Præsentation er lastning. Vent venligst

Præsentation er lastning. Vent venligst

8. februar 2012 efterlønsreformen Fakta om.

Lignende præsentationer


Præsentationer af emnet: "8. februar 2012 efterlønsreformen Fakta om."— Præsentationens transcript:

1 8. februar 2012 efterlønsreformen Fakta om

2 Efterlønsreformen Nye efterlønsregler - født fra og med 1. januar 1956
Alene senere efterlønsalder - født 1. januar 1954 til og med 31. december 1955 Uændrede efterlønsregler - født før 1. januar 1954 Efterlønsbidrag - under 60 år - skattefri tilbagebetaling

3 Født 01.01.1956 eller senere - nye efterlønsregler
Senere efterlønsalder og folkepensionsalder Færre år på efterløn Skærpet pensionsmodregning Født alene senere efterlønsalder Født før uændrede efterlønsregler Efterlønsbidrag - under 60 år - skattefri tilbagebetaling

4 Født 01.01.1956 eller senere - nye efterlønsregler
Senere efterlønsalder og folkepensionsalder Færre år på efterløn Årgang Efterlønsalder Folkepensionsalder Antal år på efterløn 62½ 67 63 4 63½ 64 3 65 68 For medlemmer født fra og med 1. januar 1963, kan efterlønsalderen stige i takt med at folkepensionsalderen stiger.

5 Født 01.01.1956 eller senere - nye efterlønsregler
Skærpet pensionsmodregning Livsvarige pensioner Arbejdsmarkedspensioner Tjenestemandspension Private pensioner Modregnes med 64 %, uanset om pensionen udbetales samtidig med efterlønnen. Eksempel: 64 % af årlig pension på kr. = kr. Efterlønnen nedsættes med kr. om året.

6 Født 01.01.1956 eller senere - nye efterlønsregler
Skærpet pensionsmodregning Led i ansættelsesforhold Ratepensioner Ophørende livrente. Udbetales pensionen samtidig med efterlønnen modregnes med 64 %. Eksempel: 64 % af årlig ydelse på kr. = kr. om året Eksempel: 4 % af et depot på kr. = kr. om året Udbetales pensionen ikke samtidig med efterlønnen modregnes med 4 % af depotet.

7 Født 01.01.1956 eller senere - nye efterlønsregler
Skærpet pensionsmodregning Kapitalpensioner (private og arbejdsgiver) Private ratepensioner Modregnes med 4 % af depotet, uanset om de udbetales i efterlønsperioden. Eksempel: 4 % af et depot på kr. = kr. om året

8 Født 01.07.1959 eller senere - nye efterlønsregler
Efterlønssats 100 % satsen (max kr. om året)

9 Skattefri præmie Du har stadig mulighed for at optjene skattefri præmie, hvis du udskyder din overgang til efterløn og fortsætter med at arbejde efter du har nået efterlønsalderen. Præmie optjenes for hver 481 arbejdstimer efter udstedelse af beviset og indtil overgang til efterløn. Det kan i alt blive til 12 skattefri portioner – i alt en præmie på kr (2012 tal) Præmie optjenes frem til folkepensionsalderen.

10 Født 01.01.1954 - 31.12.1955 - alene senere efterlønsalder
Alene senere efterløns- og folkepensionsalder Årgang Efterlønsalder Folkepensionsalder Antal år på efterløn 60½ 65½ 5 61 66 61½ 66½ 62 67

11 Uændrede efterlønsregler
Født før uændrede efterlønsregler Uændrede efterlønsregler Mulighed for skattefri udbetaling af efterlønsbidrag.

12 Efterlønsbidrag – under 60 år – skattefri tilbagebetaling
”Skriftlig” anmodning i perioden på ”mit 3F” 02.04 til og med Gælder indbetalte bidrag til og med Bidrag efter beskattes med afgift på 30 %. Må ikke være fyldt 60 år på anmodningstidspunktet. Kontant og skattefri tilbagebetaling:

13 Ret til seniorjob Seniorjob er ansættelse i kommunen med fuld overenskomstmæssig løn og arbejdstid. Man skal selv søge kommunen. Betingelser Tilmeldt efterlønsordningen Mistet dagpengeret tidligst 5 år før efterlønsalder Ret til efterløn ved efterlønsalderen.

14 ? Senior førtidspension Kan seniorførtidspension erstatte efterløn NEJ
Betingelserne er de samme som til førtidspension, OG førtidspension er uhyre svært at få! Eneste forskel: svar indenfor 6 måneder ingen arbejdsprøvning. Med andre ord - et hurtigere afslag!

15 Se dit pensionsselskabs hjemmeside - min side Eller
Pensionsoplysninger Se dit pensionsselskabs hjemmeside - min side Eller her er alle dine pensioner samlet ét sted På kan du beregne størrelsen på din efterløn efter fradrag for pensioner det skattefrie efterlønsbidrag det efterlønsordningen koster frem til din efterlønsalder.

16 Skal jeg hæve min efterløn eller ej?
Hvis du melder dig ud af ordningen fravælger du : At gå på efterløn At få et seniorjob At få fleksydelse (= efterløn i fleksjob) At få udbetalt en skattefri præmie Du kan ikke fortryde, at du træder ud af ordningen

17 Skal jeg hæve min efterløn eller ej ?
Er du tjenestemand skal du være opmærksom på, at Forsvarets pligtige afgangsalder er lavere end efterlønsalderen. Hvilke valg har jeg : Melde dig ledig og stå til rådighed – din løbende udbetaling af tjenestemandspension vil blive modregnet i dagpengene. Evt. søge om at blive i Forsvaret til du når efterlønsalderen Vælge at leve af din tjenestemandspension og dermed fraskrive dig retten til efterløn

18 Skal jeg hæve min efterløn eller ej?
Starte med at tage et grundigt kig i krystalkuglen. Hvor længe har du tænkt dig at blive ved med at arbejde? Kan du arbejde til du kan gå på efterløn? Hvor stor er min pensionsopsparing? – jo større jo mere modregning i efterløn Check dine pensioner på Pensionsinfo og brug Beskæftigelsesministeriets efterlønsberegner for at få et overblik

19 Skal jeg hæve min efterløn eller ej?
Eksempel 1: Du får ikke udbetalt penge fra dine pensionsordninger, mens du modtager efterløn. Beregningsgrundlag : 4% af pensionsformuen Værdien af dine pensioner: (kr) Beregningsgrundlag: Mindre efterlønsudbet./år Eksempel 2: Du får udbetalt penge fra dine pensionsordninger, mens du modtager efterløn. Beregningsgrundlag: 64% af pensionsformuen Årlig udbetaling: (kr) Beregningsgrundlag: Mindre efterlønsudbet./år Kilde: Finanshuset Fredensborg/Finansministeriet

20 Skal jeg hæve min efterløn eller ej?
Valget er dit ! Generelt kan man sige, at jo ældre du er, jo bedre kan det betale sig at blive i ordningen. Igen afhængig af, hvor meget du har opsparet i pension. Er du over 50 år og forventer at arbejde frem til pensionssalderen skal du overveje at blive i ordningen pga den skattefri præmie du kan opnå. Er du i 40érne skal du have regnemaskinen frem for at vurdere, om udsigten til den skattefri præmie overstiger den værdi, du kunne få ud af selv at investere pengene på anden måde. Er du i 30érne eller lige fyldt 40 vil du måske være bedre tjent med at hæve pengene og bruge dem til at lave din egen pensionsopsparing.

21 Skal jeg hæve min efterløn eller ej?
Gode råd : Tag en snak med dit pensionsselskab eller din bankrådgiver Check dine pensioner på og på www. Tjenestemandspension.dk Prøv Beskæftigelsesministeriets efterlønsberegner ( link på HKKF’s hjemmeside) Se videoerne fra Samvirke om din situation (link på HKKF´s hjemmeside) Efterlønsguide Nykredit Pension Kontakt HKKF´s a-kasse omkring din konkrete situation


Download ppt "8. februar 2012 efterlønsreformen Fakta om."

Lignende præsentationer


Annoncer fra Google