Præsentation er lastning. Vent venligst

Præsentation er lastning. Vent venligst

Pensionsmøde AOF Gladsaxe den 21. marts 2014.

Lignende præsentationer


Præsentationer af emnet: "Pensionsmøde AOF Gladsaxe den 21. marts 2014."— Præsentationens transcript:

1 Pensionsmøde AOF Gladsaxe den 21. marts 2014

2 Program Det danske pensionssystem Hvor længe skal du arbejde?
Hvor meget kan du få? Sparer du nok op? Hvad er der til dine efterladte ved død? Hvad hvis du bliver syg og mister dit arbejde? Passer Lærernes Pension godt på dine penge?

3 Din pension er stykket sammen af….
dine arbejdsmarkedspensioner dine private opsparinger din atp din folkepension - grundbeløb evt. også af folkepensionens tillæg evt. engangsbeløb fra LD Fordelingsnøglen er individuel og kan være meget forskellig

4 Hvor længe skal du arbejde?

5 Du kan få din pension udbetalt
….. når du er fratrådt dit arbejde Mulighed for delpension ved nedsat tid Dog tidligst 5 år før din folkepensionsalder Undtagelse! pensionsordninger oprettet før 1/ kan udbetales ved 60 år Vær opmærksom på modregningsreglerne for efterlønnen

6 Tilbagetrækningsreformen
Du er født Efterlønsalder Folkepensions-alder Antal år på efterløn til og med 60 år 65 år 5 60 ½ år 65 ½ år 61 år 66 år 61½ år 66 ½ år 62 år 67 år 62 ½ år 4 ½ 63 år 4 63 ½ år 3 ½ 64 år 3 Gamle modregningsregler Nye modregningsregler Så længe levealderen stiger, kan efterlønsalder og folkepensionsalder sættes op. Forventningen er, at folkepensionsalderen sættes helt op til 70 år.

7 Efterløn og pension *Alderssummer ”bruttoficeres”
Går du på efterløn, vil din pensioner blive modregnet i din efterløn Gamle regler: Modregning for alle pensioner uden brug af to-års regel: 50% af værdi ved efterlønsalder af livsvarige pensioner 3% af værdi efter bundfradrag ved efterlønsalder for kapital- og ratepension (også private) Gamle regler: Modregning ved brug af to-års regel: Ingen modregning for kapital/alderssum og ratepensioner Kun modregning for udbetalte livsvarige pensioner (55%) Nye regler: Alle pensioner modregnes uanset om de udbetales eller ej Kapital- og ratepensioner modregnes med 4 % af værdi ved efterlønsalder Livsvarige pensioner modregnes med 64% af værdi ved efterlønsalder *Alderssummer ”bruttoficeres”

8 Pension og efterløn

9 Sådan modregnes du i din efterløn
Pensioner Gamle regler Gamle regler, ved 2-års-regel Nye regler Livsvarige pensioner Modregnes med 50% af værdi ved efterlønsalder Kun modregning, hvis samtidig udbetaling (55%) Modregnes med 64% af værdien ved efterlønsalder Alderssum, kapital- og ratepensioner (også private) Alderssum ”bruttoficeres” Modregnes med 3% af værdi ved efterlønsalder efter bundfradrag på kr. Ingen modregning Modregnes med 4% af værdien ved efterlønsalder – intet bundfradrag

10 Eksempel på modregning ved 60 år - gamle regler
Efterløn om året kr. - 50 % af livsvarig pension ved efterlønsalder ( kr.) kr. 3 % af kapitalpension ( – ) = kr. Efterløn om året kr. Plus evt. udbetaling af pension sammen med efterlønnen, i alt kr. Der modregnes uanset om pensionen udbetales eller ej

11 Eksempel på modregning ved brug af 2-års reglen - gamle regler
Efterløn om året kr % af livsvarig pension ved efterlønsalder ( kr.) kr. - 3 % af kapitalpension ved efterlønsalder ( kr.) 0 kr Efterløn om året kr. Plus udbetaling af pension, som vil være mere end kr. pga 2 års ekstra indbetaling. Hvis ingen udbetaling af pension => ingen modregning i efterløn Pensionen vokser endnu mere, idet der indbetales fra 60 til 62 år og der først udbetales ved 65 år.

12 Eksempel på modregning - nye regler
Efterløn om året kr % af livsvarig pension ved efterlønsalder ( kr.) kr. - 4% af kapitalpension ved efterlønsalder ( kr.) kr Efterløn om året kr. Plus evt. udbetaling af din pension sammen med efterlønnen Der modregnes uansat om pensionen udbetales eller ej

13 Din folkepensionsalder
Født Folkepensionsalder Tidligste pensionsudbetalingsalder til og med 65 år 60 år 65 ½ år 60 ½ år 66 år 61 år 66 ½ år 61 ½ år og frem 67 år 62 år Så længe levealderen stiger, kan folkepensionsalderen sættes op. Forventningen er, at folkepensionsalderen sættes helt op til 70 år.

14 Satserne…. (2014) Læs mere på borger.dk Hvor kan du få pension fra?
Hvor meget? Folkepension, grundbeløb Folkepensionens tillæg, enlige Nedsættes med 30,9% ved indtægter over kr. Bortfalder ved indtægt på kr. eller derover NB. Tillægget regnes anderledes for gifte/samlevende og er afhængigt af alle indtægter, også ægtefælles. kr. årligt kr. årligt, enlig kr. årligt, gift + samlevende ATP ca kr. årligt Lønmodtagernes Dyrtidsfond Individuelt engangsbeløb Arbejdsmarkedspensioner Individuelt Private pensioner Læs mere på borger.dk

15 Eksempel på enlig pensionist
Arbejdsmarkedspension kr. årligt Privat opsparing kr. årligt ATP kr. årligt I alt kr. årligt Folkepensionens tillæg kr. Modregningsgrundlag ( – ) kr. - 30,9 procent af kr kr. Folkepensionens tillæg kr. årligt Folkepensionens grundbeløb kr. årligt Pension i alt kr. årligt Ved løn kr. er det 72,3% dækningsgrad efter korrektion for AMB

16 Hvad kan du få fra din LærerPension?

17 Alderspension Livsvarig pension Kapitalpension -> alderssum
Børnepension til børn under 19/21 år Muligheder i den nye pensionsordning Forhøjet alderspension i de første 10 år Fravalg af dødsfaldspension

18 Hjemmeside når du skal planlægge din pension
> Din Pension

19 Her er vores hjemmeside
Her er vores hjemmeside. Fortæl ganske kort, hvad man kan finde her men hop hurtig videre til Din Pension

20 Forklar hvad de kan finde her på Din Pension

21

22

23

24 Du kan lave flere forskellige beregninger

25 Se dine samlede pensioner på Pensionsinfo.dk

26

27

28

29

30 Sparer jeg nok op? Hvor længe vil du arbejde? Hvad er dine drømme?
Hvor gammel bliver du? Hvordan er din samlede økonomi?

31 PlusPension Hvis du vil spare mere op, kan du oprette en
Ratepension (udbetaling over 10 – 25 år) Alderssum (skattefrit engangsbeløb) Adm. omkostninger 2,0% af indbetalingen Depotrente 3,75% af hele din opsparing (2014) Du kan max indbetale i 2014 (samlet) kr. på ophørende pensioner kr. på alderssum NB. Du bruger evt. noget af fradraget på den forhøjede pension på din LærerPension.

32 Hvad sker der i praksis? Når du går på pension, stopper indbetalingerne til din pensionsordning Du vil modtaget et brev med henvisning til vores hjemmeside Du skal logge på Din Pension med dit NemId Du har flg. muligheder: Sætte udbetalingen af din pension i gang Fortsætte indbetalingen selv i en periode Stoppe forsikringsdækningerne og sætte pensionen i bero indtil du skal bruge den (fx ved efterløn)

33

34

35

36

37

38 Og udbetalingen er i gang

39 Dine forsikringer

40 Ved dødsfald Hvis du har en af de gamle ordninger (oprettet fra 1993 til og med 2007) Ægtefælle-/samleverpension Betingelser for samlever Ratepension efter ugifte (på ordninger oprettet fra 1/ til og med 2007) Evt. alderssum ved død udbetales til nærmeste pårørende Hvis du har den nye ordning (efter 2008 eller eget valg i 2009) Dødsfaldspension i op til 10 år udbetales til nærmeste pårørende Alle Børnepension Supplerende børnepension

41 Ægtefælle- samleverpension - betingelser
Samleveren er en person, som forsikrede: boede sammen med på tidspunktet for dødsfaldet og har barn sammen med, venter barn sammen med eller har haft barn sammen med eller kunne have giftet sig med, senest ved det 67. år og har boet sammen med i de sidste 2 år før dødsfaldet, og hvor samlivet er påbegyndt inden forsikredes 67. år og har skrevet et testamente til fordel for senest 3 mdr. før sin død og inden det 67. år (har testamenteret mindst, hvad en ægtefælle ville have haft krav på)

42 Hvem er nærmeste pårørende?
Ægtefælle/registreret partner Samlever i fast forhold i skal have boet sammen i mindst to år, eller i skal have/vente/have haft børn sammen Livsarvinger (børn, børnebørn) Arvinger iflg. testamente Arvinger iflg. loven (forældre, m.fl.) Man kan læse mere og ændre begunstigelsen på -> Din Pension -> Selvbetjening

43 Hvem kan indsættes som begunstiget?
Ægtefælle eller registreret partner Frasepareret eller fraskilt ægtefælle/registreret partner Børn, stedbørn eller samlevers børn, eller disses børn Samlever med fælles bopæl på indsættelsestidspunktet Dødsfaldsdækning hos Forenede Gruppeliv kan begunstiges til enhver - også foreninger

44 Forenede Gruppeliv Læs mere på fg.dk Livsforsikring
Dødsfaldssum på kr. (skattefrit) Børnesum ved dødsfald på kr. til hvert barn under 21 år Forsikringen ophører ved fratrædelse eller ved 67 år Du kan tegne ekstra forsikring igennem din faglige organisation Dækning ved kritisk sygdom Forsikringssum på kr. (skattefrit) Sygdomme defineret i forsikringsbetingelserne Trækkes fra i dødsfaldssummen, hvis medlemmet dør inden for 3 måneder efter udbetaling Læs mere på fg.dk

45 Frivillig livsforsikring hos FG
Forsikringssum på kr. (skattefrit) indtil man fylder 35 år Pris 297 kr. årligt for medlemmer til og med 35 år herefter 597 kr. (2014 priser) Aftrapning af forsikringssummen fra 35 til 70 år Kræver tilfredsstillende helbredsoplysninger Læs mere på fg.dk -> aftale nr eller på dlf.org

46

47

48

49

50 Hvis du bliver syg …. og mister dit job

51 Ved langtidssygemelding
Du er dækket af din forsikring indtil du går på pension. Efter 3 måneders sygdom og ved lønophør kan du søge: Invalidepension Halv invalidepension eller Midlertidig pension Bidragsfritagelse Børnepension NB! Kontakt os altid, hvis du fratræder pga helbredsproblemer eller hvis du får et fleksjob.

52

53 Hvad sker der i praksis? Indbetalingerne til din pensionsordning stopper Du vil modtaget et brev med henvisning til vores hjemmeside Du skal logge på Din Pension med dit NemId Du har forskellige muligheder: Ved sygdom kan du sende ansøgning om invalidepension Andre grunde til indbetalingen stopper giver andre muligheder

54

55

56 Passer Lærernes Pension godt nok på dine penge?
Lærernes Pension er ejet af medlemmerne dvs. alt overskud går til medlemmerne Gennemsnitsrente sikrer jævnt, stabilt afkast Depotrenten er i år på 3,75% efter skat Lave administrationsomkostninger (2,0% af indbetalingerne) Investeringerne er spredt på mange forskellige aktiver Lærernes Pension følger etisk kodeks

57 Nyttige hjemmesider www.lppension.dk www.pensionsinfo.dk www.fg.dk
Lærernes Pension Telefon

58 Blev du klogere?

59


Download ppt "Pensionsmøde AOF Gladsaxe den 21. marts 2014."

Lignende præsentationer


Annoncer fra Google