Præsentation er lastning. Vent venligst

Præsentation er lastning. Vent venligst

Danskerne – og de andre – og deres pensionsopsparing

Lignende præsentationer


Præsentationer af emnet: "Danskerne – og de andre – og deres pensionsopsparing"— Præsentationens transcript:

1 Danskerne – og de andre – og deres pensionsopsparing
Gå-hjem-møde, SFI 25. september 2007 Tryk Alt+F8 og Afspil auto_open for at vise værktøjslinien til opdatering af automatisk indsat tekst (forfatterinfo og præs.overskrift 2 på masterdias)

2 Formuer og pension 100 mia., 2.400 mia. - enorme beløb
En pensionsudvikling med udfordringer En nødvendig analyse… … og en umulig analyse

3 Pensionssystemet er en pyramide…
Arbejdsmarkedspension & ATP Ratepension Individuel pension Folkepension & ATP Livslang Pension

4 …som fordeler det samlede ansvar
Indkomsterstatning Individuel tilpasning Grundlæggende økonomisk tryghed

5 Godt eller skidt? – hvordan vurderer vi det?
Coverage Adequacy Affordability Credibility Security Equity Transparancy Cost Cost-efficiency Competitiveness Flexibility Adaptability ….

6 Folkepension og ATP vejer tungt – også på sigt

7 87/13 – indbetalingernes fordeling

8 Den danske model fungerer godt – især i Jylland

9 Pensionsopsparing og branche
Andel uden pension Antal ansatte uden pension Landbrug 45,5% 9.690 Hotel og restauration 33,8% 8.309 Virksomhed i forbindelse med fast ejendom 26,3% 6.062 Handel med og reparation af biler 25,3% 9.160 Detailhandel 23,3% 19.894 Anden forretningsservice 20,3% 22.682 Forlystelser, kultur og sport 19,8% 5.846 Engroshandel mv. 17,7% 22.028

10 Selvstændige udgør en særlig risikogruppe

11 Kulturbarrierer i pensionssystemet?

12 Restgrupper i søjlesystemets logik
Antal indbetalere til de tre søjler Søjle 1: ATP 3,1 mio. Søjle 2: Arbejdsmarkedspension, virksomhedsordning og tjenestemænd 2,0 mio. Søjle 3: Individuelle private ordninger 0,9 mio. Heraf med indbetalinger til Søjle 3: 0,6 mio. Kilde: Data for Danmarks Statistik og ATP.

13 Pension og anden opsparing
87/13 – 60% af alle pensionsopsparere er boligejere Boligejere står for 75% af alle pensionsindbetalinger 60-64 årige boligejeres gennemsnitlige friværdi er på 1,3 mio. kr. (2007)

14 Køn og pensionsindbetalinger?

15 Køn og pensionsprocenter?

16 Det må vi da gøre noget ved! (?)
Hvis løn er den primære driver – er der så tale om et pensionsproblem? … er det i så fald et overenskomstanliggende,… ... et individuelt anliggende… … eller et anliggende mellem partnere?

17 Opsummering En relativt stor gruppe er ikke med på toget
Arbejdsmarkedet er og bliver den store fordeler af velfærd Er der behov for højere pensionsbidrag for brede middelklassegrupper? Folkepension og ATP vejer tungt – også på langt sigt Den grundlæggende pensions styrke afgør om forskelle i opsparing er et problem


Download ppt "Danskerne – og de andre – og deres pensionsopsparing"

Lignende præsentationer


Annoncer fra Google