Præsentation er lastning. Vent venligst

Præsentation er lastning. Vent venligst

Kan du overskue dit arbejdsliv frem til pensionen?

Lignende præsentationer


Præsentationer af emnet: "Kan du overskue dit arbejdsliv frem til pensionen?"— Præsentationens transcript:

1

2 Kan du overskue dit arbejdsliv frem til pensionen?
Et til eller fravalg af efterlønnen handler om, at du skal kigge på det arbejdsliv, du har tilbagelagt. Derefter skal du se, om du kan overskue det arbejdsliv som ligger forude. Hver person har sit individuelle billede og sit personlige valg at træffe.

3 Dagsorden Lidt om loven Vandrende pensionsudbetalingsalder
Vandrende efterlønsalder Ændringer i efterlønsordningen Enden af regnbuen – den skattefri præmie Afstigning i 2012 – konsekvens og muligheder Beregn din efterløn – hvordan? Mød Grethe og John Seniorjob Hvad betyder det for hvem? Opsummering Spørgsmål og svar

4 Lov om tilbagetrækning A-loven m.m. vedtaget d. 21.12.2011
Hovedpunkterne: Forhøjelse af efterlønsalderen Afkortning af efterlønsperioden Skærpet pensionsmodregning Ændring af betingelserne for præmie Skattefri tilbagebetaling af bidrag Efterlønssatsen = 100% (Født efter )

5 Forhøjelse af efterlønsalderen
Efterløns- og pensionsalderen forhøjes gradvis. ½ år om året, fra 2014 Medlemmer født før berøres ikke Født i 1. halvår 1954 = efterlønsalder på 60½ - 65½ Født i 2. halvår 1954 = efterlønsalder på 61 – 66 Født i 1. halvår 1955 = efterlønsalder på 61½ - 66½ Født i 2. halvår 1955 = efterlønsalder på d.v.s. efterlønsalderen er 62 år fra 2017, og folkepensionsalderen er 67 år

6 Afkortning af efterlønsperioden
(det er ikke slut endnu) Medlemmer født d eller senere får kortere periode Folkepensionsalderen fast holdes på 67 år. * Født 1. halvår 1956 = efterløn fra 62½ - 67 år (4½ år) Født i perioden – = efterløn fra 63 – 67 år (4år) Født 1. halvår 1959 = efterløn fra 63½ - 67 år. (3½ år) Født efter = efterløn fra 64 – 67 år. (3 år) *Glem dog ikke indekseringen!!! *Kan betyde at efterlønsalderen allerede i 2027 bliver 65 år.

7 Skærpet modregning pga. pension
Nye modregningsregler fra 2018 Gælder medlemmer født efter , når Afkortningen af efterlønsperioden starter. Fradraget udgør: Løbende pensioner, der udbetales 64% Livsvarige pensioner, uden udbetaling 64% Depotpensioner: %

8 Mulighed for at optjene skattefri præmie
Hovedregel: Skattefri præmie optjenes fra bevistidspunktet. (medlemmer født eller senere)(3 års efterlønsperiode) 481 arbejdstimer pr. portion, der kan højst medregnes 5772 timer. Overgangsregler – skattefri præmie optjenes når: Medl. født før med bevis i 2 år og arbejdet 3120 timer. Medl. født – bevis i 1½ år og arbejde i 2340 timer. Medl. født – bevis i 1 år og arbejde i 1560 timer. Medl. født – bevis i ½ år og arbejde i 780 timer.

9 Skattefri præmie Mulighed for fortsat at optjene skattefri præmie ved
arbejde i efterlønsperioden, hvis: Overgangen udskydes i 2 år og Der er arbejdet i 3120 timer. Sker overgang til efterløn før: Mistes retten til fortsat optjening, Ret til præmier optjent før overgang bevares. (gælder alle født d eller senere)

10 Tilbagebetaling af efterlønsbidrag
Hvad er efterlønsbidraget ? Skattefri tilbagebetaling af efterlønsbidrag: skattefrit i perioden 2.4 – for så vidt angår bidrag indbetalt til og med 15. maj 2011. bidrag indbetalt efter 15. maj 2011 med 30% afgift. ikke fyldt 60 år inden ansøgning om udbetaling. Hovedreglen (A-lovens § 77a, stk. 1-3) er i øvrigt uændret, så efterlønsbidrag kan stadig overføres til en pensionsordning eller i visse tilfælde udbetales kontant efter beskatning/afgift (30%) efter Skattelovens § 49a, stk. 2-5.

11 Tilbagebetaling af bidrag efter særlige regler 2.4 – 1.10. 2012
Konsekvens ved udbetaling: Efterlønsordningen fravælges endegyldigt Evt. gæld skal modregnes Ret til seniorjob bortfalder

12 Efterlønsberegner på hjemmesiden
Spørgsmål: Hvor meget kan jeg få i efterløn? Modspørgsmål 1: Hvilke pensioner har du? Modspørgsmål 2: Hvad er beløbene, når du når efterlønsalderen? Svar: ?? Beregn din efterløn – hvis du er født før 1956 Er du født før 1. januar 1956, sker der ingen ændringer i beregningen din efterløn. Beregn din efterløn – hvis du er født efter 1. januar 1956 Er du født 1. januar 1956 eller senere, gælder de nye fradragsregler. Få et overblik - brug hjemmesiden.

13 Eksempel 1: Grethe er tjenestemand og har 33 pensionsår på skalatrin 43 Depotpensioner udgør i alt: Efterløn efter tilbagetrækningsaftalens gennemførelse. Efterløn før fradrag: Fradrag pga. Løbende pensioner 64% af Depotpensioner 4% af Efterløn efter fradrag: I alt i efterlønsperioden: (3 år) Samlet årlig pension + efterløn ( )

14 Eksempel. 2 John er overenskomst ansat Lærernes pension udgør pr
Eksempel. 2 John er overenskomst ansat Lærernes pension udgør pr. år: kr. Depotpensioner udgør i alt: kr. Efterløn efter tilbagetrækningsaftalens gennemførelse. Efterløn før fradrag: Fradrag pga. Løbende pensioner: 64% af Depotpensioner: 4% af Efterløn efter fradrag: I alt i efterlønsperioden: (3 år) Samlet årlig pension + efterløn ( )

15 Seniorjob Retten til seniorjob videreføres.
- Dvs. opbrugt dp.ret 5 år før efterlønsalderen. Ingen overgangsordning. Retten bortfalder ved fravalg af efterløn

16 Konsekvenser Overenskomstansatte uden større private pensionsdepoter kan på den kortere bane fortsat forvente at få udbetalt et højere efterlønsbeløb end de nuværende tjenestemænd på efterløn Alle medlemmer af efterlønsordningen, der kan ”holde tiden ud” står til en skattefripræmie (max kr i 2012) Medlemmer med fuld tjenestemandspension kombineret med store private pensionsdepoter kan kun få udbetalt meget lidt eller ingen efterløn Bidrag kan altid overføres til en pension, fx hvis man undervejs opgiver at ”holde tiden ud”. Efter 60 år udbetales direkte. Store medlemsgrupper vil fortsat kunne sikre sig mulighed for en tidligere tilbagetrækning end folkepensionen.

17 Opsummering Forhøjelse af efterlønsalderen fra 1.1.2014
Afkortning af efterlønsperioden man skal være født eller senere. Pensionsmodregning Ny sats (100 %) man skal være født eller senere.

18 Følg informationerne på www.dlfa.dk
- ca breve udsendt i uge 9/10 Selvbetjeningen for udbetaling af efterlønsbidrag åbner og lukker Overvej nøje Undgå at tabe penge Hent dagens præsentation på

19


Download ppt "Kan du overskue dit arbejdsliv frem til pensionen?"

Lignende præsentationer


Annoncer fra Google