Præsentation er lastning. Vent venligst

Præsentation er lastning. Vent venligst

Landsdelstræf Efter 100 år: Hvor skal vi hen?. DN’s vedtægter om vores formål Stk. 1. Foreningens overordnede og langsigtede mål er, at Danmark bliver.

Lignende præsentationer


Præsentationer af emnet: "Landsdelstræf Efter 100 år: Hvor skal vi hen?. DN’s vedtægter om vores formål Stk. 1. Foreningens overordnede og langsigtede mål er, at Danmark bliver."— Præsentationens transcript:

1 Landsdelstræf Efter 100 år: Hvor skal vi hen?

2 DN’s vedtægter om vores formål Stk. 1. Foreningens overordnede og langsigtede mål er, at Danmark bliver et bæredygtigt samfund med et smukt og varieret landskab, en rig og mangfoldig natur og et rent og sundt miljø. Stk. 2. Foreningen vil virke til gavn for Danmarks natur og miljø og for befolkningens mulighed for gode naturoplevelser. Derfor arbejder foreningen bl.a. med følgende områder: Naturbeskyttelse. Foreningen arbejder for at sikre den biologiske mangfoldighed og de landskabelige værdier. Gennem bl.a. fredninger og påvirkning af lovgivningen arbejder foreningen for at bevare, pleje og genoprette levesteder for dyr og planter og for at sikre landskaber, geologiske dannelser, kulturhistoriske spor samt områder, der på grund af deres beliggenhed kan have rekreativ interesse. Miljøbeskyttelse. Foreningen arbejder for, at produktion, forbrug, transport, affaldshåndtering og andre menneskelige aktiviteter foregår på en måde, der skader naturen og miljøet så lidt som muligt. Foreningen arbejder for at sikre naturen og befolkningen mod forurening af vand, jord og luft, herunder lys- og støjforurening. Planlægning. Foreningen arbejder for, at planlægningen på det lokale, regionale og nationale plan i videst muligt omfang tager hensyn til natur og land- skabsværdier og integrerer hensynet til en bæredygtig udvikling. Foreningen arbejder for en skarp adskillelse mellem by og land, og for at udformning og placering af nye anlæg i det åbne land sker under størst mulig hensyntagen til de landskabelige og kulturhistoriske værdier. Adgang til naturen. Foreningen arbejder for at sikre og forbedre befolkningens adgang til at færdes og opholde sig i naturen under hensyntagen til dens sårbarhed. Lovgivning. Foreningen arbejder for, at den natur- og miljø- relaterede lovgivning har et højt beskyttelsesniveau, og at reglerne håndhæves og administreres konsekvent. Oplysning. Foreningen arbejder for, at befolkningen får en generel viden om naturen og sammenhænge i naturen, og at befolkningen gennem oplevelser og viden bliver bevidste om værdien af natur- og miljøhensynet i deres dagligdag.

3 Vore medlemmer Hvem er vore medlemmer? Hvem er vores potentielle medlemmer? Svaret kan vises ved at inddele medlemmerne, og befolkningen, i seks grupper efter demografi, deres holdning og adfærd:

4 1’erne – Den klassiske naturelsker Tilbage til fortiden – meget natur er godt. Meget Morten Korch natur er meget godt. Lavt og mellemuddannede Kapitalismen skal ikke udbytte Bredt partivalg Fredning er vejen frem

5 1: Den klassiske naturelsker 14% af befolkningen; 14% af DNs medlemmer Natur er natur – Og skal gerne ligne et guldaldermaleri Naturen skal beskyttes ved fredning Konservative – ikke politisk, men moralsk og følelsesmæssigt Lokale; det gælder om at handle der, hvor man er Forholdsvis apolitiske

6 2’erne – Den naturdistancerede Hvis der er blomster i min rækkehus-have og jeg kan se et træ i ny og næ, så er der natur … Lavtuddannede Pensionister Provins Højreorienterede Plads til virksomheder

7 2: Den naturdistancerede 13% af befolkningen; 5% af DNs medlemmer Natur er natur – Det åbne land Naturen skal benyttes; på en fornuftig måde Liberale – ikke økonomisk, men moralsk og følelsesmæssigt Lægger vægt på deres personlige frihed Lidt til højre for midten

8 3’erne – Naturstøtterne Ja til naturen, ja til miljøet og ja til sund fornuft. Vi er nødt til at veje for og imod. Hvis vindmøllerne virkelig kun kan stå i Østerild, må det være der. Men vi skal undersøge det … Kom med argumenterne, så er jeg på. Tror jeg. Veluddannede Høje indkomster Venstreorienterede Bybo

9 3: Den naturstøttende 22% af befolkningen; 23% af DNs medlemmer Natur er miljø – Og miljø er først og fremmest ”bymiljø” Kultur er mere interessant end natur Ikke ”imod” naturen – det er blot byen og dens kultur, det har opmærksomheden Ikke bekymrede for naturen Til venstre for midten

10 4’erne – Den store modstander På en skala fra 1-10 interesserer naturen mig cirka … nårh-ja; nul! Vest for Storebælt Højindkomst Privatansatte Moderne, individorienterede Stemmer borgerligt Kapitalismen frem for natur

11 4: Den store modstander 13% af befolkningen, 1 % af DNs medlemmer Natur er natur – En ressource Mennesket er naturens herre Liberale i enhver betydning af udtrykket Meget kritiske over for lovgivningsmagten Meget kritiske over for københavneri Bor vest for Storebælt Til højre for midten

12 5’erne – Den uintersserede Det der med naturen, det kan der nok være noget om. På den anden side … Hmm. Tja. Joh. Bummelum. Hvad synes du? Arbejder eller lavere funktionær Individorienteret Sofavælger (borgerlig) Har sin egen bolig

13 5: Den uinteresserede 24% af befolkningen, 6% af DNs medlemmer Natur er natur – Det, der ligger lige på den anden side af bygrænsen Naturfanatikere er trælse Ubekymrede Familie før karriere Til højre for midten

14 6’erne – Den moderne naturelsker Venner. Og veninder. Vi må hjælpes ad. Naturen har ikke de store chancer, uden vi står sammen. Alle sammen. Lad os bruge den - men lad os beskytte den mod unødig overlast. Højtuddannet Offentlig ansat Dyrker sport udendørs Økologi Venstreorienterede

15 6: De moderne naturelskere 15% af befolkningen; 51% af DNs medlemmer Natur er miljø – I den bredeste betydning af ordet. Verden, som den er lige nu Naturen skal beskyttes mere og bedre Betragter argumenter imod deres egne synspunkter som sludder og vrøvl Meget kritiske over for konventionelt landbrug Tilhængere af en stærkt regulatorisk stat Til venstre for midten

16 Sådan fordeler de sig altså hos os

17 Den naturstøttendeDen moderne naturelsker 22% i DK / 23% i DN15% i DK / 51% i DN Ja til naturen, ja til miljøet og ja til sund fornuft. Vi er nødt til at veje for og imod. Hvis vindmøllerne virkelig kun kan stå i Østerild, må det være der. Men vi skal undersøge det … Kom med argumenterne, så er jeg på. Tror jeg. Veluddannede Høje indkomster Venstreorienterede Bybo Højtuddannet Offentlig ansat Dyrker sport udendørs Økologi Venstreorienterede Venner. Og veninder. Vi må hjælpes ad. Naturen har ikke de store chancer, uden vi står sammen. Alle sammen. Lad os bruge den - men lad os beskytte den mod unødig overlast. Lavt og mellemuddannede Bredt partivalg Fredning er vejen frem Tilbage til fortiden – meget natur er godt. Meget Morten Korch natur er meget godt. Den klassiske naturelsker 14% i DK og DN


Download ppt "Landsdelstræf Efter 100 år: Hvor skal vi hen?. DN’s vedtægter om vores formål Stk. 1. Foreningens overordnede og langsigtede mål er, at Danmark bliver."

Lignende præsentationer


Annoncer fra Google