Præsentation er lastning. Vent venligst

Præsentation er lastning. Vent venligst

PEST Analyse værktøj.

Lignende præsentationer


Præsentationer af emnet: "PEST Analyse værktøj."— Præsentationens transcript:

1 PEST Analyse værktøj

2 PEST-analysen P- olitical – Politiske og lovgivningsmæssige forhold
E- conomical – Økonomiske og demografiske forhold S- ociocultural – Sociale og kulturelle forhold T- echnological – Teknologiske og miljømæssige forhold

3 PEST-analysen 1. Politiske og lovgivningsmæssige forhold Lovgivning
Mærkning Emballage Indhold - f.eks. lister over tilladte henholdsvis forbudte råvarer/produkter Produktansvar Produktstandarder Konkurrencelovgivning Miljøregler og love Licitationer - tender. Politik Det politiske system og klima Beslutninger der har direkte/indirekte indflydelse på egen branche/virksomhed Stigende indflydelse til interesseorganisationer

4 PEST-analysen 2. Økonomiske forhold Indkomstfordeling Opsparing Gæld
Adgang til finansiering/lånemuligheder Leveomkostninger

5 PEST-analysen 3. Demografiske forhold
Populationens/befolkningens størrelse Befolkningens vækstrate Alderssammensætning Befolkningens etniske sammensætning Uddannelsesniveauer Husstandssammensætning - antal personer pr. bolig/adresse-husstand Populationens geografiske placering, urbanisering og ændringer heri

6 PEST-analysen 4. Socio-kulturelle forhold Kulturelle værdier:
Meninger om sig selv Det ideelle jeg Det reelle jeg Meninger om andre mennesker/personer Meninger om/holdninger til organisationer Holdninger til samfundet Holdninger til natur og miljø Holdninger til universet Normer - kerneværdier Subkulturer Trends - kulturelle værdier skifter over tid

7 Et eksempel… Hvad er den største ændring i normer og værdier i den vestlige verden, de seneste 20 år? Individualisering – i alle aspekter af samfundet Nævn produkter der reflekterer dette

8 PEST-analysen 5. Teknologiske forhold
Accelererende teknologisk udvikling - stiller krav til forandringsvillighed Investeringer i F&U - budgetstørrelser og hvilke områder der forskes og udvikles i Stigende kontrol med den teknologiske udvikling - behov for at beskytte forbrugere og samfundet mod den hastige udvikling i komplekse (og skadelige!) produkter

9 PEST-analysen 6. Miljø- og natur-forhold
Begrænset mængde af naturens råmaterialer Stigende energiomkostninger Stigende forurening Regeringernes forskellige holdninger til miljøspørgsmål Hvilken branche har i den grad skullet omstille sig, pga ændrede miljøforhold?

10 PEST-analysen Interaktion mellem de 6 faktorer!
Selv om faktorerne er blevet beskrevet separat, skal man være opmærksom på deres interaktion! Interaktionen sætter scenen for nye muligheder såvel som for nye trusler. Eks. Befolkningsvækst (demografi) medfører knappe ressourcer og forurening (miljø) som medfører større krav til lovregulering (lovgivning). Restriktionerne leder til nye teknologiske løsninger og produkter (teknologi). Hvis løsningerne og produkterne har den rigtige pris (økonomi) ændrer de måske på attituder og adfærd (socio-kulturelt).


Download ppt "PEST Analyse værktøj."

Lignende præsentationer


Annoncer fra Google