Præsentation er lastning. Vent venligst

Præsentation er lastning. Vent venligst

Nationalparkmøde Anne Sophie Gamborg Dansk Skovforening 7. september 2010.

Lignende præsentationer


Præsentationer af emnet: "Nationalparkmøde Anne Sophie Gamborg Dansk Skovforening 7. september 2010."— Præsentationens transcript:

1 Nationalparkmøde Anne Sophie Gamborg Dansk Skovforening 7. september 2010

2 Fakta om Skovforeningen •Formål: At fremme danske skov- og naturejeres erhvervsmæssige og faglige interesser og ejernes mulighed for at bevare og udvikle naturværdier. •Cirka 500 medlemmer ud af Danmarks 25.000 skovejere. Både private og kommuner er medlemmer. Desuden personlige medlemmer og firmamedlemmer. •Cirka 150.000 ha totalt medlemsareal ud af 450.000 ha ikke-statsejet skov.

3 Skovforeningens værdigrundlag Danmarks skove og natur rummer uerstattelige og meget forskellige værdier, både for ejerne og for samfundet. Denne mangfoldighed af værdier bør udvikles og sikres for fremtidige generationer af ejere og borgere. De vigtigste midler er: •Ejerskab der sikrer kontinuitet og langsigtet ansvarlighed i udviklingen af skovenes og naturens værdier. •Økonomi der sikrer bæredygtighed og mangfoldighed i udviklingen af skovenes og naturens værdier. •Faglig viden og åbenhed der sikrer kvalitet i udviklingen af skovenes og naturens værdier. •Handlefrihed der sikrer motivation og kreativitet for skovenes og naturens ejere og ansatte. •Et omdømme for skovenes og naturens ejere og ansatte der sikrer omverdenens tillid, lydhørhed, samarbejde og betaling for skovenes produkter.

4 Vision At skov- og naturejerne belønnes for at skabe værdier - og derved motiveres til at skabe yderligere værdier i skovene og naturen. Mission At fremme skov- og naturejernes viden, handlefrihed, omdømme og muligheder for at skabe værdier i skovene og naturen.

5 Dette er ikke bare en tosidet konflikt …. Benyttelse Beskyttelse

6 … men et trekantdrama Benyttelse Beskyttelse Skovejeren

7 Hvorfor er det så nemt at glemme skovejeren? •Mere end 99 % af befolkningen er ikke skovejere. •25.000 skovejere er ikke nogen betydelig vælgergruppe. •Skovejere anses ofte for rige og priviligerede – så hensynet til deres interesser kan synes mindre vigtigt

8 Men skovejeren ER afgørende for friluftslivet i skovene •Skovejerens handlinger påvirker både friluftsliv og naturbeskyttelse. •Skovejeren er den eneste der har overblik over aktiviteter og særlige hensyn i skovene. •Skovejeren kan sikre de bedste rammer for særlige aktiviteter - fx når det gælder tid og sted.

9 Hovedsynspunkter om friluftsliv •Danskerne skal have gode muligheder for gode naturoplevelser. •Lodsejerne har en nøglerolle. Samarbejde er i alles interesse. •Adgangsreglerne fra 2004 er en glimrende platform. •Intet behov for nye regler •Negative konsekvenser af at udvide adgangsretten

10 Hvad bør gøres lige nu? •Skatteyderne kunne få bedre oplevelsesmuligheder hvis pengene også blev brugt på de 79 % af skovarealet der IKKE ejes af staten. SNS får 200 mio til friluftsliv og natur. Alle ordninger til private er suspenderet i øjeblikket. •Lav en licitationsordning der sender skovejerne i konkurrence imod hinanden om at skabe natur og oplevelsesmuligheder: Tilbyd et fast beløb og skriv en ønskeliste, gerne med geografiske prioriteringer. •Vælg så de tilbud fra skovejerne, der giver mest for pengene.

11 Formål •I områderne bør NATUREN, kulturhistorien, friluftslivet, lokalområderne og erhvervsudviklingen styrkes. •Skovforeningen arbejder for at udvikle skovejernes muligheder i naturområderne – og for at sikre FRIVILLIGHED og BETALING til ejerne.

12 Psykologiske problemer •Dårlige erfaringer fra fortiden: ”SYSTEMET TRYNER LODSEJERNE OG BETALER MINDST MULIGT”. •Dårlig start på nationalparksagen: Friluftsrådet, med ret til at uddele Miljøministeriets tipsmidler, kom med 20 millioner og tilsidesatte enigheden i Wilhjelmudvalget - både om navn og pilotområder. •Frygt for fremtiden: At myndighederne, presset af grønne organisationer og populistiske politikere, majoriserer lodsejerne, som altid vil være et mindretal. Mistillid får lodsejerne til at vælge det sikre: Den vetoret de (måske) har fået.

13 Tillidsskabende foranstaltninger Politikere og myndigheder bør MELDE KLART UD: •at de har PENGENE •at de erkender at PSYKOLOGIEN er afgørende, og at de vil genvinde lodsejernes tillid. Lad tiden arbejde. •at lodsejerne bliver INFORMERET tidligt og fyldestgørende om de planer der kan påvirke dem. •at FRIVILLIGHED er forudsætningen – men hvor langt rækker lodsejernes vetoret? •Hvad er LOKAL OPBAKNING og hvordan måles den? •Det skal være en GOD FORRETNING for lodsejerne at blive pålagt begrænsninger og at levere særlige ydelser.


Download ppt "Nationalparkmøde Anne Sophie Gamborg Dansk Skovforening 7. september 2010."

Lignende præsentationer


Annoncer fra Google