Præsentation er lastning. Vent venligst

Præsentation er lastning. Vent venligst

Hotel- & Restaurantskolen den 15

Lignende præsentationer


Præsentationer af emnet: "Hotel- & Restaurantskolen den 15"— Præsentationens transcript:

1

2 Hotel- & Restaurantskolen den 15
Hotel- & Restaurantskolen den 15. maj – Lovindgrebet i konflikten om lærernes arbejdstid

3 Indholdet i lovindgrebet (L 409)
Nye regler træder i kraft den Indtil da gælder hidtidige arbejdstidsaftaler. Alle lokale aftaler og kutymer bortfalder den Efter den – fortsat mulighed for at indgå nye lokale aftaler. CFU-forliget er gældende

4 Indholdet i L 409 Aldersreduktion udfases. Den bevares uændret for lærere, der fylder 57 senest den For lærere der pr. 31. juli 2013 er fyldt 50 år, men ikke 57 år gælder: Man har ret til aldersreduktion, men lønnen nedsættes tilsvarende. Pensionen bevares Som kompensation ydes et årligt pensionsgivende tillæg på kr ( )

5 Indholdet i L 409 ”Særlige værnsregler ” – gælder kun for lærere
Ledelsen skal i dialog med læreren udarbejde en opgaveoversigt forud for normperioden, som er et år. Arbejdet tilrettelægges normalt mandag –fredag i dagtimerne Den daglige arbejdstid skal så vidt muligt være samlet

6 Indholdet i L 409 Tjenestemændenes arbejdstidsaftale er gældende
med en undtagelse: Årsnorm i stedet for månedsnorm Særlige regler for EUD- og AMU-lærere For EUD-lærere udløses tillæg, undervisningstimer over en 3 ugers periode udgør mere end 70,5 timer For AMU-lærere udløses tillæg, hvis det ugentlige undervisningstimetal overstiger 30,9 klokketimer.

7 Tjenestemændenes arbejdstidsaftale
Der kan indgås lokale aftaler mellem ledelse og TR, der fraviger de centrale bestemmelser Opgørelse af arbejdstid: Fra mødetidspunkt til man kan gå hjem Pauser medregnes hvis de under ½ time Rejsetid medregnes dog højest 13 timer pr. døgn Rådighedstjeneste: Hjemme 1/3, ellers ¾ Afspadsering og ferie medregnes Ret til fravær medregnes med planlagt tid eller 7,4 timer

8 Tjenestemændenes arbejdstidsaftale
Overtid godtgøres med 50 % i form af afspadsering eller udbetaling Afspadsering skal gives senest 3 måneder efter opgørelsesperiodens udløb Afspadseringstidspunktet skal varsles mindst 80 timer i forvejen For arbejde fra kl. 17 til kl. 06 eller i weekender, på søgnehelligdage, grundlovsdag efter kl. 12 samt juleaftensdag efter kl. 14 ydes et tillæg på 25%

9 Tjenestemændenes arbejdstidsaftale
Arbejde i weekender eller på søgnehelligdage godtgøres med afspadsering af samme varighed med et tillæg på 50 pct. eller med timeløn med et tillæg på 50 pct. Arbejdstilrettelæggelse - Den daglige hvileperiode kan undtagelsesvis nedsættes fra 11 til 8 timer 1 gang ugentlig. - Det forudsættes, at der tages størst muligt hensyn til den ansatte ved den konkrete arbejdstilrettelæggelse. Tjenesteplaner skal bekendtgøres så tidligt som muligt, og ændringer heri skal varsles så tidligt som muligt.

10 Nogle af bestemmelserne der udgår
Aftaleret på principper for forberedelse Aftaleret på rettetid Centrale akkorder for tid til eksamensarbejde § 9-timer TR’s indflydelse på § 11-timer Aldersreduktion i sin nuværende form

11 Konsekvenser af lovindgrebet
De vante rammer er ikke længere gældende. Ledelserne bliver presset af Moderniseringsstyrelsen Forberedelsestiden vil udfordret på nogle områder Vigtigt at lærergruppen kan redegøre for, hvilke forhold, der er nødvendige for at sikre høj kvalitet i undervisningen og et godt arbejdsmiljø

12 Konsekvenser af lovindgrebet
Definér lærerrollen – hvad skal der til, for at lærerne kan være professionelle? Lærerrollen skal defineres kollektivt. Man skal stå sammen om at sikre de nødvendige vilkår via TR Hvad kendetegner en god arbejdsplads?

13 CFU-forliget i overskrifter
Generelle lønforhøjelser. Pr. 1.april ,82 % = negativ virkning af reg.ordningen. Samlet set ingen lønstigninger pr. 1. april 2013. Pr. 1. april ,8 % + virkning af reg.ordning Revideret SU-aftale og projekt om tillid og samarbejde Tryghed og kompetenceudvikling Revision af aftale om socialt kapitel Depotsikring og delpension


Download ppt "Hotel- & Restaurantskolen den 15"

Lignende præsentationer


Annoncer fra Google