard Falck, Danica Pension
CSC Danmark og CSC Airline Solutions Regler og muligheder ved fratrædelse 23. oktober 2012 Eva Hansen, Aon Hewitt Lene Dam, Danica Pension Jette Kierkegaard Falck, Danica Pension

1 Dagens program Mulighed med pensionsordningen ved fratrædelse
Fratrædelsesgodtgørelse Efterløn / Folkepension Skat og afgift ved udbetaling Hjælp og rådgivning Udtrædelsesgodtgørelse – X % (CSC Airline Solutions)

2 Muligheder i Danica Pension – CSC Danmark
Ordningen kan efter nærmere aftale fortsætte med en ny arbejdsgiver. Bruger arbejdsgiveren et andet forsikringsselskab, kan opsparingen oftest flyttes mod et mindre gebyr Ordningen kan efter nærmere aftale fortsættes privat. Se planche med ”Fortsæt Privat Pension” Der kan opnås henstand med betaling af pensionsbidrag og bevare forsikringsdækning ved tab af erhvervsevne og visse kritiske sygdomme i op til 12 mdr. Præmie til risikodækningerne fratrækkes din opsparing. Ordningen kan ændres til fripolice - pensionsordning uden indbetaling. Ordningen kan inden pensionsalder genkøbes. Genkøb sker i henhold til Danicas til enhver tid gældende regler. For eventuel udbetaling af genkøbsværdien skal Danica tilbageholde en statsafgift på 60%.

3 Muligheder i Danica Pension – CSC Airline Solutions
Ordningen kan efter nærmere aftale fortsætte med en ny arbejdsgiver. Bruger arbejdsgiveren et andet forsikringsselskab, kan opsparingen oftest flyttes mod et mindre gebyr Ordningen kan efter nærmere aftale fortsættes privat. Se planche med ”Fortsæt Privat Pension” Der kan opnås henstand med betaling af pensionsbidrag og bevare forsikringsdækning ved dødsfald i op til 12 mdr. Præmie til risikodækningen fratrækkes din opsparing. Ordningen kan ændres til fripolice - præmiefri police Ordningen kan inden pensionsalder genkøbes. Genkøb sker i henhold til Danicas til enhver tid gældende regler. For eventuel udbetaling af genkøbsværdien skal Danica tilbageholde en statsafgift på 60%. Der gælder særlige regler for medarbejdere, der er fyldt 54 år

4 Gruppelivsdækninger (Summer) – i FG – CSC Airline Solutions
1 2 3 4 Ved dødsfald Kr Kr Kr Kr Ved tab af erhvervsevne Kr Ved kritisk sygdom Kr Kr Kr Kr Mdl. præmie p.t. Kr. 399 Kr. 319 Kr. 159 Kr. 119 Dækningerne bortfalder 3. mdr. efter fratrædelsen Dækningen ved dødsfald og kritisk sygdom kan videreføres uden afgivelse af helbredsoplysninger. Se planche ”Fortsæt Privat Pension”

5 Gruppelivsdækninger (summer) - FG - CSC Airline Solutions
Ved fratrædelse mellem 60 og 65 år kan dødsdækningen opretholdes indtil det 65. år – gælder kun konverteret ordning – oprettet før Ingen dækning ved kritisk sygdom Ingen invalidesum Ordningen administreres af CSC’s Lønafdeling Dødsdækning Kr Kr Kr Kr Mdl. præmie 199,50 159,50 79,50 59,5

6 Muligheder i ”Fortsat Privat Pension” – Tab af erhvervsevnedækning
Fortsættelse af Tab af erhvervsevnedækning i Danica Pension Ved tab af erhvervsevnedækning kan vælges kr , kr eller kr i årlig dækning Månedlig præmie (2012) for forsættelse af Tab af erhvervsevnedækning i Danica Pension Dækning kr kr ,15 kr kr ,30 kr kr ,45 Såfremt forsikringsdækningerne forhøjes, skal der afleveres tilfredsstillende helbredsoplysninger Præmie til opsparing i Danica Pension skal være af mindst samme størrelse som præmien til Tab af erhvervsevnedækningen, dog minimum kr. pr. måned Dækningen udbetales, hvis du mister mindst 50% af erhvervsevnen inden alder 65 år Mulighederne gælder ikke, hvis du bliver omfattet af en pensionsordning i Danica Pension via en ny arbejdsgiver. 6

7 Muligheder i ”Fortsat Privat Pension” – Dødsdækning og kritisk sygdom
Fortsættelse af dækningerne fra Forenede Gruppeliv indtil 65 år Ved dødsfald kan vælges kr , kr eller kr Ved kritisk sygdom kan vælges kr , kr eller kr Engangssum ved tab af erhvervsevne kan ikke videreføres Månedlig præmie (2012): Dødsfald kr kr. 65,69 kr ,400 kr. 131, kr kr Kritisk sygdom kr kr. 116,00 kr kr ,80 kr kr. 378, Overskydende præmie anvende til 10 år ophørende ratepension. Forhøjelse af bestående dækninger kræver afgivelse af tilfredsstillende helbredsoplysninger Ved dødsfald kan 7

8 Udbetaling af fratrædelsesgodtgørelse
Fratrædelsesgodtgørelser - bortset fra et grundbeløb på kr medregnes i den personlige indtægt Medarbejdere kan indbetale den skattepligtige del af fratrædelsesgodtgørelsen til en pensionsordning Der sker ikke modregning i A-dagpenge og efterløn for en fratrædelsesgodtgørelse indbetalt efter alder 60 år. !! NB NB NB !! Det er en forudsætning, at man har/er opsagt med CSC’s opsigelsesvarsel på normalt 6 måneder. 8

9 Hvad får man i efterløn? (Født 1953 eller før)
2-års regel: Udsætter overgangen til efterløn mindst 2 år efter modtagelsen af efterlønsbevis Arbejder mindst 3120 timer Efterløn 2 års reglen Folkepension 60 år år 65 år 3120 timer kr. kr. Skattefri præmie Max kr. Modregning: Kun løbende udbetaling af firmapension Modregning : Alle pensioner

10 Modregning af pensioner i efterløn (Født 1955 eller før)født før 1956
På efterløn før 2-års-reglen er opfyldt Kapital- og ratepensioner modregnes med depotværdi x 5 % Livsvarig pension modregnes med tilsagn x 80 % Bundfradrag kr. I alt modregning med 60 procent af beløbet X.XXX kr. Løbende arbejdsgiverordninger, der udbetales, modregnes med 50 procent På efterløn efter 2-årsreglen er opfyldt Kun løbende arbejdsgiverordninger, der udbetales, modregnes med 55 procent Præsenteres af socialrådgiver

11 Andre indtægter Ingen modregning: Pension fra ATP
Pension efter ægtefælle / registreret partner Udbetaling pga. tab af erhvervsevnedækning fra forsikringsselskaber / pensionskasse Renter, arv, gaver, gevinster, aktieudbytte Fratrædelsesgodtgørelse Erstatninger, arbejdsskade

12 Hjælp og rådgivning Mulighed for personlig rådgivning:
CSC Danmark – rådgivning fra Danica Pension: Torsdag den 25. oktober Tirsdag den 30. oktober Onsdag den 31. oktober CSC Airline Solutions – rådgivning fra Aon Hewitt: Tirsdag den 30. okt 2012. Tirsdag den 6. nov 2012. Torsdag den 8. nov 2012 Kontakt til social rådgiver i Danica Pension: Telefon: eller mail:

13 Historik - fastsættelse af X procent – konverteret ordning
X procent blev for hver medarbejder fastsat ud fra følgende forudsætninger pr : Årlig rente 2,35% Årlig inflation 2,5% Årlig lønstigning 3,25% Realrente 0,75% Hvis ovennævnte forudsætninger blev opfyldt, ville den enkelte medarbejder opnå en pension på 70% af slutlønnen incl. FP grundbeløb ved fuld (40) års anciennitet

14 Udtrædelsesgodtgørelse - konverteret ordning (ansat før 1.4.1991)
Indbetales til Danica Pension ved fratrædelsen EKSEMPEL: Ansat i Alder ved fratrædelsen år Pensionsalder år Udtrædelsesgodtgørelse (X-%=11,7%) kr Den individuelle udtrædelsesgodtgørelse fremgår af tidligere tilsendt pensionsoversigt pr. 1. januar 1997. Udtrædelsesgodtgørelsen kan anvendes til livsvarig udbetaling. Der kan tilknyttes ægtefællepension/garantiperiode. 14

15 Udtrædelsesgodtgørelse konverteret ordning (før 1.4.1991)
Indbetales til Danica Pension ved fratrædelsen EKSEMPEL: Ansat i Alder ved fratrædelsen år Pensionsalder år Udtrædelsesgodtgørelse (X-%=12,6%) kr Den individuelle udtrædelsesgodtgørelse fremgår af tidligere tilsendt pensionsoversigt pr. 1. januar 1997. Udtrædelsesgodtgørelsen kan anvendes til livsvarig udbetaling. Der kan tilknyttes ægtefællepension/garantiperiode. 15


Download ppt "Dagens program Mulighed med pensionsordningen ved fratrædelse"

Lignende præsentationer


Annoncer fra Google