Præsentation er lastning. Vent venligst

Præsentation er lastning. Vent venligst

Efterlønnens historie

Lignende præsentationer


Præsentationer af emnet: "Efterlønnens historie"— Præsentationens transcript:

1 Velkommen til informationsmøde med Arbejdernes Landsbank om tilbagetrækningsreformen

2 Efterlønnens historie
1979 – Indførelse af efterlønnen 1999 – Efterlønsreformen 2006 – Velfærdsreformen 2012 – Tilbagetrækningsreformen Historie 2

3 Tilbagetrækningsreformen
Tilbagetrækningsreformen indeholder: Velfærdsreformen fra 2006 fremrykkes med 5 år Efterlønsalderen sættes gradvist op med 4 år Efterlønsperioden sættes gradvist ned fra 5 år til 3 år Hårdere modregningsregler for pensioner Mulighed for at få det indbetalte efterlønsbidrag udbetalt skattefrit 3

4 Efterlønsdelen 4

5 Født 1. januar 1956 eller senere
Født før 1. januar 1954 Uændrede regler Født mellem 1. januar 1954 og 31. december 1955 Senere efterløns- og folkepensionsalder, men uændrede modregningsregler for pensioner Født 1. januar 1956 eller senere Nye efterlønsregler og ændrede modregningsregler for pensioner 5

6 Født før 1. januar 1954 To-års reglen ikke opfyldt:
Efterløn i op til 5 år (tidligst fra 60 år) kr. om året Modregning i alle pensionsordninger uanset om de udbetales eller ej. To-års reglen opfyldt: Efterløn i op til 3 år (tidligst fra 62 år) kr. om året Kun modregning for pensioner, der er oprettet som led i et ansættelsesforhold, og som udbetales samtidig med efterlønnen. Mulighed for optjening af skattefri præmie. 6

7 Født mellem 1. januar 1954 og 31. december 1955
To-års reglen ikke opfyldt: Efterløn i op til 5 år kr. om året Modregning i alle pensionsordninger uanset om de udbetales eller ej. Halvår Fødselsår Efterløn Folkepension 1. 1954 60½ 65½ 2 61 66 To-års reglen opfyldt: Efterløn i op til 3 år kr. om året Kun modregning for pensioner, der er oprettet som led i et ansættelses-forhold, og som udbetales samtidig med efterlønnen. Mulighed for optjening af skattefri præmie. Halvår Fødselsår Efterløn Folkepension 1. 1955 61½ 66½ 2 62 67 7

8 Født 1. januar 1956 eller senere
Efterlønsperioden nedsættes gradvis fra 5 år til 3 år. Overgang til efterløn mere end 3 år før folkepensions- alderen: kr. Overgang til efterløn 3 år før folkepensionsalderen: kr. (Ny ”to-års” regel skal være opfyldt). Mulighed for optjening af skattefri præmie. Modregning i pensionsordninger uanset om de udbetales eller ej. 8

9 Halvår Fødselsår Efterløn Folkepension Antal år på efterløn ”Ny 2 års regel” Før 1954 60 65 5 2 1. 1954 60½ 65½ 2. 61 66 1955 61½ 66½ 62 67 1956 62½ 63 4 1 1957 1958 1959 63½ 64 3 1960 – 1962 1963 – 1966 68 1967 – 1970 69 Efter 1970 ?? ?

10 Modregningsregler Født før 1. januar 1956
Født 1. januar 1956 eller senere Modregning for alle pensionsordninger – både private og arbejdsgiverbetalte. Ca kr., for en pensionsformue på kr. En løbende pensionsudbetaling, bliver typisk modregnet med 64% Den præcise modregning afhænger af, hvilken type pensionsordning der er tale om, og om den udbetales eller ej. To-års regel ikke opfyldt: Modregning for alle pensionsordninger – både private og arbejdsgiverbetalte. Ca kr., for en pensionsformue på kr. 50% af løbende pensionsudbetalinger To-års regel opfyldt: Kun modregning for arbejdsgiver-betalte pensionsordninger, der udbetales løbende samtidig med efterlønnen. 55% af den løbende udbetaling.

11 Eksempel på modregningsregler
Kunden har: Privat ratepension med en værdi på kr. Arbejdsgiverbetalt livsvarig livrente, der udbetales samtidig med efterlønnen. Årlig udbetaling kr. Fuld efterløn Modregning Udbetalt efterløn Født før 1. januar 1956 2-års regel ikke opfyldt kr. kr. kr. i op til fem år 2-års regel opfyldt kr. kr. kr. i op til tre år Født 1. januar 1956 eller senere Ingen 2-års regel kr. kr. i op til tre år To-års regel ikke opfyldt: Kapitalpension: 5% af kr.: kr. bundfradrag kr. Modregningsgrundlag kr. 60% af kr kr. Livrente: 50% af kr kr. Samlet modregning kr. To-års regel opfyldt: 55% af kr kr. Født efter 1. januar: 5% af kr kr. 80% af kr kr. 64% af kr kr. Samlet modregning kr. 11

12 Hvor meget udbetales der i efterløn?
Grundbeløb kr. før skat årligt Minus kr. for hver million på pensionen.

13 Skattefri præmie Mulighed for efterløn i mere end tre år
Når ”to-års” reglen er opfyldt, optjenes der skattefri præmie: 481 timer = kr. Højst kr. i alt. Mulighed for efterløn i tre år Der optjenes skattefri præmie, når efterlønsalderen nås: 481 timer = kr. Højst kr. i alt.

14 Seniorjob Tilbud til personer, der mister deres ret til dagpenge mindre end 5 år før efterlønsalderen. Kommunen anviser job, der svarer til ens kvalifikationer. Seniorjob ophører ved efterlønsalderen. Nærmere rådgivning om seniorjob foregår hos A-kassen og kommunen. Der skal indbetales til efterlønnen, hvis man ønsker at bevare muligheden for seniorjob. 14

15 Udbetaling af efterlønsbidrag
Du skal anmode om udbetaling inden 1. oktober 2012. Det betyder, at du ikke kan gå på efterløn ikke kan optjene skattefri præmie ikke kan få et seniorjob ikke kan opnå ret til fleksydelse ikke kan tilmelde dig efterlønsordningen igen Har du indbetalt fra 1999, vil der være en udbetaling på ca kr. 15

16 Seniorførtidspension
Mulighed tiltænkt de personer, som helbredsmæssigt ikke er i stand til at arbejde til folkepensionsalderen. Betingelserne er de samme som til førtidspension. Der er dog lidt forskel: Svar på ansøgning inden for 6 måneder Ingen arbejdsprøvning 16

17 Vejledning – rådgivning - oplysning
A-kassen Banken Pensionsinfo.dk 17

18 Jeg får udbetalt mit efterlønsbidrag - hvad så?

19 Hvad skal du overveje? Har du et bestemt formål med, at få pengene udbetalt? Rejse jorden rundt eller købe ny bil? Indfri lån Selv skabe bedre afkast af pengene Indskyde pengene på en pensionsordning og derved selv have indflydelse på investering, udbetaling osv. Eller?

20 Hvad giver dig værdi? Har du ikke et bestemt formål med pengene, skal du overveje, hvad der er vigtigt for dig – f.eks.: gøre ting i dag, som du ellers ikke havde råd til have så lidt gæld som muligt i dag have en reserve til uforudsete udgifter have råd til at stoppe med at arbejde, inden efterlønsalderen have økonomisk mulighed for at leve det liv, du har lyst til, når du går på folkepension vælge den løsning, der giver det bedste udbytte økonomisk

21 Afvikling af gæld Vil du bruge pengene til afvikling af gæld, skal du overveje Hvor ”dyr” er din gæld? Hvor stor betydning har renter og afdrag for din daglige økonomi? Hvor stor er den økonomiske gevinst/tab i forhold til de andre muligheder? Hvad skal du bruge de sparede låneydelser til?

22 Reserve til uforudsete udgifter
Du vil gerne have pengene stående til uforudsete udgifter: Pengene kan indsættes på en bankkonto Renterne beskattes med op til 36,49 % (i Gladsaxe Kommune) Pengene kan investeres i værdipapirer Afkast og kursgevinster beskattes med mellem 27 – 42 %

23 Hvorfor skal jeg indbetale på en pensionsordning?
Længere levetid Kortere efterlønsperiode Ved fravalg af efterlønnen skal du selv finansiere en evt. tilbagetrækning før folkepensionsalderen Folkepension Gifte/samlevende: kr. før skat Enlige: kr. før skat

24 Indbetaling på en pensionsordning
Der findes forskellige muligheder: Opsparing på kapitalpension Giver fradrag i bundskatten Opsparing på en ratepension Giver fradrag i bund- og topskatten Opsparing på en livrente Giver fradrag i bund- og topskatten Uanset hvilken løsning der vælges, beskattes rente og afkast med 15,3 %

25 Eksempel Udbetalt efterlønsbidrag: 60.000 kr. Fri opsparing
Pensionsopsparing Bundskat ved indbetaling Topskat ved indbetaling Indbetalt kr. kr. kr. 2 % rente på frie midler 5 % afkast på pension 1.200 kr. 4.720 kr. 6.185 kr. - Skat af afkast 438 kr. 722 kr. 946 kr. Værdi efter første år kr. kr. kr. Beskatning ved løbende udbetaling (bundskat) 0 kr. kr. kr. Til udbetaling kr. kr.

26 De fremtidige efterlønsbidrag
Det månedlige efterlønsbidrag er i 2012 på 460 kr. før skat. Indbetaling på pensionsordning uden at skulle have ”ekstra op af lommen”: Hvis du betaler bundskat: 494 kr. om måneden Hvis du betaler topskat: 646 kr. om måneden

27 Hvad gør du nu? Kontakt din bank for at få rådgivning om:
Skal du fravælge efterlønnen? Hvilken pensionstype du skal vælge for at få det optimale ud af efterlønsbidraget Hvordan du skal sammensætte din pension, så den passer til dine ønsker til pensionstilværelsen En god pensionsordning er med til at sikre en økonomisk god pensionstilværelse!


Download ppt "Efterlønnens historie"

Lignende præsentationer


Annoncer fra Google