Præsentation er lastning. Vent venligst

Præsentation er lastning. Vent venligst

Velkommen til informationsmøde

Lignende præsentationer


Præsentationer af emnet: "Velkommen til informationsmøde"— Præsentationens transcript:

1 Velkommen til informationsmøde

2 Program Velkomst Kort om Lærernes Pension
Gennemgang af pensionsordningen Sådan læser du din årsoversigt Ændringer Nyttige hjemmesider Hvis du vil spare ekstra op Service og kontakt

3 Kort om Lærernes Pension
Et livsforsikringsselskab fra 1993 Ejet af lærerorganisationerne og de kommunale arbejdsgivere Eget administrationsselskab, Forca Administrerer overenskomstpensioner for omkring lærere

4 Din LærerPension Oprettes automatisk efter indbetaling fra arbejdsgiver Velkomstbrev sendes Pensionsoversigt med alle ydelser sendes Opsparing til alderspension Forsikringsdækning ved sygdom Forsikringsdækning ved død Pensionserklæring skal eventuelt indsendes

5 Pensionserklæring

6 Forskellige ordninger afhængig af optagelsestidspunktet
LærerPension oprettet: fra 1. april 1993 til 30. juni 1999 fra 1. juli 1999 til 31. december 2007 fra 1. januar 2008 De fleste har mulighed for omvalg i 2009

7 Ved alderspensionering
Oprettet før 2008: Alderspension Valgfri kapitalpension Børnepension til 19/21 år Oprettet fra 1. januar 2008: Alderspension Valgfri kapitalpension Børnepension til 21 år Mulighed for at ændre udbetalingsprofil Mulighed for fravalg af dødsfaldspension

8 Samspil med efterløn Efterløn ved 60/62 år:
Reduktion i efterlønnen uanset om pensionen udbetales eller ej – gælder både den livsvarige pension og kapitalpensionen Efterløn to år efter modtaget efterlønsbevis 62/64 år: Kapitalpension: Ingen reduktion i efterlønnen uanset om den bliver udbetalt eller ej Livsvarig pension: Reduktion hvis pensionen udbetales – ellers ingen reduktion Kontakt din a-kasse

9 Ved invaliditet Oprettet før 2008: Invalidepension ½ invalidepension
Bidragsfritagelse Børnepension til 19/21 år Erhvervsevne Oprettet fra 1. januar 2008: Invalidepension Midlertidig pension Bidragsfritagelse Børnepension til 21 år Arbejdsevne

10 Hvis du bliver syg… Forskellige betingelser afhængig af optagelsestidspunkt Før 1. januar 2003 Fra 1. januar 2003 Fra 1. juli 2005 Kontakt os og hør om dine muligheder

11 Ved dødsfald Oprettet før 2008: Livsvarig ægtefælle-/samleverpension
Særlige rate efter ugifte ved dødsfald (fra 1999) Valgfri kapitalpension (engangsbeløb) Børnepension til 19/21 år Supplerende børnepension til 19/21 år Oprettet fra 1. januar 2008: 10-årig udbetaling til efterladte Børnepension til 21 år Supplerende børnepension til 21 år

12 Ægtefælle-/samleverpension - betingelser:
Samleveren er en person, som forsikrede: kunne have giftet sig med, senest ved det 67. år og har boet sammen med i de sidste 2 år før dødsfaldet, og hvor samlivet er påbegyndt inden forsikredes 67. år og har skrevet et testamente til fordel for senest 3 mdr. før sin død og inden det 67. år (har testamenteret mindst, hvad en ægtefælle ville have haft krav på)

13 Hvem er begunstiget som standard?
Oprettet før 2008: Særlige rate efter ugifte ved dødsfald (fra 1999) => til boet Valgfri kapitalpension (engangsbeløb) => nærmeste pårørende Oprettet fra 1. januar 2008: 10-årig udbetaling til efterladte => nærmeste pårørende

14 Hvem er nærmeste pårørende?
Oprettet før 2008: Ægtefælle/registreret partner Livsarvinger (børn, børnebørn) Arvinger iflg. testamente Arvinger iflg. loven (forældre, m.fl.) Oprettet fra 1. januar 2008: Ægtefælle/registreret partner Samlever i fast forhold Livsarvinger (børn, børnebørn) Arvinger iflg. testamente Arvinger iflg. loven (forældre, m.fl.)

15 Hvem kan indsættes som begunstiget?
Ny definition af nærmeste pårørende Ægtefælle eller registreret partner Frasepareret eller fraskilt ægtefælle/registreret partner Børn, stedbørn eller samlevers børn, eller disses børn Samlever med fælles bopæl på indsættelsestidspunktet Dødsfaldsdækning hos Forenede Gruppeliv kan begunstiges til enhver - også foreninger

16 Sådan læser du din årsoversigt

17 Eksempel på årsoversigt (36-årig kvinde)

18 Eksempel på årsoversigt (36-årig kvinde)

19 Eksempel på årsoversigt (36-årig kvinde)

20 Særlige bonushensættelser
Medlemmet Lærernes Pension Ved indbetaling: En andel af forsikringer- nes overskud svarende til 5% af alle indbetalinger Ved udbetaling: Ugaranteret tillæg på pt. 5% til forhøjelse af alle udbetalinger Egenkapital + Særlige bonushensættelser = Basiskapital

21 Eksempel på årsoversigt (36-årig kvinde)

22 Ændringer

23 Kapitalpension Fravalg af kapitalpension
Kapitaldepotet bruges til forhøjelse af de løbende ydelser (før 54 år) Kapitaldepotet bevares. Fremtidige indbetalinger går til løbende udbetalinger Tilvalg af kapitalpension En del af de fremtidige indbetalinger går til kapitalpension (før 54 år)

24 Går du ned i tid efter den 1. januar 2008?
Hvad betyder det? Indbetaling fra din arbejdsgiver sættes ned Dine dækninger bliver mindre Mulighed for privat differenceindbetaling

25 Muligheder ved orlov eller fratrædelse
Når lønnen stopper, stopper pensionsbidraget Dækning ved død og invaliditet opretholdes i 1 år Perioden kan afkortes hvis: Du får et nyt job med en obligatorisk pensionsordning Du fratræder dit job, efter du er fyldt 60 år Perioden med fuld forsikringsdækning uden indbetaling kan forlænges Du kan indbetale privat eller via en ny arbejdsgiver

26 Du kan samle dine pensionsordninger
Du kan samle dine arbejdsmarkedspensioner Ingen omkostninger ved jobskifte – frist 3 år Ingen omkostninger ved mindre beløb – (2008) Din LærerPension skal være aktiv Afgivende selskab kan opkræve et mindre gebyr

27 Nyttige hjemmesider Her kan du finde flere informationer:

28

29

30

31

32

33

34

35

36 PlusPENSION - Privat opsparing
Du kan ikke indbetale ekstra til din LærerPension Privat indbetaling kan ske til PlusPension Kapitalpension Ratepension 10 årig livrente med maksimal garanti (over 60 år)

37 Servicekoncept Årlige pensionsoversigter
og Nyhedsmagasinet ”NYT” sendes ud 2 gange årligt Personlig rådgivning via telefon Informations- og seniormøder (se Fortrinsret til vores eget byggeri Hekla Husene, se mere

38 Kontakt Ring til servicecentret på Mail

39 Tak for denne gang


Download ppt "Velkommen til informationsmøde"

Lignende præsentationer


Annoncer fra Google