Præsentation er lastning. Vent venligst

Præsentation er lastning. Vent venligst

8. marts 2007 Velkommen til AK – Atorfillit Kattufiat

Lignende præsentationer


Præsentationer af emnet: "8. marts 2007 Velkommen til AK – Atorfillit Kattufiat"— Præsentationens transcript:

1 8. marts 2007 Velkommen til AK – Atorfillit Kattufiat
FG 8. marts 2007 Velkommen til AK – Atorfillit Kattufiat

2 FGs ejere Alm. Brand Liv og Pension Danica Pension
Kommunernes Pensionsforsikring Nordea Liv og Pension SEB Pension Skandia Link

3

4 Hovedtal 2006

5 FG 2 veje til gruppelivsforsikring
Obligatorisk tilslutning, f.eks. alle ansatte i en virksomhed alle funktionærer i en virksomhed Frivillig tilslutning Medlemmer af forening/organisation Kunder i pengeinstitut/forsikringsselskab

6 Aftalens § 1 Hvem er omfattet af forsikringen
Gruppelivsaftalen omfatter samtlige aktive medlemmer hos Atorfillit Kattuffiat, forudsat de pågældende ved optagelse i forsikringen er fuldt arbejdsdygtige.

7 Forsikringsdækning Dødsfaldssum under 60 år 27.000 kr.
fyldt 60 år kr. fyldt 67 år 0 kr. Kvartårlig præmie 38,89 kr. 644 forsikrede personer for 2007

8 Statistik

9 FG Dødsfaldssum Obligatorisk dækning Maks. summer i 2007:
, fuldt arbejdsdygtig ,rask og fuldt arbejdsdygtig Nærmeste pårørende Alder på gruppemedlem

10 FG Børnedækning Udbetales til hvert efterladt barn under given alder
Alle gruppemedlemmer betaler præmie uanset antal børn Kan tegnes både med og uden fradragsret Maksimal sum pr. barn kr. (2007)

11 FG Børnerente Udbetales med en årlig ydelse til hvert efterladt barn under given alder Alle gruppemedlemmer betaler præmie uanset antal børn Fradragsberettiget præmie (skattekode = 1) Maksimal årlig rente pr. barn (2007)

12 FG Ægtefælledækning Udbetaling sker til gruppemedlemmet ved ægtefælles død, maks. sum (2007) Samlever = ægtefælle hvis fælles folkeregistreret adresse i seneste 2 år forud for død ingen ægteskabshindring efter lovgivning Ingen fradragsret Kun på obligatoriske ordninger Alle betaler præmie uanset ægteskabelig status

13 FG Helbredserklæring Personlig besvarelse af 5 spørgsmål
Har de indenfor de sidste 3 år lidt af nogen alvorlig sygdom ? Har de indenfor de sidste 3 år været undersøgt …? Har De nogensinde været syg eller sygemeldt i længere tid end 1 måned ? Er De for tiden fuldstændig rask og arbejdsdygtig. ? Hvem er Deres læge ?

14 FG Kritisk sydom, diagnoser 1
Kræft Blodprop i hjertet By-pass operation/ballonudvidelse Hjerteklapkirurgi Hjerneblødning Sækformet udvidelse af hjernens pulsårer Visse godartede svulster i hjerne og rygmarv Dissemineret sklerose

15 FG Kritisk Sygdom, diagnoser 2
ALS (amyotrofisk lateralsklerose) Muskelsvind HIV infektion, blodtrans./ arbejdsbetinget smitte AIDS Nyresvigt Større organtransplantationer Parkinsons sygdom

16 FG Kritisk Sygdom, diagnoser 3
Blindhed Døvhed Aorta sygdom Følger efter hjerne- eller hjernehindebetændelse Følger efter Borreliainfektion Større forbrændinger

17 FG Kritisk Sygdom 1 Sum udbetales ved dækningsberettiget diagnose eller operation Diagnosen skal stilles i forsikringstiden Tidligere stillede diagnoser undtages Maksimal sum (2007) Udløb indtil 67 år Ingen ret til individuel forsikring

18 FG Kritisk sygdom 2 En udbetaling Udvidet dækning
Når erstatning er udbetalt udgår man af ks-forsikringen Udvidet dækning Flere udbetalinger, hvis mere end 6 måneder mellem diagnosetidspunkterne Undtagelse: samme diagnose samt pkt. B og C indbyrdes

19 FG Modregning Dækning ikraft Diagnose stilles Død KS sum udbetales
Gruppeliv udbetales KS-sum modregnes hvis periode < 1 eller 3 måneder

20 FG Eksempel på nye dækninger
Sum under 60 år Sum alder år Sum alder 67 år 0 Præmie pr. person Død ,99 kr. Kritisk sygdom 202,23 kr. Invalidesum ,04 kr. I alt, brutto ,26 kr.

21 FG Gruppelivspræmien 1-årig præmie
Grundlag er gruppens aldersmæssige sammensætning Præmie opkræves helårligt halvårligt kvartårligt månedligt

22 FG Præmietarif Alder 30 1,12 kr. Alder 40 2,33 kr. Alder 50 6,04 kr.

23 FG Puljebonus Indbetalt præmie + evt. tillæg
- administrationsomkostninger - andel i puljens erstatninger = resultat + rente = bonus

24 FG Forløbsbestemt bonus
Indtjent præmie + evt. tillæg - garantipræmie -omkostninger -erstatninger - lovpligtige hensættelser = overskud + rente = bonus

25 FG Anvendelse af bonus Præmiereduktion Forbedring af dækning
Kontant udbetaling

26 FG Brutto/netto princip
Bruttopræmie - bonus = nettopræmie = > Kunden indbetaler netto FG overfører fra bonuskonto i FG Hvorefter bruttopræmie er indbetalt

27 FG Information Informationsbekendtgørelsen Forsikringsoversigt

28 Informationer fra FG til kunden
Præmiebrev med dækningsoplysninger Erstatningsoversigt Statistikark Saldomeddelelse for bonuskontoen Alt i alt et komplet overblik over ordningens økonomi

29 FG FGnet FGnet giver mulighed for at få information om:
Aktuelle forsikringssummer Brutto- og nettopræmier Årets erstatninger Bonus Statistik fra tidligere år Medlemsoversigt

30 FG FGnet FGnet giver desuden mulighed for at:
Til- og framelde forsikrede Ændre kontaktperson Udskrive skadesanmeldelser, helbredserklæringer, forsikringsoversigter m.m. Beregne priser på individuel forsikring

31 FG Tak for interessen


Download ppt "8. marts 2007 Velkommen til AK – Atorfillit Kattufiat"

Lignende præsentationer


Annoncer fra Google