Præsentation er lastning. Vent venligst

Præsentation er lastning. Vent venligst

Fjordkredsen www.dlf37.dk DLF, kreds 33 + 37 Pensionsmøde Mandag den 28. marts Fjordkredsen www.dlf37.dk.

Lignende præsentationer


Præsentationer af emnet: "Fjordkredsen www.dlf37.dk DLF, kreds 33 + 37 Pensionsmøde Mandag den 28. marts Fjordkredsen www.dlf37.dk."— Præsentationens transcript:

1 Fjordkredsen www.dlf37.dk
DLF, kreds Pensionsmøde Mandag den 28. marts Fjordkredsen

2 Fjordkredsen www.dlf37.dk
DLF, kreds Tjenestemandspension Egenpension eller Ægtefælle- og børnepension Fjordkredsen

3 Fjordkredsen www.dlf37.dk
DLF, kreds Pensionsalder! Antal hele år i tjenesten med pensionsret efter det fyldte 25 år Minimum 1o års ansættelse Max 37 år Kan udbetales fra man fylder 60 år Fjordkredsen

4 Fjordkredsen www.dlf37.dk
DLF, kreds Beregning Egen alder Løntrin på fratrædelses tidspunktet Pensionsalder på fratrædelsestidspunktet Fjordkredsen

5 Fjordkredsen www.dlf37.dk
DLF, kreds Hvem beregner din pensionsalder? Egen pensionsoversigt findes hos Personalestyrelsen Du eller vi kan bestille en adgangskode Med adgangskoden kan du få den fulde oversigt over din pensionsalder og muligheder Fjordkredsen

6 Fjordkredsen www.dlf37.dk
DLF, kreds Hvad kan du læse af din pensionsoversigt? Fjordkredsen

7 Fjordkredsen www.dlf37.dk
DLF, kreds Hvem beregner dit løntrin? DLF rådgiver her For de fleste personer vil det endelige løntrin fremgå af bagsiden af din lønseddel Enkelte lærere har tilknyttet en Høkerregel Personalestyrelsen beregner endelig løntrin ud fra oplysninger fra lønningskontoret Fjordkredsen

8 Fjordkredsen www.dlf37.dk
DLF, kreds Hvornår skal jeg gå på førtidspension? DLF rådgiver her Når jeg selv bestemmer det efter mit fyldte 60. år Når det passer bedst økonomisk Når sygdom tvinger mig til det Jeg skal gå på pension, når jeg fylder 70 Fjordkredsen

9 Fjordkredsen www.dlf37.dk
DLF, kreds Økonomi DLF rådgiver her Livsvarig virkning Alder ved førtidspensionering Fradrag i pensionen 60 år 10 % 61 år 7 % 62 år 4 % 63 år 3 % 64 år 2 % Fjordkredsen

10 Tjenestemandspensionsvilkår
Fra 2019 60 år 1. år 10 % 17 % * 61 år 2. år 7 % 14 % * 62 år 3. år 4 % 6 % 63 år 4. år 3 % 5 % 64 år 5. år 2 % 4 % 65 år 6. år % 66 år 7. år % 67 år 8. år

11 Førtidsfradragsprocenter for tjenestemænd
ved forskellige fratrædelsesaldre Ansat senest 31. december 2006 Fradragsprocenter ved forskellige aldre for fratræden 60 år 61 år 62 år 63 år 64 år 65 år 66 år Født Tidligste fratræden: Efterløns alder Folke-pension 60 60½ 61 61½ 62 62½ 63 63½ 64 64½ 65 65½ 66 66½ Før ) 10 7 4 3 2 17 14 6 5 1 67 eller senere 62 2) 67 2) 1) Personer der er født før 1/ omfattes ikke af ændringerne i velfærdsforliget vedr. efterløn og folkepensionsalder. Tjenestemænd født før 1/ berøres således ikke af ændringerne i fradragsskalaerne. For disse tjenestemænd gælder de hidtidige fradrag. 2) For pers., der er født 1/ eller senere kan efterlønsalderen og folkepensalderen blive højere end 67 år, hvis restlevetiden for 60 årige stiger yderligere (indeksering). Hvis restlevetiden for 60 årige ikke stiger fastholdes efterlønsalderen på 62 år og folkepensionsalderen på 67.

12 Tjenestemandspensionsvilkår
Forbedringer Efter 2019 Ved mere end 37 års pensionsalder optjenes bonus på 15 %

13 Pension grundet sygdom § 7 – Kvalificeret sygepension (under 60 år)
DLF, kreds Pension grundet sygdom DLF rådgiver her § 7 – Kvalificeret sygepension (under 60 år) Når erhversevnen er nedsat til en 1/3 mere og man ikke har fejlet det samme før ansættelse (ex. kronisk lidelse) Helbredsnævnet tager stilling til / godkender den konkrete erhversnedsættelse Pensionen beregnes med 37 års pensionsalder og der er ingen fradrag som i alm. pension Fjordkredsen

14 Pension grundet sygdom § 6 – almindelig sygepension (over 60 år)
DLF, kreds Pension grundet sygdom DLF rådgiver her § 6 – almindelig sygepension (over 60 år) Når erhversevnen er nedsat til en 1/3 mere og man ikke har fejlet det samme før ansættelse (ex. kronisk lidelse) Helbredsnævnet tager stilling til / godkender den konkrete erhversnedsættelse Pensionen beregnes med den konkrete pensionsalder og der er ingen fradrag som i alm. pension Fjordkredsen

15 Fjordkredsen www.dlf37.dk
DLF, kreds Opsat Pension DLF rådgiver her Hvis man forlader eller har forladt sin stilling før man bliver 60 år og ikke er/var syg, kan man få opsat sin pension. Pensionsalderen er pensionsalderen på det tidspunkt, hvor stillingen blev forladt. Pensionen kan udbetales efter det 60 år, hvis man udtræder af arbejdsmarkedet Fjordkredsen

16 Ægtefælle og børnepension 1
DLF, kreds Ægtefælle og børnepension 1 DLF rådgiver her Ægtefællen har ret til pension efter afdød tjenestemand hvis ægteskabet er indgået inden: Afdøde blev 65 Afdøde blev pensioneret 3 måneder før dødsfaldet Ægtefældepension beregnes på grundlag af tjenestemandes pensionsalder på dødstidspunktet og udgør 71% af egenpension. Fjordkredsen

17 Ægtefælle og børnepension 2
DLF, kreds Ægtefælle og børnepension 2 DLF rådgiver her Efterladte børn under 21 år har ret til selvstændig børnepension indtil de fylder 21 år. Børnepensionstillægget er et fast beløb, der ikke retter sig efter pensionsalder og løntrin. Fjordkredsen


Download ppt "Fjordkredsen www.dlf37.dk DLF, kreds 33 + 37 Pensionsmøde Mandag den 28. marts Fjordkredsen www.dlf37.dk."

Lignende præsentationer


Annoncer fra Google