Præsentation er lastning. Vent venligst

Præsentation er lastning. Vent venligst

Arkitekten og innovationen ? -Hvornår går det godt -hvornår går det skidt -og hvorfor er det nu det gør det Er der for arkitekter en modsætning - fx mellem.

Lignende præsentationer


Præsentationer af emnet: "Arkitekten og innovationen ? -Hvornår går det godt -hvornår går det skidt -og hvorfor er det nu det gør det Er der for arkitekter en modsætning - fx mellem."— Præsentationens transcript:

1 Arkitekten og innovationen ? -Hvornår går det godt -hvornår går det skidt -og hvorfor er det nu det gør det Er der for arkitekter en modsætning - fx mellem en kunstnerisk innovation - og en videnbaseret innovation B y o g B y g – I n n o v a t i o n i b y g g e r i e t i n t e r a r c – f o k u s p å v i d e n o g s t y r i n g

2 Byggesektoren og arkitekterne B y o g B y g – I n n o v a t i o n i b y g g e r i e t i n t e r a r c – f o k u s p å v i d e n o g s t y r i n g -et konjunkturbestemt byggeri -de mange samarbejdsparter + egeninteresser -uigennemskuelighed i proces + prisdannelse -konstant nye projekter + nye konstellationer Det er ikke undskyldninger eller bortforklaringer -det er forudsætninger og bindinger ! Byggeriet opfattes med rette som ”kaotisk” karakteriseret ved:

3 Hvor og hvornår er arkitekter innovative ? Arkitekter er trænet i det innovative hvad angår B y o g B y g – I n n o v a t i o n i b y g g e r i e t i n t e r a r c – f o k u s p å v i d e n o g s t y r i n g -det arkitektoniske formsprog -ibrugtagning af ny byggeteknik -tilpasning til nye opgavetyper og nyt indhold Baseret på fagets kreative kernekompetencer -med klar fokus på projektakvisition -og primært inden for eget fagområde

4 Hvor og hvorfor er arkitekter ikke innovative ? Arkitekter har ikke viden til og er ikke trænet i B y o g B y g – I n n o v a t i o n i b y g g e r i e t i n t e r a r c – f o k u s p å v i d e n o g s t y r i n g - at analysere, ændre og styre byggeprocessen -projektledelse udover de specifikke projekter Arkitekter er derudover trængt mht. - at anvende af tid og ressourcer -at foretage fremadrettede investeringer

5 Hvordan kommer arkitekterne i spil ? B y o g B y g – I n n o v a t i o n i b y g g e r i e t i n t e r a r c – f o k u s p å v i d e n o g s t y r i n g Hvordan kan vi komme fra væk fra at opfatte udviklingsprojekter som almindelig akvisition, og kunstnerisk og opgavemæssig udvikling - til at forstå og arbejde med udviklings- projekter som konsekvent forandring af organisation og processer

6 Succes med innovation B y o g B y g – I n n o v a t i o n i b y g g e r i e t i n t e r a r c – f o k u s p å v i d e n o g s t y r i n g - hvis det er virksomhedsspecifikt, - har et stort element af egeninteresse - og dermed høj implementeringsgrad - er defineret ved få problemstillinger - og forløber over meget kort tid Men det har karakter af suboptimering …….. Det går tit godt i fx udviklingsprojekter

7 Fiasko med innovation B y o g B y g – I n n o v a t i o n i b y g g e r i e t i n t e r a r c – f o k u s p å v i d e n o g s t y r i n g - hvis de omfatter mange parter, - involverer mange forskellige egeninteresser - ved svagt funderet implementeringsproblematik - defineret ved komplekse problemstillinger - som forløber over lang tid Der mangler metode, redskaber, viden, kompetencer, ressourcer og tid. Det går tit dårligt i udviklingsprojekter

8 Udviklingsprojekter havner i vakuum B y o g B y g – I n n o v a t i o n i b y g g e r i e t i n t e r a r c – f o k u s p å v i d e n o g s t y r i n g -mangel på ”medspillere der tager bolden op” -manglende muligheder for videreførelse -manglende villighed til risiko og forandring Mange resultater fra udviklingsprojekter havner i det uplanlagte og uforpligtende pga. -manglende forankring af projekter -manglende formidling af resultater -manglende fokus på implementering

9 Innovation – initiering og kompetencer B y o g B y g – I n n o v a t i o n i b y g g e r i e t i n t e r a r c – f o k u s p å v i d e n o g s t y r i n g -styring og forandring af forretningsprocesser Mange initiativer er reelt kommet fra rådgiverne, -udvikling af organisation og samarbejdsformer -indhentning, systematisering og deling af viden men der skal fremover fokuseres mere på kompetenceudvikling og læringsprocesser også i rådgivningsvirksomhederne for at opnå - anvendelse af IT i alle forretningsprocesser

10 Innovation – fokus må rettes mod B y o g B y g – I n n o v a t i o n i b y g g e r i e t i n t e r a r c – f o k u s p å v i d e n o g s t y r i n g - at få viden om og styr på den samlede bygge- proces – at få etableret fælles referencerammer - at trimme virksomhedernes organisationer til forandringsparathed og kompetenceudvikling Nødvendigheden af - at kunne trække på de nødvendige ekspertiser og ressourcer - i tætte, forpligtende samarbejder - de deltagende parters fulde engagement

11 Kvalitet og værditilvækst B y o g B y g – I n n o v a t i o n i b y g g e r i e t i n t e r a r c – f o k u s p å v i d e n o g s t y r i n g

12 Via industrialisering til innovation ? B y o g B y g – I n n o v a t i o n i b y g g e r i e t i n t e r a r c – f o k u s p å v i d e n o g s t y r i n g


Download ppt "Arkitekten og innovationen ? -Hvornår går det godt -hvornår går det skidt -og hvorfor er det nu det gør det Er der for arkitekter en modsætning - fx mellem."

Lignende præsentationer


Annoncer fra Google