Præsentation er lastning. Vent venligst

Præsentation er lastning. Vent venligst

Konferencen Lokalisering af golfbaner i Danmark Bæredygtig planlægning af golfbaner Plan- og proceskonsulent Morten Weile COGITA.

Lignende præsentationer


Præsentationer af emnet: "Konferencen Lokalisering af golfbaner i Danmark Bæredygtig planlægning af golfbaner Plan- og proceskonsulent Morten Weile COGITA."— Præsentationens transcript:

1

2 Konferencen Lokalisering af golfbaner i Danmark Bæredygtig planlægning af golfbaner Plan- og proceskonsulent Morten Weile COGITA

3 Bæredygtig planlægning af golfbaner •Mulige konflikter i forbindelse med lokalisering af golfbaner •Hvad er bæredygtig planlægning? •Gevinster ved bæredygtig planlægning af golfbaner Oplæggets struktur

4 Budskabet i forbindelse med lokalisering af golfbaner •Der er mange potentielle konflikter - afhængigt af de konkrete lokaliteter •Der er stor risiko for at forringe mange ”værdier” og reducere mulighederne for andre gruppers interesser og behov •Der er risiko for klagesager og deraf følgende forsinkelser og økonomiske tab •Der er risiko for en polarisering af borgerne Budskab

5 Budskabet i forbindelse med lokalisering af golfbaner MEN … •Ved bæredygtig planlægning (og sund fornuft) kan man løse disse konflikter og … •… i mange tilfælde ikke blot afbøde og kompensere, men ligefrem sikre og styrke værdierne i området •… og tilgodese andre gruppers interesser og behov. Budskab

6 Mulige konflikter i forbindelse med lokalisering af golfbaner •Landskabet •Kulturmiljøerne •Natur og miljø •Lokalbefolkningen Mulige konflikter

7 Landskabet •Mulige konflikter – Værdifulde landskaber forringes visuelt af både baneanlæg og bygninger – Befolkningens muligheder for adgang og andre friluftsaktiviteter forringes Mulige konflikter

8 Kulturmiljøerne •Mulige konflikter – Kulturhistoriske spor forringes – Arkitekturhistoriske spor forringes – Arkæologiske værdier ødelægges Mulige konflikter

9 Natur og miljø •Mulige konflikter – Naturhistoriske / geologiske spor forringes – Flora og fauna forstyrres / muligheder forringes – Vandbalancen mht. overfladevand forstyrres / forringes – Påvirkning af grundvand: pga. vandindvinding / sprøjtning af greens og tee-steder – Spredningskorridorer for flora og fauna ødelægges / forringes Mulige konflikter

10 Lokalbefolkningen •Mulige konflikter – Landbrugets udviklings- og eksistensmuligheder forringes – Trafikintensiteten øges og trafiksikkerheden forringes på det omkringliggende vejnet – Naboer til golfbanen og beboere langs adgangsvejene generes af trafik og trafikstøj – Naboer til golfbanen generes af maskinstøj, vildfarne bolde og offentlig færdsel Mulige konflikter

11 Hvad er bæredygtig planlægning? •Integration af hensyn til landskabet, kultur- miljøerne, naturen og miljøet i hele processen •Involvering af alle berørte parter •God ligeværdig dialog Hvad er bæredygtig planlægning?

12 Bæredygtig planlægning af golfbaner ifølge Royal & Ancient •The concept •Location •What is the regulatory planning process? •The land •Geological survey •Water availability •Environmental Impact Assessment •Heritage •The design •Agronomic assessment •Ecology of the site •Availability of a workforce •The neighbours Hvad er bæredygtig planlægning?

13 Integration af bæredygtighed i hele processen •Projektudvikling - Helt fra de første skitser •Regional og kommunal planlægning - Det åbne land •Miljøvurdering - Lov om miljøvurdering af planer og programmer Hvad er bæredygtig planlægning?

14 Involvering af alle berørte parter •Naboerne •Landbruget •Danmarks Naturfredningsforening, Dansk Ornitologisk Forening •Friluftsrådet •m.fl. Hvad er bæredygtig planlægning?

15 God ligeværdig dialog •Åbenhed og gennemskuelighed •Anerkendelse af parternes forskellige interesser og synspunkter •Anerkendelse af interessemodsætninger og mulige konflikter - og vilje til at se mulighederne •Alle parter holdes på ”omgangshøjde” med hensyn til information og viden Hvad er bæredygtig planlægning?

16 Gevinster ved bæredygtig planlægning af golfbaner •Øget adgang til landskaber og kultur- og naturmiljøer - de eksisterende naturtyper integreres som del af banen •Reduceret belastning af vandmiljøet •Bedre betingelser for flora og fauna - større biodiversitet •Samarbejde om udarbejdelse af natur- og plejeplaner og grønne regnskaber •Øget formidling af områdets mange forskellige værdier •Øget bevidsthed om og dermed beskyttelse af områdets værdier •Golfbanerne som naturgenopretningsprojekter? Gevinster ved bæredygtig planlægning

17 Gevinster ved bæredygtig planlægning af golfbaner •Udvikling af nye typer af bæredygtige golfbaner, der tilgodeser flere interesser - undgå polarisering •Positiv omtale og accept fra omverdenen •Ingen væsentlige klager og deraf følgende forsinkelser og økonomiske tab •Større investeringssikkerhed •Markedsføring af bæredygtige golfbaner •Lokal ”spinoff”-effekt Gevinster ved bæredygtig planlægning

18


Download ppt "Konferencen Lokalisering af golfbaner i Danmark Bæredygtig planlægning af golfbaner Plan- og proceskonsulent Morten Weile COGITA."

Lignende præsentationer


Annoncer fra Google