Præsentation er lastning. Vent venligst

Præsentation er lastning. Vent venligst

Social mobilitet er bremset op

Lignende præsentationer


Præsentationer af emnet: "Social mobilitet er bremset op"— Præsentationens transcript:

1 Social mobilitet er bremset op
Stadig meget skæv rekruttering til de længere videregående uddannelser Social slagside i ”restgruppe” uden uddannelse, ufaglærtes børn er ufaglærte Mere uddannelse til alle, chanceulighed på et højere uddannelsesniveau

2 Skolens sociale pyramide
Forskerudd. Lang vid.udd. Bachelor Mellemlang vid.udd. Kort vid.udd. Faglært Ufaglært % Gennemsnitskarakterer i dansk Kilde: Arbejderbevægelsens Erhvervsråd

3 Kønsforskel & sociale skel
Andel 25-årige der ikke har en ungdomsuddannelse og heller ikke er i gang Ufaglærte forældre Faglærte forældre Forældre med ml.udd. Akademiker forældre Drenge Piger Kilde: Danmarks Statistik

4 Unge uden uddannelse: 30-40% skyldes negativ social arv – udsatte enlige mødre, marginaliserede indvandrermiljøer m.v. De fleste, ca. 50%, fra ”almindelige” faglærte og ufaglærte familier Kun 2% med akademikerbaggrund, 9% fra familier med mellemlang uddannelse 25-årige der ikke har en ungdomsuddannelse og heller ikke er i gang med én Kilde: Lars Olsen / Danmarks Statistik

5 To store spørgsmål: Arbejdsdelingen mellem familien og institutionerne. Kan det professionelle system skabe mere lige forudsætninger? Eks: Lektiecafeer. Helhedsskoler. Daginstitutioner. Uddannelsessystemets kultur. Bygger den på de højtuddannedes præmisser? Eks: Praktiske fag. Individualisering. Akademisering.

6 To slags uligheder: Risikogruppen (ca. 15%)
Familier uden længere boglig udd. (2/3) Familier med længere boglig udd. (1/3)

7 Intelligens & sociale skel
Ufaglærte Faglærte Selvstæn-dige Funktio-nærer Proffesio-nerne Andel mænd med lang videregående uddannelse, fordelt på social baggrund og resultat af intelligenstest som 14-årig Bred mellemgrp (47%) Mest intelligente 1/3 Kilde: ”En generation blev voksen”

8 Uddannelse og job % Andel årige arbejdsløse / udenfor arbejdsmarkedet fordelt på uddannelse, 2006 Kilde: Statistikbanken

9 Hvem har ingen uddannelse?
25-årige der ikke har en ungdomsuddannelse og heller ikke er i gang, fordelt på forældrenes uddannelse Kilde: Danmarks Statistik

10 Job og uddannelse som voksne
Børn med stærk hjemmebaggrund Børn med svag hjemmebaggrund Situationen i 2001 for 8-9 klasses elever i København i 1981 Kilde: Arbejderbevægelsens Erhvervsråd

11 Gymnasieelevers baggrund
Kilde: Arbejderbevægelsens Erhvervsråd

12 Familiekultur & social skævhed
Læsescore i point Ufaglærte forældre Faglærte forældre Forældre med ml.udd. Akademiker forældre Inaktiv familiekultur Aktiv familiekultur Kilde: AKF / PISA2000

13 Mere selvstændige Mindre sociale Mindre respekt 19% 49% 25% 10% 25%
53% 19% 63% 22% Eleverne ift. for 15 år siden mht. selvstændighed / sociale færdigheder og hensyntagen/ sværere at få undervisningen til at fungere pga. manglende respekt Kilde: Scharling Research

14 En verden til forskel Avis i hjemmet? Får ikke hjælp til lektier?
Andel af elever der svarer ”ja” til tre spørgsmål Avis i hjemmet? Får ikke hjælp til lektier? Ofte svært ved at forstå læreren? Skoler i Nordvest Skoler i Brønshøj /Indre Østerbro Kilde: Spørgeskema i 9.klasser (A4)


Download ppt "Social mobilitet er bremset op"

Lignende præsentationer


Annoncer fra Google